Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 08 sep

  Bericht inzake meeleven Armeense kerk

  Amsterdam September 2023

  Aan de lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam

  Beste mensen,

  Met dit bericht vraagt de Raad van Kerken Amsterdam u in uw kerkdiensten te bidden voor de Armeense mensen die vluchten uit Nagorno Karabach.

  Met de opheffing van de republiek Artsakh is Nagorno Karabach geen thuis meer voor Armeniërs en is een ongekend snelle exodus op gang gekomen van de inwoners naar Armenië. Zij vluchten uit angst dat de geschiedenis zich herhaalt. Een vlucht die voor velen te zwaar is, na een maandenlange hermetische afsluiting van het leefgebied. Maar die ook een oprakelen is van een collectief trauma – niet alleen zij, maar elke Armeniër doorleeft opnieuw de nachtmerrie van de Armeense genocide uit 1915. Ook in Nederland zijn de Armeense gemeenschappen radeloos, zo bleek ook tijdens de Algemene Vergadering van 21 september j.l. waar Vahan Avakian, afgevaardigde van de Armeens Apostolische Kerk, over de grote angst en onzekerheid bij de Armeense gemeenschap vertelde.

  De Raad van Kerken Amsterdam heeft haar medeleven betuigd aan haar lidkerk, de Armeens Apostolische Kerk Surp Hoki in Amsterdam.

  Meeleven met de geloofsgemeenschap en bidden voor veiligheid en vrede van de mensen in de regio is wat wij kunnen doen – naast het bieden van noodhulp.

  Ook is een NOODHULP REKENING geopend: NL65 INGB 0008 1134 82 (doneren kan t.n.v. Stichting Sint Grigor Narekatsi Amsterdam, onder vermelding van “Noodhulp Artsakh”)

  Bij dit bericht is ingesloten het gebed dat Kerk in Actie, de diaconale uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk, afgelopen donderdag publiceerde.

  Moge de barmhartige God zich ontfermen over de Armeense vluchtelingen en alle Armeniërs kracht geven in hun verdriet en angst.

  Namens het Dagelijks Bestuur,

  Anna Verbeek,

  Voorzitter

 • 10 mrt

  Persbericht inzake Russisch-Orthodoxe Kerk

  Amsterdam, 10 maart 2022

  RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM: AFSCHUW OVER UITSPRAKEN PATRIARCH RUSSICH-ORTHODOXE KERK

  De Raad van Kerken Amsterdam ziet met afschuw de nietsontziende agressie van de Russische staat tegen een democratisch land en onschuldige burgers. Dat de patriarch van Moskou dit legitimeert met een verdraaide versie van de geschiedenis is verbijsterend. Zo meende hij te moeten beweren dat de volledige verantwoordelijkheid voor de oorlog bij buitenlandse mogendheden ligt en dat die de heilige geschiedenis van Rusland zouden tarten. Ook zijn zegen aan de machthebbers in Rusland en zijn steun voor de oorlog met een bizarre verwijzing naar de gay prides in Oekraïne, gaat ons begrip te boven.

  De Raad van Kerken Amsterdam laat weten dat hij zich distantieert van een dergelijk misbruik van religie. We betuigen ons respect aan de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam die heeft besloten de patriarch van Moskou niet langer te noemen in haar gebeden. En wij roepen de kerken op zich uit te spreken tegen het misbruik van het Evangelie om oorlog en geweld te legitimeren.

  De Raad van Kerken Amsterdam leeft mee met zijn lidkerk de Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam, een internationale geloofsgemeenschap met gelovigen uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en tientallen andere landen. We steunen de hulpactie die de parochie direct na aanvang van de oorlog is gestart. Wij betreuren het zinloze vandalisme dat de kerk deze week ten deel viel toen de kerk werd beklad.

  De oorlog in Oekraïne vervult iedereen met afschuw, en woede. Amsterdamse kerken leven mee met de vele slachtoffers van het geweld in Oekraïne. In alle kerken wordt gebeden voor de slachtoffers en om een einde aan de oorlog. Kerken bieden ook hulp – tot nu toe voornamelijk financiële steun aan de lokale kerken in Oekraïne, Polen en de andere aan Oekraïne grenzende landen.

  Veel van de Amsterdamse kerken zijn op zondag, of ook door de week open. Elke Amsterdammer kan dan binnenlopen en een kaars aansteken om zo het medeleven vorm te geven. Laten we de bede om vrede en een einde aan het geweld eindeloos vermenigvuldigen.

  Namens de Raad van Kerken Amsterdam, Anna Verbeek, voorzitter

  ———————————————————————————————————————————–

  Noot voor de redacties: hebt u vragen of wilt u een interview met Anna Verbeek, mailt u dan naar raadvankerkenamsterdam@gmail.com of bel met 06 48 31 42 55