Voorzitter RvKA deelt zorgen over ontwikkelingen in Polen

Op 7 september heeft de voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam, Henk Meulink, op verzoek gesproken bij een demonstratie tegen de anti-LHBTI campagne in Polen. Hij deelde daarbij de zorgen over en het protest tegen het instellen van LHBTI-vrije zones en het voorstel van de RK bisschoppen conversiecentra op te richten. Bij de demonstratie werd ook op de kerkgenootschappen een beroep gedaan zich te laten horen. Voor de toespraak van de voorzitter

Toespraak bij Demonstratie tegen de anti LHBTI-campagne in Polen,
Homomonument Westermarkt, 7 september 2020


Beste mensen,
Hartelijk dank voor de uitnodiging bij deze demonstratie het woord te voeren.
Als voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam sta ik hier als representant van de kerken, in ieder geval van de 22 kerken die lid van onze Raad zijn. Ik ben niet in de positie dat ik namens hen kan spreken.

U doet vanavond een beroep op de Nederlandse overheid, de Europese Unie èn kerkgenootschappen. Bij dat beroep sluit ik mij van harte aan.
Er is reden voor grote zorg over de houding van de Poolse regering en de RK-kerk in Polen tegenover LHBTI- mensen.
Ten onrechte wordt diversiteit van seksuele oriëntatie en aandacht voor gelijke rechten van LHBTI-mensen als een ideologie gezien, en dan als een ideologie die een bedreiging zou zijn van christelijke waarden.
Het instellen van zogenaamde LHBTI-vrije zones, waarin het openlijk spreken over homoseksualiteit en transgender zijn onmogelijk wordt gemaakt, is hoogst bedenkelijk.
De instelling van conversiecentra, zoals de RK-bisschoppen die voor ogen hebben, waarin LHBTI-mensen “genezen” en “bekeerd” zouden moeten worden, is gevaarlijk en verwerpelijk.
Achter al deze maatregelen schuilt een ontkenning van diversiteit in seksuele oriëntatie , of een poging die te bestrijden. En niet willen begrijpen dat LHBTI-mensen hun seksualiteit als heilzaam ervaren. En nog meer: een onterechte angst voor de mogelijkheid dat je tot homoseksualiteit of transgender zijn te “bekeren” zou zijn.
Maar deze ontkenning en angst hebben wel vergaande consequenties, want de stappen die nu in Polen worden gezet zie ik als een aantasting van fundamentele rechten van de mens.
Gelukkig staat u niet alleen in uw protest. O.a. vanuit het Europese Parlement is die geuit.
Uw zorg en protest zijn een onderdeel van de bredere zorg over en protest tegen de aantasting van de principes van de rechtsstaat in Polen.
Ik wil mijn steun uitspreken aan LHBTI-mensen in Polen – in het bijzonder aan wie hier zijn – die in hun mensenrechten worden bedreigd.

Ik wil eerlijk zijn. Ik besef dat er van u uit vaak ook kritisch naar onze kerken wordt gekeken en dat mensen negatieve ervaringen hebben met de houding van pastores en andere leden van de kerken. Het is zeker zo dat in onze kerken verschillend wordt gedacht over diversiteit in seksuele oriëntatie en dat LHBTI-mensen in een deel van onze kerken niet volledig gelijke rechten hebben.
In het Dagelijks Bestuur van onze Raad hebben wij onlangs een goed en open gesprek gehad over de wijze waarop ieder van ons een persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt wat betreft onze kennis van en omgang met diversiteit in seksuele oriëntatie en over de wijze waarop onze kerken zich daarin ontwikkeld hebben en daar nu in staan. Ik weet dat we soms te huiverig zijn om elkaar erop aan te spreken.
Maar ik wil wel zeggen dat de kerken die lid zijn van onze Raad het stadium van ontkenning van diversiteit in seksuele oriëntatie, de angst daarvoor en het verzet daartegen gepasseerd zijn. Ook van gedachten die schuil gaan achter een verbod om daar voor uit te komen of pogingen tot genezing en bekering. Wij erkennen dat het tot een bestemming komen van mensen niet door anderen bepaald kan en mag worden. In een deel van onze kerken is er sprake van volkomen gelijkwaardigheid, doet seksuele oriëntatie er niet toe. In andere is er in ieder geval een houding van respecteren van het anders zijn van de ander.

U doet vandaag ook een oproep aan de kerkgenootschappen. Die heb ik gehoord en zal ik ook doorgeven. En dan versta ik die niet alleen als een oproep kritiek te uiten op de Poolse regering en de Rooms-Katholieke Kerk in Polen, maar ook als een oproep om binnen onze kerken in gesprek te blijven en op te komen voor gelijke rechten voor LHBTI-mensen. Ik heb veel respect waarop ds Wielie Elhorst en de organisaties waarbij hij betrokken is dat doen.

Daarom: mijn steun aan de oproep vandaag
en in het bijzonder aan de LHBTI-mensen in en uit Polen.

Henk Meulink,
voorzitter Raad van Kerken Amsterdam