Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 20 sep

  Nicolaas vesper 2023

  Op 3 December bij de Deutsch Evangelische Gemeinde.

  Na afloop ontmoeting met elkaar en de Deutsch Evangelische Gemeinde.

  Met heerlijke kerst versnaperingen!

  J. J. Viottastraat 44, Amsterdam
  Aanvang 16.30 uur

 • 05 aug

  Indrukwekkende oecumenische herdenking van omgekomen vluchtelingen

  Op 5 november herdachten wij de vele vluchtelingen die omgekomen zijn aan de grenzen van Europa, op weg in de hoop op een nieuwe toekomst. De herdenkingswake werd gehouden in de Mozes en Aäronkerk en georganiseerd door Sant’Egidio, de Amsterdamse Raad van Kerken, de Catholic Worker en de protestantse Diaconie.

  Dominee Ineke Bakker van de landelijke Raad van Kerken hekelde in haar overweging de rol van zovelen bij de onnodig verloren levens van mensen die met veilige toegangswegen en goede procedures geen slachtoffers geworden zouden zijn. Tegelijk kunnen we hulp bieden, zoals de barmhartige Samaritaan, die niet onverschillig blijft maar zich concreet inzet voor de naaste die op zijn pad komt.

  Daarna klonk een indrukwekkende lijst van namen en gebeurtenissen van vluchtelingen die in het afgelopen jaar zijn gestorven op hun weg naar Europa. Voorgangers uit twaalf kerkgemeenschappen hebben gebeden voor de vele slachtoffers, ieder volgens hun eigen taal en traditie. De zang werd verzorgd door het koor van de Afrikaanse All Saints parochie. Na afloop van de viering gingen zij zingend voorop in de processie naar de Amstel, waar de 150 aanwezigen bloemen in het water legden om de overledenen te gedenken.

  Voorafgaand aan de herdenking was er een informatieve lezing door Dr. Carolus Grütters van het Center for Migration Law aan de Radboud Universiteit en veel gezien media-expert, over de grondoorzaken van veel problemen in ons asielsysteem. Hij ontzenuwde daarbij een aantal veelgehoorde mythes die in het spreken over dit thema vaak klinken in politiek en samenleving.

  Bekijk 17 foto’s van de herdenking op: https://www.santegidio.nl/indrukwekkende-oecumenische-herdenking-van-omgekomen-vluchtelingen/ Dit is ook de bron van dit artikel.

 • 13 jan

  Korenfestival 2021

  Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Amsterdam het korenfestival. Samen zingen is een goede traditie in de geschiedenis van de Raad met eerdere korenfestivals en “Mokum Zingt” . De koren die bijdragen zijn veelal uit onze lidkerken afkomstig. Het is een manier om de rijkdom in verscheidenheid te vieren van kerkelijk Amsterdam.

  Omdat het vanwege COVID19 niet mogelijk was om in september 2020 voor de derde keer als RvKA een korenfestival te organiseren, is een film gemaakt met bijdragen van 11 koren uit evenzoveel lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam.

 • 13 mrt
  CORONAVIERING op de drempel van de Stille Week 2021

  CORONAVIERING op de drempel van de Stille Week 2021

  Zondag 28 maart , aanvang 19.00 uur

  Livestream, te volgen via de website van de St. Nicolaasbasiliek: www.nicolaas-parochie.nl