Webinar Amsterdam in Coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
23 september 2020

Webinar Amsterdam in Coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken

Op maandagavond 12 oktober, vanaf 19.30 uur,  organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een Webinar over Amsterdam in coronatijd. Verschillende sprekers zullen vanuit de spiritualiteit van hun kerkgemeenschap reflecteren op de vraag welk effect corona op de Amsterdamse samenleving heeft. Wat betekende dat voor de kerken? Welke uitdagingen zien zij voor de kerken voor Amsterdam na coronatijd?

In het Webinar zullen een aantal kerkleiders daarover spreken of geïnterviewd worden: mgr.  dr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, vader Hildo Bos van de Russisch-Orthodoxe Kerk en ds Rosaliene Israël, scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam (zelf getroffen door corona).
Daarnaast zullen een aantal kerkelijk medewerkers aan het woord komen die in de afgelopen maanden betrokken waren bij activiteiten van de kerken in reactie op de coronatijd. Zo zullen
Elianne Schulz (diaconaal werker van de Evangelisch-Luthers Gemeente) en Raffic Osman (voorganger van de Treasures International Ministries, een migrantenkerk in Zuidoost) geïnterviewd worden over hun voedselactie onder migranten(kerken) in Zuidoost. Ook jongerenwerker Ruth Six, die o.a. bij de pioniersplek De Kwekerij actief is, komt aan het woord. Met een aantal mogelijke sprekers zijn we nog in gesprek.

Het Webinar wordt via een Zoom-verbinding gehouden. Wie spreekt doet dat vanaf haar of zijn werkplek. Wie dat wil, kan het Webinar volgen, ook tijdens de meeting reageren. Het Webinar begint 12 oktober om 19.30 uur en eindigt uiterlijk 22.00 uur. Inloggen kan vanaf 19.15 uur. Het Webinar wordt door een werkgroep vanuit de Raad van Kerken Amsterdam voorbereid: Peter-Ben Smit (Oud-Katholieke Kerk, hoogleraar aan de VU), Henk Spoelstra (predikant van de Waalse Kerk) en Anna Verbeek (PKA). Wilt u het Webinar volgen, meld u dan aan via raadvankerkenamsterdam@gmail.com U krijgt dan tijdig de inlogcode voor Zoom toegestuurd.
Voor nadere informatie: raadvankerkenamsterdam@gmail.com Zie ook www.rvkamsterdam.nl

Archief Deel dit bericht:
Print deze pagina: