Rapport over effecten van opvang van migranten zonder verblijfsrecht

Op 30 mei verscheen het rapport ‘Valse hoop of bittere noodzaak, opvang van mensen zonder verblijfsrecht’. Het rapport is geschreven op verzoek van Amnesty International en Stichting LOS en beschrijft de resultaten van een verkennend onderzoek naar de effecten van (verschillende vormen van) opvang van migranten zonder rechtmatig verblijf in Nederland. In vier verschillende steden zijn (door studenten) interviews afgenomen met in totaal 84 migranten. Het rapport is te vinden op de website van Amnesty International Nederland.

Zie https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/05/Def-AMN_17_13_Rapport-Opvang-mensen-zonder-verblijfsrecht_WEB-1.pdf?x18276 

Ondanks dat de rijksoverheid financiering heeft gestopt, blijven veel gemeenten de noodzaak van opvang onderschrijven. Op dit moment maken ruim 1.500 mensen in Nederland gebruik van gemeentelijke opvang. Deze opvang is echter niet gespreid over alle regio’s en er is onvoldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen. In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan richting de landelijke overheid en gemeenten

Dit onderzoek maakt (opnieuw) duidelijk hoe noodzakelijk opvang  is. De groep die afhankelijk is van opvang blijkt bijzonder kwetsbaar. Zo zegt 65 procent last te hebben van fysieke en 57 procent van psychische klachten, 39 procent geeft aan al eens zelfmoord te hebben overwogen. Voor mensen die langer dan vijf jaar zonder verblijfsrecht in Nederland zijn, liggen de percentages nog hoger. Daarnaast blijkt dat adequate opvang en begeleiding de stabiliteit kan bieden die mensen nodig hebben om over een toekomst te kunnen nadenken.