Zoeken
Agenda
  Er zijn geen agenda-punten.
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 16 mrt

  Vredesmanifestatie 17 maart 14.00 uur

  Vredesmanifestatie voor solidariteit en vrijheid: zondag 17 maart 2019: 14.00 uur De Dam, Amsterdam
  “Haat en onverdraagzaamheid hebben een gruwelijke tol geëist. Met allen die door dit redeloze geweld zijn getroffen, leven wij intens mee,” Dat deelden Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima met ons.
  Als antwoord op de aanslagen op twee moskeeën in Child Church Nieuw-Zeeland roepen religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties op om zondag samen te komen bij een vredesmanifestatie op de Dam. Diverse sprekers zullen daar vanuit hun eigen perspectief hun betrokkenheid tonen. Tijdens de bijeenkomst wordt een minuut stilte gehouden. Mensen kunnen witte bloemen meenemen.
  De initiatiefnemers: “Moslim, Jood, Christen of andersgezinden: ieder mens van goede wil is geraakt door de verschrikkelijke beelden die ons vrijdagochtend vanuit Nieuw-Zeeland hebben bereikt. Wij willen onze solidariteit betuigen met de slachtoffers en nabestaanden van de verschrikkelijke aanslagen en een krachtig signaal afgeven vóór vrede en tégen terreur.
  Maar we willen ook een duidelijk signaal afgeven aan de daders die zonder geweten hun afschuwelijke daden hebben verricht. Mahatma Ghandi zei: “de liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit” Wij staan voor liefde en menselijkheid.
  Sprekers zijn o.a.: Opperrabbijn Binyomin Jacobs, Imam Azzedine Karrat, Radboud van Delft (PAX), Hanneke Gelderblom (OJCM), Boris van der Ham (Humanistisch Verbond), Natascha van Weezel en Atta de Tolk.
  De manifestatie is een initiatief van:
  Vredesbeweging PAX
  Raad van Kerken in Nederland
  Humanistisch Verbond
  Centraal Joods Overleg (CJO)
  Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM)
  Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties Nederland (UMMON) Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN)
  Moskee Alert
  Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM N-H)
  Al Nisa, De Nederlandse Moslimvrouwen Organisatie
  Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO ) 21 maart Comité

 • 07 mrt

  Vergaderschema 2019 Taakgroep

  In 2019 zal er niet meer elke maand een bijeenkomst van Taakgroep/Platform Vluchtelingen van de RvK Amsterdam zijn. In principe wordt het nieuwe ritme: de derde donderdag van elke even maand. Je bent kortom van harte welkom op

  • 11 april (2e donderdag, i.v.m. de Stille Week)
  • 20 juni
  • 5 september (omdat de 3e donderdag van augustus zo vroeg valt)
  • 17 oktober
  • 19 december

  Steeds om 17.00 uur in de Kerkstraat 107 (achterkant Keizersgrachtkerk). In de tussenliggende maanden proberen we andere activiteiten te organiseren.

  De facebook pagina van de Taakgroep Vluchtelingen vindt u onder https://www.facebook.com/Taakgroep-Vluchtelingen-Raad-van-Kerken-Amsterdam-433747713822160/

  Zie ook de website: www. https://rvkamsterdam.nl/index.php/vluchtelingen/

 • 07 mrt

  R.K. kerk benoemt Stadsdiaken in Amsterdam

  Het Bisdom Haarlem heeft een nieuwe functie in het leven geroepen in Amsterdam: de Stadsdiaken, die zich namens de katholieke kerk inzet voor de armen in de stad en de kerk ‘een diaconaler smoel’ geeft en verbinding legt tussen de kerkelijke caritas en mensen die hulp goed kunnen gebruiken. Colm Dekker zal op zondag 7 april 2019 om 17.00 uur worden ingewijd als Stadsdiaken.

  Plaats: Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207, Amsterdam; aansluitende receptie in het naastgelegen Huis van Sant’Egidio.  Meld graag uw komst: info@santegidio.nl

 • 07 mrt

  Winteropvang niet open voor Dublinclaimanten

  Al enige tijd neemt het aantal asielzoekers dat op straat slaapt, weer toe. De gemeente Amsterdam heeft besloten dat de Winteropvang niet open staat voor asielzoekers die onder de Dublin-regeling vallen: zij zijn Europa binnen gekomen in een ander land en de Nederlandse Staat moet zorgen voor ‘warme overdracht ’naar dat Europese land. In de praktijk werkt dit beleid niet. En het effect is dat er op dit moment een groep ongedocumenteerde asielzoekers in de stad is zonder (nacht)opvang en zonder netwerk (ook niet van vrijwilligers en organisaties). 

  Deze mensen, die nog te kort in onze stad zijn om bekend te zijn met en bij de hulpverleners in de stad, zijn extreem kwetsbaar. Vaak betreft het jongeren, vrouwen, moeders met kinderen. Hulp bieden aan hen wordt steeds moeilijker. Ze raken al snel uit het zicht van Amsterdamse NGO’s; zoals Wereldhuis, Amsterdam City Rights, ASKV en Vluchtelingenwerk. In Amsterdam verdwijnen op deze wijze steeds meer jonge ongedocumenteerde mensen, met alle risico’s van dien. De voorzitter van de Taakgroep vluchtelingen ondertekende een brief van de genoemde NGO’s aan Amsterdamse raadsleden en de wethouders Groot Wassink en Kukenheim met het verzoek aan deze ongewenste situatie een eind te maken.  Zie de brief: https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/03/07/winteropvang-niet-open-voor-dublinclaimanten/dakloze-ongedocumenteerden-uit-de-winteropvang/

 • 07 mrt

  Locaties voor 24-uursopvang

  De gemeente Amsterdam wil 500 24-uurs-opvangplekken (BBB+) voor ongedocumenteerden inrichten. De gemeente is druk bezig locaties te vinden (dat valt niet mee in Amsterdam) en geschikt te maken. De eerste zeven adressen zijn bekend gemaakt. Het gaat om Marnixstraat 2 (Centrum), Zeeburgerdijk 296 (Oost), Danie Theronstraat 2 (Oost), Van Leijenberglaan 11 (Zuid), Pieter Aertszstraat 5 (Zuid), Gerard Doustraat 156 (Zuid) en Mariëndaal 13 (Noord).

  Het is de bedoeling dat de locaties op 1 juli de eerste bewoners kunnen huisvesten. Andere locaties volgen. Zie ook: https://www.parool.nl/amsterdam/eerste-lijst-mogelijke-panden-24-uursopvang-bekend~a4623898/

 • 07 mrt

  Oproep: meld je activiteiten voor/met ongedocumenteerden

  In het kader van het 24-uursopvangplan vraagt de gemeente aan het ASKV om een inventarisatie te maken van het aanbod van cursussen en andere activiteiten die toegankelijk zijn voor ongedocumenteerden. De gemeente wil het beleid inzake participatie en activering van ongedocumenteerden daarop aansluiten. Natuurlijk mogen activiteiten die kerken ontplooien niet ontbreken op deze Sociale Kaart. Denk aan de diverse taalcafés (Muiderkerk, Ark Noord, Sierplein/Regenbooggemeente in Slotervaart), de taallessen in de Dominicus, de bemiddeling door de diaconie van de Keizersgrachtkerk tussen klussen en Vluchtmaatbewoners.

  Daarom vragen we alle lezers ons door te geven welke activiteiten hun kerk organiseert om ongedocumenteerden een kans te geven mee te doen in de samenleving. Mail s.v.p. een korte beschrijving (activiteit, plaats, frequentie) en de naam van de contactpersoon aan: Redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

 • 07 mrt

  Andere activiteiten in maart

 • 07 mrt

  Wie gaat er mee?

  De Taakgroep vergadert niet meer elke maand (zie ook vergaderschema aan het eind van deze Nieuwsbrief); tussendoor organiseren we ‘werkbezoeken’ aan organisaties of bezoeken we thema-bijeenkomsten. Deze maand stellen we u voor mee te gaan naar

  • De ‘Terugkeertalkshow’ die Amsterdam City Rights organiseert op 22 maart;

  een gesprek tussen terugkeerorganisaties en ongedocumenteerden, met daarna soep, brood en drinks. De Volkskamer, Van Ostadestraat 233-D  –  18-19 uur

 • 03 mrt

  Voortgangsrapportage 2017 – 2018

  Onlangs is een Voortgangsverslag van de Raad van Kerken Amsterdam over de jaren 2017 en 2018 verschenen.
  Het biedt een overzicht van activiteiten van de Raad in deze jaren en van de diverse relaties die de Raad onderhoudt.

Print deze pagina: