Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam februari 2022

In deze Nieuwsbrief een bericht over de RvKA-klimaatwandeling waarmee de RvKA jullie aandacht
vraagt voor klimaatgerechtigheid en duurzaamheid.

Daarnaast informatie over nieuwe lidkerken bij de RvKA en over de activiteitenkalender 2022 van de RvKA. Het bericht vanuit één van de lidkerken komt dit keer uit de Dominicus. Last but not least: de informatie over het PKA verkiezingsdebat op 7 maart a.s. (mis het niet!) en de activiteitenkalender 2022 van de RvKA.
Een hartelijke groet aan u allen,
namens het DB van de Raad van Kerken Amsterdam
Anna Verbeek
voorzitter