Blog

Kerkelijke en andere activiteiten in het kader van Keti Koti 2020

Kerkelijke en andere activiteiten in het kader van Keti Koti 2020

30 juni 2020 By Luuk Verstijnen

Op en rond 1 juli wordt herdacht en gevierd  dat Nederland 157 jaar geleden in 1863 formeel de slavernij afschafte in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen.
In een speciale Nieuwsbrief vindt u informatie over een aantal kerkelijke en andere activiteiten in het kader van de herdenking en viering van Keti Koto.

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam mei 2020

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam mei 2020

12 juni 2020 By Luuk Verstijnen

Aan de vooravond van Pinksteren verzond de Raad van Kerken Amsterdam een nieuwe Nieuwsbrief.
In deze Nieuwsbrief aandacht voor de verruimde mogelijkheden voor kerkdiensten en andere samenkomsten.
verschillende activiteiten waarbij de Raad of een van de lidkerken bij betrokken zijn.
De brief eindigt met een Pinkstergroet.

Twee verklaringen van het Veiligheidspact tegen Discriminatie

Twee verklaringen van het Veiligheidspact tegen Discriminatie

16 mei 2020 By Luuk Verstijnen

Het Veiligheidspact tegen Discrimatie, waar de Raad van Kerken Amsterdam actief bij betrokken is,
heeft 11 mei twee verklaringen uitgegeven naar aanleiding van nieuwe geweldsdaden tegen een joods restaurant
en tegen een homoseksueel paar. Burgemeester Femke Halsema verwees naar de verklaringen in het programma M diezelfde dag.

Richtlijnen en advies voor kerkdiensten na 1 juni

Richtlijnen en advies voor kerkdiensten na 1 juni

16 mei 2020 By Luuk Verstijnen

Na 1 juni worden de mogelijkheden om kerkdiensten te houden verruimd,
maar wel de voorschriften om verspreiding van het coronavirus te verstrekken.
Het CIO, het contactorgaan van de kerken met de overheid heeft de richtlijnen
samengevat en daar een advies aan gekoppeld. De afzonderlijke kerken zullen dit voor hun gemeenschappen nader uitwerken.

Actie voor en informatie over Human Aid Now – april 2020

2 mei 2020 By beheerder

Stichting Human Aid Now    –    NL64 ABNA 0479 7172 73    –  ANBI

E-mail: info@humanaidnow.org

Actie ter ondersteuning van dakloze migranten in Griekenland en Amsterdam

Inleiding  – Human Aid Now in Griekenland – in Amsterdam – artikel Trouw

Inleiding

“Haal de 40.000 vluchtelingen van de Griekse eilanden af en verdeel ze over Europa. Wij artsen en andere zorgverleners hebben de eed van Hippocrates afgelegd waarin we beloven medische zorg te verlenen aan ieder individu ongeacht persoon en afkomst. Als Europese dokters zijn we verplicht om er alles aan te doen de levens te redden van de mensen buiten én binnen de vluchtelingenkampen.”

Deze oproep stond op 27 maart in talloze Europese kranten. Inmiddels hebben duizenden artsen de brief ondertekend. Een ander citaat: “Nu corona daar aan de poorten rammelt moeten de mensen direct in veiligheid gebracht worden. Van de Vijver: ‘Er is in Moria, een kamp met 22.000 mensen opeengepakt in een ruimte bedoeld voor 3.000, met slechts een handjevol artsen aanwezig’.”

Ondertussen blijven een handjevol NGO’s actief om de vluchtelingen zoveel mogelijk bij te staan.

Al eerder hebben wij u gevraagd in actie te komen voor Human Aid Now, die dagelijks actief is in Griekenland om de nood enigszins te lenigen. Oktober 2019 ging het om het inzamelen van kleding, waar een groot aantal kerken aan hebben mee gedaan. Hier is Human Aid Now nog steeds zeer dankbaar voor.

Human Aid Now in Griekenland

Voor haar werk in Griekenland wil Human Aid Now u nu om een geldelijke bijdrage vragen.

Dit mede omdat het nu niet mogelijk is omdat er geen goederen verzonden kunnen worden.

Hier wordt de huidige situatie omschreven

en de vier projecten die Human Aid Now in Griekenland heeft opgezet.

Huidige situatie

Vanwege de verspreiding van het Corona-virus verbieden de officiële regels ook in Griekenland een aantal dingen. Zo mag je alleen met schriftelijke toestemming als geregistreerd persoon de deur uit om bijvoorbeeld naar de supermarkt te gaan of om mensen in nood te helpen. Alle gemeentelijke en kerkelijke voedseldistributies zijn gestopt om aan de regels te voldoen en hun vrijwilligers niet in gevaar te brengen. Veel vluchtelingen wonen op straat en kunnen niet naar een supermarkt gaan, omdat ze geen id-kaart hebben en nu ook niet asiel kunnen aanvragen (asielaanvragen zijn, evenals in Nederland, sinds begin maart stop gezet). Voor hen zit er niets anders op dan op zoek te gaan naar eten met het risico dat ze zichzelf en alle Grieken in gevaar brengen met het Corona-virus.

Project 1. Thessaloniki.          Voedseldistributie door Philoxenia:

Een andere manier van voedseldistributie moest gevonden worden nu er niet meer in groepen gekookt mocht worden en niet meer centraal uitgedeeld kon worden. Human Aid Now werkt al anderhalf jaar samen met Team Philoxenia (letterlijk: ‘liefde voor een vreemdeling’). Philoxenia; het enige team dat doorgaat met het leveren van voedsel en enkele basishygiëneproducten (alleen meenemen). De meerderheid van de dakloze migranten die door PHX geholpen worden, heeft geen geld meer, heeft geen recht op een huis en door de extreme omstandigheden kunnen zij geen juridische ondersteuning krijgen of zich medisch laten onderzoeken.

In samenwerking met de gemeente hebben PHX en Human Aid Now toestemming kunnen krijgen om kleinschalige distributies bij de kraakpanden waar deze vluchtelingen wonen te organiseren.

Elke dakloze migrant ontvangt een portie eten en enkele hygiëne middelen. De maaltijden moeten snel en door slechts twee vrijwilligers bereid worden en zien er dus steeds anders uit.

Een typisch voorbeeld van zo’n maaltijd:

2 stuks Arabisch brood €0,20

100 gram Bulgur tarwe €0,18

25 gram Tomatenpuree €0,03

1 banaan €0,09

1 ei €0,10

2 plakjes kaas €0,23

1 flesje water €0,10

1 flesje shampoo (per 18 dagen) €0,10

1 pak babydoekjes (per 13 dagen) €0,10

Normaliter kosten de voedseldistributies PHX ongeveer €65 per dag, omdat bijna alles gedoneerd wordt door marktkooplieden uit de regio. Nu de markt dicht is, kunnen zij ook hier niet meer op rekenen.

Extra maandelijkse kosten:

€1,13 per persoon, €339,- per dag, ofwel €2373,- per week.

Dat is ongeveer wat het normaal kost om de vluchtelingen een maand te voeden. Totaal: € 9492 / maand

Project 2. Samos.        Medische hulp

De kliniek van Human Aid Now verleent medische hulp aan 2.500 patiënten per maand.

Door Corona moest er een nieuw systeem opgezet worden, waardoor minder mensen in de kliniek behandeld kunnen worden.

Extra maandelijkse kosten:

o Een extra medisch bureau huren om te voldoen aan de afstandsregels: € 500.

o Extra medicijnen die eerder uit heel Europa werden gedoneerd,

maar waarvan het niet langer mogelijk is ze te verzenden.: € 1000.

Totaal: € 1500 / maand

Project 3. Noord-Griekenland.           Informatie verschaffing

Het verschaffen van informatie over wetten en regels aan 30.000 vluchtelingen per maand.

Het merendeel van de informatie werd aan meer dan honderd gezinnen per week verstrekt.

Dit gebeurde face-to-face. Bijna alle informatieverstrekking wordt nu online uitgevoerd.

Wat nog wel face to face gebeurt, zijn de persoonlijk verzoeken om hulp die uit de dakloze vluchtelingengemeenschap komen. Zij hebben namelijk vaak geen mobiele telefoon.

Extra maandelijkse kosten:

o Juridische ondersteuning bieden aan dakloze vluchtelingen die in kraakpanden wonen.

benzinekosten: € 250.

o Aanschaf van 2 extra telefoons en 1 laptop om juridisch advies te geven

(aanvragen voor ondersteuning zijn met factor 8 gestegen!): eenmalig: € 600

o Extra vertaler en casusmedewerker omdat er door de nieuwe asielregels meer hulp nodig is

Transport- en voedselkosten. € 500

Totaal: € 750 / maand + € 600 eenmalig

Project 4. Thessaloniki.          Mobiele medische hulp.

Mobiele medische hulp aan 1.500 patiënten per maand.

Humand Aid Now heeft van de gemeente een speciale toelage gekregen om haar activiteiten voort te zetten. Extra kosten zijn nieuwe handschoenen voor iedere dag, maskers & desinfecterende zeep, die € 10 per dag kost.

Extra maandelijkse kosten: Totaal: € 310, -.

Uw donatie

Overweegt u om een donatie te doen voor de projecten in Griekenland,

dan kunt u die overmaken naar:

NL64 ABNA 0479 7172 73    t.n.v. Human Aid Now

Er worden geen overheadkosten berekend.

Alle donaties gaan rechtstreeks naar de eindbegunstigden.

Elk klein bedrag helpt!!

= = = = = = =

Human Aid Now in Amsterdam

Human Aid Now vraagt u met name om een bijdrage voor hun werk in Griekenland.

Om u op de hoogte te houden, hier ook een update over hun werk in Amsterdam.

Huidige situatie

Het Parool 22 april:

“Amsterdam wil arbeidsmigranten zonder werk- en verblijfsvergunning opsporen. Doel is hun problemen door de coronacrisis in beeld te krijgen en hulp daarop af te stemmen. Volgens de gemeente dreigen dakloosheid en honger, omdat veel migranten hun baan kwijtraken en geen recht hebben op formele overheidshulp. Het gaat ook om gezinnen met kinderen.

En Don Ceder, raadslid Christen Unie wordt geciteerd:

“Sommige gezinnen zijn hier al sinds de jaren zeventig en hebben kinderen die altijd in Amsterdam hebben gewoond. Omdat die groep nooit in kaart is gebracht kan er ook nauwelijks effectief overheidsbeleid worden gemaakt om hen te helpen. Het is nu nóg urgenter dat we te weten komen wie deze mensen zijn en met hoeveel.”

Door het wegvallen van de economie in deze Coronatijd wordt plotseling de parallelle economie zichtbaar. Met name in de horeca, de grootste werkgever van Nederland, werken arbeidsmigranten zonder werk- en verblijfsvergunning die soms al 20, 30 jaar in Nederland zijn en hier een bestaan hebben opgebouwd. Nu vallen plotseling hun inkomsten weg. Dit verandert de doelgroep waarvoor talloze vrijwilligers zich belangeloos inzetten. Ook Human Aid Now, het Code Rood Netwerk en het Wereldhuis doen hun uiterste best om zoveel mogelijk mensen te helpen.

Human Aid Now levert sinds 2016 wekelijks voedsel aan vluchtelingen zonder papieren in Amsterdam. Wekelijks brengen zij een busje met groenten en fruit, zuivelproducten en andere kant-en-klare maaltijden dicht bij hun houdbaarheidsdatum, naar ongedocumenteerden. Een groothandel is hen hierbij behulpzaam. Naast die donatie wordt dit door hen aangevuld met aankoop van droge goederen en andere niet-bederfelijke producten (rijst, bonen, bakolie, suiker, enz.).

Verslag activiteiten Human Aid Now in Amsterdam

Als gevolg van de corona-pandemie zijn de kosten sinds 15 maart sterk gestegen vanwege twee factoren:

A). Het aantal mensen zonder papieren dat voedsel nodig heeft, is toegenomen als:

1. De meeste kerken / NGO’s die voor deze bevolking kookten, moesten hun deuren sluiten, hetzij omdat ze de vereiste sociale afstandsmaatregelen niet konden implementeren, hetzij omdat ze hun vrijwilligers (vaak ouderen en daardoor blootgesteld) verloren. Dit betreft ongeveer 75 personen.

2. Ongeveer 100 gezinnen (gemiddeld 3-4 personen per gezin) zonder papieren die zichzelf in stand hielden via de parallelle economie, verloren hun inkomen van de ene op de andere dag.

B). Met het sluiten van markten en restaurants zijn de meeste van de gebruikelijke bronnen voor voedseldonaties verdwenen en moet bijna alles gekocht worden. Sinds 15 april is er echter een zeer grote wekelijkse donatie van zuivelproducten (enkele tonnen per week) gevonden. Onduidelijk is hoelang Human Aid Now hier een beroep op kan doen.

Het Amsterdam food project omvat momenteel vijf deelprojecten:

1) Bewaring en distributie van voedsel:

dit omvat wekelijkse rijpe groenten en fruit en zuivelproducten die bijna op de houdbaarheidsdatum zijn van groothandelaren + verschillende pallets met zuivelproducten die rechtstreeks van de producent komen. Dit voedsel wordt verdeeld via de dagverblijven van

De Regenboog Groep, het Wereldhuis, ASKV, Voedselbank Amsterdam, Volksbond, verschillende kerken, buurthuizen en burgergroepen die voedselpakketten maken voor kwetsbare mensen.

2) Dagelijkse lunch verzorgen voor 35 jonge Eritrese, Soedanese en Nigeriaanse vluchtelingen.

28 van de 35 zijn nog geen 25 jaar, 10 zijn net 18.

De gemeente Amsterdam zorgt voor een nachtopvang in de Sporthallen Zuid, waar ze ontbijt en diner krijgen. Ze moeten echter overdag het asiel verlaten en er wordt niets aan hen verstrekt.

Ze kunnen koken in de dagopvang van Here to Support of bij particulieren.

Daarom levert Human Aid Now de ingrediënten voor de dagelijkse lunch.

3) Verzorgen van lunches voor Amsterdamse schoonmaakteams (30 personen).

Hier gaat het om dak- en thuislozen die na hun schoonmaakwerk vroeger gingen lunchen in het Volksbond Koffiehuis, maar ook dit koffiehuis is momenteel gesloten. Vier keer per week biedt Human Aid Now kant-en-klare lunchpakketten aan, bereid door vrijwilligers.

4) Bijdragen aan voedselkosten voor mensen zonder papieren die door particuliere burgers worden opgevangen.

Het gaat vooralsnog om 10 mensen, van wie de meesten zich momenteel niet kunnen inschrijven

in Ter Apel vanwege de pandemie. We bezorgen ze voedselpakketten en nemen deel aan de winkelkosten voor essentiële artikelen.

5) Deelnemen aan het maken en verspreiden van voedselpakketten en afhaallunches aan gezinnen zonder papieren en individuen die vroeger zelfvoorzienend waren maar hun inkomen verloren vanwege Covid19.

Momenteel gaat het om ongeveer 80 gezinnen (3-4 personen per gezin). Onderzocht wordt de situatie van nog eens 15-20 gezinnen. Deze groep kan groeien naarmate Human Aid Now nieuwe gevallen tegenkomt.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer Huis van Wijk, de Diaconie, het Wereldhuis, ASKV en diverse kerken. We zorgen voor een deel van ons geborgen voedsel en de nodige rijst, bakolie en tomatenpuree. De andere NGO’s zorgen voor de rest van het eten.

Bij al onze voedselprojecten streven we naar uitgebalanceerde (veelal) vegetarische halal maaltijden van 650 tot 800 calorieën, inclusief minimaal 20 gram eiwitten.

Alle logistiek gebeurt binnen de door het RIVM aanbevolen maatstaven voor maatschappelijke afstand.

Afgezien van het voedsel dat Human Aid Now levert, zijn haar belangrijkste bijdragen:

– coördinatie,

– projectbeheer,

– logistiek,

– vrijwilligers vinden

– relaties onderhouden met zakelijke voedseldonoren.

Alle mensen die met Human Aid Now werken, zijn onbetaalde vrijwilligers.

– – – – – – Portret van de hulp door Human Aid Now in Amsterdam, in Trouw:

https://www.trouw.nl/binnenland/al-onze-reserves-verdampen-met-corona~bf73d987/

Vrijwilligers

‘Al onze reserves verdampen met corona’

Isabel Baneke   Trouw, 9 april 2020

De artsen van de ic-afdelingen ontvangen dagelijks applaus,

maar er zijn meer mensen die de samenleving draaiende houden tijdens deze coronacrisis. Vandaag: de vrijwilliger van een hulporganisatie.

Uit een van de lokalen in een oud schoolgebouw in Amsterdam-West schalt muziek. ‘Mag ik dan bij jou?’ in de coverversie van Topper Jeroen van der Boom. Binnen hangen veertien jongens uit Eritrea, Soedan en Syrië rond. Ze pielen op hun telefoon, liggen te slapen of leggen een kaartje.

Maar wanneer Dominique Nientker binnenkomt, veren ze op. Natúúrlijk willen ze helpen met het sjouwen van de kratten eten die ze voor hen heeft. Toch iets té enthousiast, blijkt bij de auto. De helft sloft met lege handen terug naar binnen.

Al bijna vier jaar zamelt Nientker voedsel in. Namens Human Aid Now, een hulpstichting die haar zoon in 2016 oprichtte voor vluchtelingen in verschillende Europese landen, haalt ze wekelijks zo’n 600 tot 800 kilo eten op bij horecagroothandels. Nientker sorteert de geretourneerde stukken vlees, het gebutste fruit en anderszins afgekeurde waren, waarna ze die ronddeelt aan ongedocumenteerde en dakloze vluchtelingen in en rond Amsterdam.

Vermagerde oogst “Maar sinds de uitbraak van het virus zie ik mijn oogst iedere week vermageren”, zegt de voormalig investment banker eerder die ochtend, vlak nadat een medewerker van een groothandel haar sip meldt niet meer dan een doosje zuivel te hebben dat tegen de houdbaarheidsdatum aanhikt. “Nu de horeca dicht is, kopen groothandels logischerwijs minder in en sturen klanten niets terug. En dus is het moeilijker om voedsel te verzamelen.” Ze wappert met haar boodschappenlijstje. “Ik ga zoveel mogelijk spullen bijkopen. Al onze reserves verdampen door corona, maar soit. Een crisis als deze maken we hopelijk nooit meer mee.”

Het rondwoekerende virus belemmert ook het uitdelen. “Normaal gesproken weet ik waar ik zijn moet. Maar de plekken waar vluchtelingen hun dagen doorbrengen, zijn nu dicht. Er is nachtopvang, maar ‘s ochtends worden ze om half negen op straat gezet zonder ergens heen te kunnen. En het gros kan op geen enkele plek hun telefoon opladen, waardoor ik ze ook niet kan bereiken.”

Grote Zorgen Wanneer de 57-jarige over de pandemie spreekt, betrekt haar opgeruimde gelaat. Ze vreest niet voor haar eigen gestel, maar voor de fysieke en mentale gezondheid van vluchtelingen zonder papieren. Naast elektriciteit hebben zij nu ook geen toegang tot kranen en ze zijn bang besmet te raken. Bovendien maken ze zich grote zorgen om hun achtergelaten familie. “Met de pandemie voel ik me nog machtelozer dan anders”, zegt Nientker terwijl ze een doos aubergines in haar witte Fiat Punto laadt. “Nu hulporganisaties hun deuren hebben moeten sluiten is mijn specialiteit, voedsel, extra belangrijk. En toch staat mijn auto vaker stil dan normaal.”  

Op de vraag of alle vluchtelingen in Europa toegelaten zouden moeten worden, heeft Nientker geen antwoord. “Human Aid Now is niet activistisch. Maar we willen wel dat iedereen die hier is humaan wordt behandeld. Vluchtelingen hebben recht op voedsel, maar ook op onderdak, kleding, veiligheid, informatie en medische hulp. Ook al is ons werk een druppel op een gloeiende plaat, daar gaan we vol voor, zowel hier als in de Griekse kampen. Je bent wat je doet.”

= = = = = = =

Corona-actie voor ongedocumenteerde Brazilianen

2 mei 2020 By beheerder

Brazilië is een prachtig land. Als je veel geld hebt, kun je er relatief veilig wonen in een huis met goede beveiliging, maar voor mensen met weinig geld en een gezin met jonge kinderen is de realiteit heel anders. Armoede en geweld van de drugsmaffia beheersen het leven. Geen wonder dat zij proberen in een ander land een veilig bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen.
In Amsterdam leven veel ongedocumenteerde Brazilianen. Het zijn voornamelijk economische migranten, een kwetsbare groep mensen die helaas buiten elke vorm van stedelijk beleid valt.

Gianni da Costa doet allerlei vrijwilligerswerk, onder meer voor De Regenboog Groep. Sinds 2017 heeft hij een groep van ongeveer 50 ongedocumenteerde jongeren (en hun ouders) uit Amsterdam-West onder zijn hoede genomen, kinderen van 5 tot 18 jaar. Hun leven is niet gemakkelijk, want gezondheidszorg, onderwijs en onderdak zijn voor hen niet vanzelfsprekend. Ook voor de ouders is dit een schrijnende situatie. Elke zaterdag krijgen de kinderen coaching en begeleiding van Gianni. Blik op Talent heeft haar kantoor gratis hiervoor ter beschikking gesteld.
Ook de Vrijwilligersacademie van Stichting De Regenboog helpt mee door op zaterdagmiddag gratis taallessen aan de volwassenen te geven.

Door de coronacrisis worden deze Brazilianen extra hard getroffen. Velen werken als schoonmaker, maar hun klanten hebben voor 90% afgezegd. Dat zorgt voor acute geldproblemen, want zij betalen te hoge huren omdat ze geen sociale huurwoning of huursubsidie kunnen krijgen. De Nederlandse staat helpt bedrijven en ondernemers tijdens de coronacrisis met tijdelijke financiële overbrugging, maar deze mensen hebben geen recht op voorzieningen zoals een uitkering of de Voedselbank. Bijzondere tijden, vragen om bijzondere acties. Daarom geven wij dankzij donaties van anderen inmiddels al drie weken aan 170 gezinnen voedselpakketten. Het is een broodnodige actie. We zien dat de vraag groot is en dat we verder kunnen uitbreiden. Door uw donatie kunnen wij dit mogelijk maken.
U kunt helpen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v. Stichting Regenboog Amsterdam onder vermelding van actie ongedocumenteerde Brazilianen. Regenboog Amsterdam is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Met hartelijke groet namens de Vrijwilligersacademie,
Karin Hanekroot, directeur
Gianni da Costa

Team Straatsignalering helpt jongeren in de Ramadan

2 mei 2020 By beheerder

Nu de Ramadan is begonnen ziet Team Straatsignalering dat vooral jongeren behoefte hebben aan extra eten om op de been te blijven.

Annette Kouwenhoven doet verslag en vraagt steun om hierin te voorzien (Kerk in Actie en EO Metterdaad hebben steun toegezegd). Ook gaat het Team spreekuren houden in de sporthallen om informatie te geven; tenslotte schetst ze de noodsituatie van ongedocumenteerde arbeidsmigranten en de hulpinitiatieven die voor hen op gang komen.

De Ramadan.   In deze zware tijden is juist geloof heel belangrijk. Op donderdag 23 april, in de noodopvang van Sporthallen Zuid, kregen de vastende ongedocumenteerde jongens een broodpakket uitgereikt, zodat ze ’s ochtends vroeg een broodje konden eten voordat de zon opkwam op vrijdag 24 april om 06.23.

Na zonsondergang dezelfde dag – vrijdag avond 24 april om 20.54 uur – was er om 21.30 avondeten in de Sporthallen Zuid. We kregen van de 25 vastende jongens in deze noodopvang te horen dat ze deze vastenmaand extra voedsel nodig hebben om sterk te kunnen blijven. Dus we hopen dat er misschien hulp kan komen.

Wat is als extra voedsel toegestaan in de noodopvang: bananen, mandarijnen, pakjes vruchtensap, dadels, koekjes, powerrepen. Eten opwarmen in de Sporthallen Zuid kan helaas niet, een waterkoker ook niet. We zijn nog in gesprek of er niet toch ’s nachts warme dranken voor de vastende groep mogelijk is, daarvan houden we jullie we op de hoogte. Maar in ieder geval konden we vrijdagavond 24 april dankzij giften aan het Noodfonds fruit, melk en sap kopen. We hopen dat er de komende maand extra (houdbaar) voedsel zoals fruit, dadels, pakjes fruitsap, pakjes melk en powerrepen naar de Sporthallen gebracht kan worden, het liefst voor alle 90 mensen die daar slapen natuurlijk, of dat mensen financieel willen bijdragen aan het Noodfonds dat in beheer is van de Hofkerk in Oost; zodat de vastende jongens het zelf kunnen blijven kopen. 

Als je wilt bijdragen, dank! Giften kunnen overgemaakt worden naar: NL13 INGB 0000 1225 88, Martelaren van Gorcum o.v.v. Noodfonds Straatsignalering Amsterdam. Deze rekening is in beheer bij de Hofkerk in Amsterdam Oost en heeft een ANBI status. Mocht je zelf iets willen bijdragen en dat zelf willen coördineren? Graag! Stuur een mail naar de Raad van Kerken of naar signal@amsterdamcityrights.org

Ook starten we aankomende week met iets anders dat we tot nu vanaf de straat, via de Straatsignalering of de appgroepen deden. We gaan wekelijks spreekuren houden op de noodlocaties Sporthallen Zuid en Calandlaan. Dit doen we om ongedocumenteerde dakloze mensen in deze noodopvanglocaties beter te kunnen doorverwijzen naar een dagopvang die open is en/of plek voor ze heeft, of voor specifieke hulpvragen mensen zo goed mogelijk door te kunnen verwijzen naar de juiste loketten en/of hulpverlening. 

Tevens horen we steeds meer noodkreten van ongedocumenteerde arbeidsmigranten die door hun vangnet heenzakken, geen financiële reserves meer hebben voor hun kamer, dat ongedocumenteerde gezinnen op straat gezet worden omdat ze hun baantjes in de informele economie verliezen en zo de huur niet meer kunnen opbrengen. Gemeente Amsterdam, FairWork, Wereldhuis van de Protestantse Diaconie zijn bezig deze hulpvragen te analyseren en te coördineren, neem contact op als je weet waar hulp nodig is! info@wereldhuis.org.

Ook is er een crowdfunding campagne gestart om ongedocumenteerde mensen financieel te helpen zie: https://www.gofundme.com/f/domesticworkerssupportaidnow Ook de vakbond FNV die al jaren arbeidsmigranten zonder papieren probeert bij te staan roept op tot hulp:

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/04/help-onze-huishoudelijk-werkers

uit nieuwsbrieven van stichting Here to Support van 1 en 8 april

2 mei 2020 By beheerder

Omdat de Gemeente te weinig dagopvang regelt en alleen voor nachtopvang zorgt, heeft Here to Support twee dagopvang locaties geopend, voor een vaste groep van 35 mensen in West en Oost. De groep is jong, veel van hen jonger dan 23 jaar. Deze locaties voldoen aan de eisen van de GGD wat betreft grootte, hygiëne en zijn aangemeld bij de gemeente. 

Hier bieden wij de komende tijd wasmachines, drinken, fruit en lunch aan. We organiseren activiteiten (taallessen, informatieve voorlichting en creatieve projecten) en brengen hun directe straatsignalering over aan partnerorganisaties en de gemeente en naar journalisten en sociale media.

Met deze dagopvang kunnen wij deze jongens een stabiele basis overdag bieden en zorgen dat ze niet besmet raken en mensen kunnen besmetten met Corona. 

Via donaties van vele betrokken mensen is er tot nu toe dagelijks voldoende te eten, de overheerlijke vegetarische gerechten komen uit landen zoals Soedan, Eritrea en Syrië. Tijd voor een nieuw kookboek!

Wij zijn in de afgelopen weken hard bezig geweest om te monitoren hoe het met al die verschillende groepen, in al die verschillende locaties en voorzieningen gaat. Zeker vanuit de groep die op dit moment overdag op straat staat, krijgen wij constant signalen dat het voor mensen nog steeds moeilijk is om zichzelf staande te houden: Het gebrek aan faciliteiten om kleding te wassen, vervoersmiddelen als een fiets of ov kaart, publieke toiletten in de stad, leefgeld, een plek om ontbijt en lunch binnen ergens op te eten en een plek om bagage overdag ergens neer te zetten, maakt dat al deze mensen constant aan het overleven zijn en het ontzettend zwaar hebben op dit moment.

Wij blijven dus met klem aandringen op 24-uurs opvang omdat dit in onze ogen de enige oplossing is. Lees de richtlijnen van het Rijk.

De signalen die we opvangen vanuit individuen zoeken wij uit en zetten wij door naar partner NGO’s, de verschillende regiegroepen en overleggen waar we in zitten en de gemeente Amsterdam. Een van de belangrijkste zorgwekkende signalen op dit moment is de beperkte toegang tot gezondheidszorg in deze coronatijd – en specifiek de psychische ondersteuning – omdat veel spreekuren, therapiesessies en counseling is weggevallen. Ook het informele netwerk rondom ongedocumenteerde mensen valt langzaam weg, omdat veel vertrouwenspersonen zelf in quarantaine zitten of niet meer op bezoek komen. Dat betekent dat de vrijwilligers en medewerkers in de diverse opvanglocaties alerter zijn op signalen die ze rondom het psychisch welzijn van de ongedocumenteerden opvangen. Wij hebben contact met Arq Centrum ‘45, maatschappelijk werk van Kruispost, Dokters van de Wereld om mensen, indien gewenst, aan hulpverlening te koppelen.

Blij dat ik iets terug kan doen

24 april 2020 By beheerder

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam.  (verschenen in het Parool, 18 april 2020)

Als nieuwe Nederlander vraag ik me in deze tijd af: wat kan ik doen voor Nederland? Hoe kan ik helpen? Die vragen leven onder veel asielzoekers, ongeacht waar ze vandaan komen en de aard van hun opleiding. Ongeschoold of professor – iedereen wil bijdragen.

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland helpen de meeste asielzoekers in deze crisis hun kwetsbare buren door boodschappen te doen. Of de hond uit te laten. Een Syrische asielzoeker vertelde dat hij er blij mee is. Toen hij in zijn straat kwam wonen, werd hij door een ouder echtpaar geholpen. Nu helpt hij hen. Ok worden asielzoekers ingezet om in supermarkten boodschappenwagens te ontsmetten. Anderen geven informatie of helpen in de zorg.

Het grootste probleem blijft de taal. Pas als je die goed spreekt, doe je echt mee. Om die reden grijpen jonge asielzoekers deze tijd aan voor extra ‘taallessen’; snelle studenten, soms amper twee of drie jaar in Nederland, worden ingezet ter ondersteuning van thuiszorgorganisaties. Tijdens de hand- en spandiensten pikken zij nieuwe Nederlandse woorden op.

Voor mij blijft het een wonder dat iedereen zich in Nederland kan ontplooien. in dit land bepaalt niet afkomst of achtergrond de toekomst, maar persoonlijk talent. Dat talent kan op allerlei plekken worden bijgeslepen en groter gemaakt.

Zelf ben ik hier een voorbeeld van. Ik volg een opleiding tot programmeur en probeer mezelf bij te spijkeren tijdens kortetermijn-opleidingen binnen de integratiecursus.  Daarom ben ik blij als ik dit land op een gegeven moment ook iets kan teruggeven. Een land dat zo veel vertrouwen in mensen heeft, moet met liefde worden omarmd.

Uit de raadsbrief dd. 21 april

24 april 2020 By beheerder

Uit de brief van B & W aan de gemeenteraad dd. 21 april.

In de bijlage Sociale kwetsbaarheid staat o.a.

Maatschappelijke opvang

De extra nachtopvang die is gerealiseerd voor dak- en thuislozen is op dit moment voldoende. In week 16 hebben dagelijks minimaal 330 en maximaal 369 personen gebruik gemaakt van de extra nachtopvang in de sporthallen. Op dit moment van schrijven is er geen stijging in het aantal personen dat gebruik maakt van de extra nachtopvang. De capaciteit van individuele quarantaine plekken voor de daklozen is ruim voldoende. Er verblijven gemiddeld 8-10 personen. De maximale capaciteit is 117. Daarnaast maken nog 15 personen vanwege hun kwetsbare gezondheid preventief gebruik van de quarantaine plekken.

Inloophuizen ten behoeve van maatschappelijke opvang

Zoals eerder gemeld zijn er afgelopen weekenden een viertal extra inloophuizen van de Regenbooggroep open gegaan om ook in het weekend voldoende dagopvang te kunnen bieden. Het gaat om de locaties AMOC, Makom, Zeeburg en Kloof. Dit is goed verlopen. Er wordt gemonitord of er voldoende plekken beschikbaar zijn om alle mensen uit de nachtopvang ook overdag de mogelijkheid te bieden om uit te rusten, te eten en van het sanitair gebruik te maken. De actuele openingstijden van de inloophuizen worden bijgehouden op de website van de gemeente Amsterdam.

Ongedocumenteerden en Vluchtelingen

Ondersteuning ongedocumenteerde arbeidsmigranten

Sinds de COVID-19 maatregelen zijn de horecagelegenheden dicht en werken veel Amsterdammers thuis. Ons horecapersoneel, onze schoonmakers en onze au-pairs hoeven niet meer te komen. Uit de stadsdelen West, Zuidoost en Zuid en verscheidene NGO’s komen signalen dat ongedocumenteerde arbeidsmigranten door het wegvallen van deze inkomens in grote problemen komen. Onder hen zijn ook gezinnen met minderjarige kinderen. Ze kunnen geen aanspraak maken op reguliere voorzieningen om de implicaties van de COVID-19 maatregelen op te vangen en de rijksopvang is ook gesloten. Dit heeft dreigende dakloosheid en honger tot gevolg.

Doordat deze groep doorgaans onder de radar blijft, is het zeer moeilijk om een betrouwbare inschatting te maken van de omvang van het probleem. Maar we volgen de ontwikkelingen nauwgezet en bieden waar nodig ondersteuning op vier terreinen, te weten het in beeld brengen van de hulpvraag, terugkeer naar land van herkomst, voorkomen van voedselnood en noodopvang van arbeidsmigranten en gezinnen die dakloos zijn.

Op dit moment hebben NGO’s als het Wereldhuis en Fairwork ongeveer 450 ongedocumenteerde arbeidsmigranten in beeld. Een groot deel komt uit Brazilië, Filipijnen en Indonesië. De gemeente zal gedurende de Corona crisis ambtelijke capaciteit ter beschikking stellen aan het Wereldhuis. Het Wereldhuis werkt aan het beter in kaart brengen van de groep en de hulpvragen.

Een deel van de ongedocumenteerden kan terugkeren naar het land van herkomst. Dat geldt nu in ieder geval nog voor Brazilië en Indonesië. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en IOM hebben al een aantal verzoeken kunnen inwilligen. Mensen die willen terugkeren ontvangen van deze organisaties een ticket naar het land van herkomst en een bedrag voor doorreis binnen zijn/haar land. Daar waar nodig bieden de terugkeerorganisaties die worden gesubsidieerd door het ‘programma ongedocumenteerden’ ondersteuning aan DT&V en IOM.

Door het wegvallen van inkomsten ligt voedselnood op de loer. We monitoren de situatie. Ongedocumenteerden hebben geen toegang tot de Voedselbank. De voedselvoorziening verloopt via alternatieve kanalen, zoals het Wereldhuis en de Regenbooggroep. Op dit moment beschikken zij over voldoende eten. We houden dit in de gaten.

Ongedocumenteerde arbeidsmigranten die dakloos raken bieden we onderdak aan in de sporthallen in de stad. Dakloos geworden gezinnen die tijdelijk niet kunnen worden opgevangen in de COA locaties, conform het aanbod voor rechtmatig verblijvende gezinnen, worden opgevangen in hotelkamers. Wederom zolang dit vanuit humanitaire overwegingen noodzakelijk is.

Via bovenstaande maatregelen probeert het college, voor de duur van de COVID-19 maatregelen, zolang dit vanuit humanitaire overwegingen noodzakelijk is, de ongedocumenteerde arbeidsmigranten zo goed mogelijk te ondersteunen.

[ bron: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8663639/1/Bijlage_1_bij_verzamelbrief_5_sociale_kwetsbaarheid ]

Uit de raadsbrief dd. 15 april

24 april 2020 By beheerder

Uit de brief van B & W aan de gemeenteraad dd. 15 april.

In de bijlage Sociale kwetsbaarheid staat o.a.

Uitbreiding inloophuizen

Amsterdam heeft voor de opvang van dak- en thuislozen gekozen voor een systeem van nachtopvang in combinatie met inloophuizen. Uitgaande van het advies van de GGD om mensen niet te lang binnen te houden om besmettingsgevaar te verkleinen gecombineerd met de richtlijn van VWS en het gegeven dat mensen tussen 16:30 en 9:30 terechtkunnen in de nachtopvang, wordt de norm gehanteerd dat mensen ten minste één keer ’s ochtends en één keer ‘s middags terecht kunnen in een dagvoorziening. Mensen die geen ander alternatief hebben (mensen zonder 24-uurs opvang of thuislozen zonder eigen woning), worden toegelaten in de inloopvoorzieningen om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, een maaltijd overdag te eten of voor een rustmoment. Inloophuizen voeren een deurbeleid om te borgen dat de noodzakelijke 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.

Een aantal inloophuizen van de Regenbooggroep heeft sinds het paasweekend de openingstijden verruimd om de tekorten in het weekend te verhelpen. De gemeente blijft monitoren of dit voldoet of dat extra capaciteit moet worden ingezet. De behoefte voor dagopvang is daarbij zeer wisselend en bijvoorbeeld afhankelijk van het weer en de doelgroep. Als het aantal mensen dat gebruik maakt van de nachtopvang toeneemt zullen er extra inloophuizen geopend moeten worden en/óf er moet voldoende mogelijkheid zijn / gecreëerd worden om buiten uit te rusten en sanitair te gebruiken. Als uitbereiding van bestaande locaties onvoldoende blijkt kan besloten worden tot opening van nieuwe locaties. De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Cijfers maatschappelijke opvang voor en tijdens het coronavirus

Voor het Coronavirus tijdelijk extra nachtopvang ivm wintermaanden 445 (400 winteropvang, 45 stoelenproject)

Extra nachtopvang ivm coronavirus 535 (Winteropvang 150, Sporthal zuid 100, Hogendorp hal 100, Calandhal 100, Inloophuizen 40, Stoelenproject 45)

Daarnaast wordt een groep van circa 260 personen opgevangen in hostel en hotelkamers.

Ongedocumenteerden en Vluchtelingen

Stand van zaken LVV (landelijke vreemdelingenvoorziening) en Dublinpilot

De kabinetsmaatregelen hebben grote gevolgen voor de uitvoering van de LVV en de Dublin pilot. Nadat het kabinet op 15 maart de eerste maatregelen tegen de spreiding van het coronavirus had gecommuniceerd, hebben de verschillende partners hun kantoren moeten sluiten en de begeleiding van cliënten is tijdelijk stop moeten zetten. Ook organisaties die participatieactiviteiten en/of dagbesteding bieden hebben zich genoodzaakt gezien de deuren te sluiten. De rijkslocaties zitten eveneens op slot en ook terugkeer naar land van herkomst of derde land is veelal onmogelijk. Dit alles maakt dat het op moment nauwelijks mogelijk is om concrete resultaten te boeken en mensen te begeleiden en te geleiden naar een nieuw, bestendig perspectief in Nederland, land van herkomst, of derde land. Uiteraard proberen we de begeleiding waar mogelijk voort te zetten. Het gebrek aan face tot face contact maakt dit lastig. Bovendien vraagt het om de beschikbaarheid van voldoende devices.

Garage Kempering.

Tot slot ter beantwoording van een vraag van het raadslid Poot over overlast bij de garage Kempering waarop de burgemeester een antwoord heeft toegezegd, het volgende:

De overlast nav de kraak/ verblijf van deze groep in garage Kempering beperkt zich volgens de wijkagent op het moment tot:

-Een enkele klacht over geluidsoverlast. Soms is dat muziek van de groep maar veelal wordt er geklaagd over geluidsoverlast nav de daar aanwezige aggregaat (het stadsdeel onderzoekt nu de mogelijkheid voor het plaatsen van een stillere en zuinigere aggregaat).

-Een enkele maal hangen er enkele van de mannen in de buurt van het winkelcentrum of gaan de mannen overdag naar het Mandelapark. Soms met iets meer dan 3 maar de mannen veroorzaken daarbij geen overlast voor bezoekers.

-Er zijn geen meldingen van fiets-of winkeldiefstal. In het algemeen proberen de mannen zoveel mogelijk uit de buurt te blijven van politie, etc. Volgens de wijkagent hebben die enkele klachten die worden geuit door omwonenden vooral betrekking op de uitgestelde sloop van de garage.

-Bij het bezoek vorige week door GGD en OOV was gezien dat om grofvuil bij de garage was gedeponeerd. Deze was echter afkomstig uit de buurt en niet van de bewoners van Kempering.

-Er zijn klachten van geluidsoverlast van het noodaggregaat. Het stadsdeel gaat zorgen voor een stillere noodaggregaat.

[bron: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8652718/1/Bijlage_1_bij_verzamelbrief_4_sociale_kwetsbaarheid ]

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam april 2020

Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam april 2020

19 april 2020 By Luuk Verstijnen

De laatstverschenen Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Amsterdam wordt in het bijzonder getekend door wat het coronavirus voor onze samenleving, onze kerken en ook voor onze Raad betekent.

1 2 3 4 19
Print deze pagina: