20jan. -27 jan. 2019: Week van Gebed voor de eenheid.

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Ook in Amsterdam zullen er in verschillende kerken oecumenische diensten worden gehouden in het kader van de Week van Gebed.  Bij ons is hetvolgde bekend:

zaterdag 19 januari, 17.00 uur
Gebedsviering in de English Reformed Church op het Begijnhof,
georganiseerd door samenwerkende kerken in het Centrum (Doopsgezinde Kerk, English Reformed Church, Oude Lutherse Kerk, RK parochie De Krijtberg, samen de “Heilige Vierhoek”)

zondag 20 januari; 10.00 uur
Oecumenísche Viering van alle kerken in Amsterdam NieuwWest  in de Lucaskerk, Osdorperban 121.

zondag 20 januari, 11.00 uur

Oecumenische dienst van kerken in Zuidoost in de Wi EegiKerki van de Evangelische Broedergemeente Zuidoost, Kortvoort 73, samen met de Nieuwe Stad (RK)

Zondag 20 januari 10.30 uur Gerardus Majellakerk (RK), Lombokstraat 2, samen met de Elthetokerk (PKA)

Zondag 20 januari 10.00 uur de Bron, Hugo de Vrieslaan 2, samen met de Martelaren (RK), en de Koningskerk (EBG)

maandag 21 januari en dinsdag 22 januari, 19.30 uur, Hoop van Noord, Rode Kruisstraat 20

woensdag 23 januari, 20.00 uur
Oecumenische viering van de Raad van Kerken Noord in de Koptische Orthodoxe Kerk, Mosplein 40.
Een Koptische geestelijke is de liturg  en ds. Paula de Jong  verzorgt de verkondiging.

donderdag 24 en vrijdag 25 januari, 19.30 uur

Oecumenische Gebedsbijeenkomst van Raad van Kerken Noord in Rafael Noord, Banne Buikslootlaan 63 b

vrijdag 25 januari 20.00 uur

Oecumenisch gebed van Sant’Egidio, met ds. Emad Thabet (Arabish-Protestantse Kerk Amsterdam), in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207

Zondag 27 januari  11.00 uur

De Binnenwaai, Ijburg, EdPelsterpark 2, samen met de RK

Zondag 27 januari 10.30 uur

Sint Petrus Banden RK,  Diemen, Hartveldseweg 24

zondag 27 januari, 12-13 uur
Bijeenkomst van de Christengemeenschap “Gebed is de adem van mijn ziel”. Daarin wordt Maarten Vogelaar, studentenpastor-pionier in Amsterdam geinterviewd door Déanne van Brederode. Beide maken deel uit van een christelijke leefgemeenschap in Amsterdam West.
Daarna gesprek.
Plaats: Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, Amsterdam-Buitenveldert.

zondag 27 januari, 12.30 uur
Oecumenische lunch van de Raad van Kerken Zuid in de pastorie van de Vredeskerk,
Pijnackerstraat 9.  Opening met een kort bezinningsmoment en een lied.

zondag 27 januari, 18.00 uur
Oecumenische Vesper in de Oude Kerk.
De wekelijkse vespers daar worden gedragen door de protestanste Oudekerkgemeente,
de katholieke Nicolaasparochie en de oecumenische communaiteit van Oudezijds 100.
Liturg: Herman Mussche. Orgel: Marthias Havinga.

Wij nodigen u van harte uit de viering en één of meer gebedssamenkomsten bij te wonen.