Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam februari 2022

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
28 februari 2022

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam februari 2022

In deze Nieuwsbrief een bericht over de RvKA-klimaatwandeling waarmee de RvKA jullie aandacht
vraagt voor klimaatgerechtigheid en duurzaamheid.

Daarnaast informatie over nieuwe lidkerken bij de RvKA en over de activiteitenkalender 2022 van de RvKA. Het bericht vanuit één van de lidkerken komt dit keer uit de Dominicus. Last but not least: de informatie over het PKA verkiezingsdebat op 7 maart a.s. (mis het niet!) en de activiteitenkalender 2022 van de RvKA.
Een hartelijke groet aan u allen,
namens het DB van de Raad van Kerken Amsterdam
Anna Verbeek
voorzitter

Nieuws Deel dit bericht:
Print deze pagina: