Oecumenische Nicolaasvesper verplaatst

Vanwege de aangescherpte maatregelen inzake Covid-19 kan de oecumenische Nicolaas Vesper van de Raad van Kerken Amsterdam op 5 december a.s. helaas niet​,​ ​zoals eerder aangekondigd, ​plaatsvinden in de schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder.

In goed overleg met het museum is de vesper verplaatst naar de Waalse Kerk, Walenpleintje 157-159 in Amsterdam. Ook de tijd is gewijzigd: we beginnen om 15.30 uur! U bent van harte uitgenodigd om de vesper bij te wonen – met inachtneming van de corona maatregelen.

Om 18.15 uur kunt u de vesper volgen via de website van museum Ons Lieve Heer op Solder, https://opsolder.nl/nicolaasvesper/ .

Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een oecumenische vesper rond de jaardag van de heilige Nicolaas, de stadsheilige van Amsterdam. Voorgaande jaren vond de vesper plaats in één van kerken in Amsterdam die zijn gewijd aan Sint Nicolaas, de stadsheilige. Afgelopen jaar was de vesper een gezamenlijke productie van de kerken rond het Spui. Dit jaar hoopten wij te gast te zijn in de vierde Nicolaaskerk, de schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder. Corona gooit roet in het eten. We zijn blij dat de Waalse Kerk de mogelijkheid biedt de vesper toch te laten plaatsvinden en hopen dat het u lukt deze wijziging door te geven aan belangstellenden.

Met een hartelijke groet, namens het DB van de  Raad van Kerken Amsterdam,

Anna Verbeek,

voorzitter