KERSTGROET VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam wil allen die betrokken zijn bij het werk van onze Raad of deelnamen aan een van onze activiteiten goede kerstdagen toewensen, de komende dagen of – voor onze orthodoxe zusters en broeders – over enkele weken.

Als Raad van Kerken kijken we terug op een bijzonder jaar, waarin we mochten herdenken dat we 50 geleden werden opgericht. We vierden dat op bescheiden wijze met een feestelijke Algemene Vergadering, waarbij verschillende mensen aanwezig waren, die in de loop der jaren nauw bij het werk van onze Raad betrokken waren.
We kijken ook met een gevoel terug op onze activiteiten in dit jaar: de ontmoetingsmiddag op 2 februari; een bijzondere Algemene Vergadering, waarbij we te gast waren bij de Protestantse Gemeente Zuidoost en de andere kerken die gebruik maken van Kerkgebouw De Nieuwe Stad; ons tweede korenfestival “Halleluja Amsterdam” op 28 september; de Nicolaasviering in de Oude Kerk op 1 december.
Op ons Kerkenpad langs onze lidkerken waren we te gast bij een van de goodwillcentra van het Leger des Heils, de Waalse Kerk en de protestantse wijkgemeente van de Bethelkerk.
Onze Taakgroep Vluchtelingen zette zich onverminderd in voor een goed, humaan  Amsterdams beleid voor vluchtelingen, met name ongedocumenteerden, en ondersteuning van kerkelijke activiteiten voor en met vluchtelingen. De Taakgroep nam afscheid van Gerhard Scholte, die vele jaren voorzitter van de Taakgroep was en kreeg in Jan van der Meulen zijn opvolger. Zijn inzet is o.a. het versterken van de band met wie in de geloofsgemeenschappen actief zijn in de inzet voor vluchtelingen.

Wij kijken met goede moed vooruit naar 2020. Veel van de activiteiten in het afgelopen jaar willen we voortzetten. Daarnaast zoeken we op welke wijze we als Raad namens de lidkerken onze bijdrage aan de Amsterdamse samenleving nog meer vorm kunnen geven.

Wij vragen God om zijn zegen voor ons werk en wensen u allen een gezegend jaar toe,
in uw werkzaamheden in uw geloofsgemeenschap, ook in uw persoonlijk leven.
Het verhaal over en bijgaande afbeelding van de Drie Wijzen uit het Oosten verbeeldt naar ons gevoel voor ons iets van van onze blijvende inzet: in alle diversiteit verenigd rond het Kind van Bethlehem om vandaar uit gestalte te geven aan een samenleving van recht en liefde, geinspireerd door de wijze waarop Hij ons heeft voorgeleefd.

Het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam