Zoeken
Agenda
  Er zijn geen agenda-punten.
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 28 mrt

  Nieuwsbrief Here to Support

  Nieuwsbrief van stichting Here to Support  –  24 maart 2020

  Als Here to Support hebben we lang geen nieuwsbrief verzonden. Wel waren we hard bezig met allemaal projecten – voor 2020 hadden we grootse plannen: bijvoorbeeld een eigen kledinglijn voor ongedocumenteerden, grote conferenties in het buitenland, een Europees netwerk, lessen over migratierecht en grenspolitiek etc.

  Zie meer op www.heretosupport.nl

  Het COVID-19 virus heeft ook bij ons alles stilgelegd. Het is niet verantwoord om samen met de meest kwetsbare groep projecten te doen, waar mensen met elkaar in contact komen.

  Terwijl iedereen binnen moet blijven, staan de daklozen van Amsterdam, waaronder ongedocumenteerden, zeer kwetsbare, chronisch zieke mensen, zwangere, jonge vrouwen, ontheemde mensen van de winteropvang op straat. Zij hebben niet de mogelijkheid zichzelf te beschermen, laat staan om te kiezen om binnen te blijven. Alle openbare plekken sluiten en de gemeente stuurt deze mensen overdag de straat op.

  Wat gaan wij doen de komende tijd?

  • Lobby voor dag,- en nachtopvang voor alle ongedocumenteerden in Amsterdam, bij de gemeente en grote NGO’s
  • Zorgen voor toegang tot water, voldoende toiletten en douches, basishygiëne voor ongedocumenteerden in samenwerking met andere organisaties
  • Informatievoorziening regelen voor ongedocumenteerden/daklozen waar zij terecht kunnen voor de laatste updates, wat betreft hulp in basisvoorzieningen zoals water, sanitair overdag (alle publieke gebouwen zijn op dit moment dicht), medische voorzieningen en bescherming tegen weer, kou en regen.
  • Dak- en thuislozen actief betrekken bij deze noodsituatie. Zij hebben het recht gehoord te worden. Op dit moment is er geen dialoog.
  • Straatsignalering uitbreiden via appgroepen met vrijwilligers/ongedocumenteerden en daklozen. Via deze appgroepen horen wij wat er op straat speelt en kunnen wij verder zetten naar NGO’s/gemeente/partners
  • Met onze internationale partners uitwisselen hoe hun steden op dit moment omgaan met ongedocumenteerden op straat via een online mediaproject. 
  • Met nieuwsbrieven jullie op de hoogte houden van de situatie in oa. Amsterdam. 

  Wat kan jij doen?

  • Like onze FB-pagina Amsterdam City Rights en deel zoveel mogelijk onze berichten. https://www.facebook.com/amsterdamcityrights
  • Lobby in jouw eigen stad. Vragen? Mail ons! info@heretosupport.nl
  • Wil je onderdeel van Team Straatsignalering zijn? contact dan Annette! :
  • Doneren!:-) de projecten waar wij gefinancierd voor worden liggen allemaal stil. Alles wat we nu doen, worden we niet voor betaald. Sta je achter ons? Doneer dan via onze gloednieuwe donatie site


  We hopen jullie hiermee op de hoogte te hebben gesteld van wat er nu gaande is op straat!

  Voor iedereen voor nu een goede gezondheid toegewenst en #blijfthuis!

  Savannah Koolen, Annette Kouwenhoven, Malou Lintmeijer

 • 28 mrt

  Discussie 24-uurs opvang 19 maart

  Toen enkele jaren geleden de Bed, Bad & Broodvoorzieningen werden geopend boden die alleen nachtopvang: elke ochtend moesten de bewoners weer de straat op. Allerlei organisaties waaronder de Taakgroep hebben stevig gepleit voor 24-uursopvang, met goede redenen. Die is er eind 2018 ook gekomen, in de drie opvanglocaties voor ongedocumenteerden. (Daarnaast bestaat nog altijd de winteropvang voor daklozen (ook ongedocumenteerden) – die is altijd alleen nog voor de nacht.)

  Nu de mogelijkheden voor dagopvang drastisch verminderd zijn, terwijl de situatie van veel mensen zonder papieren precair is en risico’s op besmetting toenemen, klinkt weer de oproep aan de gemeente om 24-uurs opvang te bieden.

  In de raadscommissie Algemene Zaken op 19 maart vroegen diverse partijen hierom, maar wethouder Groot Wassink wees de oproepen af wegens negatief advies van de GGD: die stelt dat samenscholen van grote groepen een grotere kans geeft op besmetting en verspreiding; beter is dan dat men individueel in de buitenlucht is. Dat men ’s avonds weer in de Winteropvanglocatie bij elkaar komt, vormt hier geen argument omdat de gemeente deze locatie heeft gesplitst in kleinere groepen. De Winteropvang aan de Transformatorweg (bij het Westerpark) telt nu nog 150 plekken in drie groepen bestemd voor kwetsbare daklozen. Het gedeelte bestemd voor ongedocumenteerden is, nadat enkelen met besmetting zijn opgenomen in het ziekenhuis, overgeplaatst naar Sporthallen Zuid (bij het Olympisch Stadion; de buurt is geïnformeerd); 75 bedden in twee gescheiden groepen.

  De suggesties om noodtoiletten in de publieke ruimte te plaatsen en om dagopvang in kleinere groepen te organiseren zou de wethouder overwegen. Plaatsing van kwetsbare groepen in leegstaande panden van de gemeente is lastig: er staat heel weinig leeg en dat is niet snel geschikt te maken. Gebruik maken van hotels zou volgens de wethouder voorbarig zijn, want we staan aan het begin van de crisis en weten nog niet wat er op langere duur nodig is. Alle opties worden in voortdurend overleg onderzocht. – Is het eigenlijke punt dan spreiding in kleine groepen, dus echt kleinschalige opvang, bijv. in schoollokalen en gymzalen die nu toch leeg staan? Ook dan is begeleiding nodig, en de uitvoeringsorganisaties HVO-Querido en Leger des Heils hebben de handen vol aan de locaties die zij nu beheren. De wethouder beaamt de suggestie dat zelfredzame daklozen op hotelkamers geen begeleiding nodig zouden hebben, maar voor huisvesting in hotels vindt hij het te vroeg.

 • 28 mrt

  bij Sokkenactie

  We vragen kerken mee te doen aan de Grote Sokkenactie. Het concept is heel eenvoudig. Wij brengen een doos bij de kerk langs. U vult de doos met paren sokken. Wij halen de doos weer op. Op die manier is er geen gevaar op besmetting. De enige vraag die de kerk haar achterban moet stellen, is of men sokken in een tasje naar de kerk brengt of door de brievenbus stopt. Mag ik aan alle kerken vragen mee te doen en mij in de gelegenheid te stellen een doos af te geven? Ik kom graag binnenkort eens langs.

 • 28 mrt

  Team Straatsignalering

  www.facebook.com/straatsignalering   Citaat van deze pagina:

  Als je wilt ondersteunen, bijdragen aan het kopen van o.a. eten en drinken in de locaties in Oost en West, wilt bijdragen aan noodhulp aan ongedocumenteerden kan er overgemaakt worden naar het Noodfonds Straatsignalering Amsterdam, een fonds in beheer van de Hofkerk in Amsterdam Oost, op de rekening van de Martelaren van Gorcum, NL13 INGB 0000 1225 88 en o.v.v. het Noodfonds Straatsignalering Amsterdam (ANBI status). Bijdragen worden besteed aan de eerste levensbehoeften van deze mensen, zoals eten, drinken, wasjes draaien. [ Vanuit het Noodfonds wordt ook bijgedragen aan de zorg voor de groep in de parkeergarage Kempering in Zuidoost, in nauw overleg met Lisa Elsenburg, die de hulp daar nu coördineert. ]

  In deze tijdelijke kleinschalige vormen van dagopvang zijn vrijwilligers nodig voor diverse praktische taken. Ziet u kans om mee te helpen? Mail naar niemandopstraat@gmail.com  – dit is een samenwerking van Team Straatsignalering en de hulp aan de parkeergarage. In de huidige situatie kan geen vrijwilligerscontract aangeboden worden, men handelt op eigen risico. Vrijwilligers zijn beslist nodig. Voor informatie kunt u bellen met Annette Kouwenhoven: 06-2123 5320

 • 28 mrt

  Brandbrief corona en ongedocumenteerden – 13 maart

  Geachte heer Groot Wassink, geachte mevrouw Kukenheim,

  Nu het coronavirus invloed krijgt op alle segmenten van de samenleving, moeten ook wij -organisaties die hulp bieden aan ongedocumenteerde migranten in Amsterdam, maatregelen nemen om hun gezondheid te beschermen. Daar hebben we u bij nodig.

  Kort na de persconferentie van het kabinet van gisteren, kwam het bericht dat BOOST heeft besloten haar deuren tot 31 maart te sluiten. Ook staat de ontruiming van de Parkeergarage Kempering dit weekend gepland. Tegelijkertijd begint er in het Wereldhuis een onverantwoorde situatie te ontstaan: vaak zijn er meer dan 100 veelal kwetsbare en gestreste mensen aanwezig, in een kleine, slecht-geventileerde ruimte. Het Wereldhuis, inclusief de weekenddagopvang die het Rode Kruis daar organiseert, staat daarom eveneens op het punt om tot eind maart de deuren te sluiten – een beslissing die de organisatie zeer zwaar valt en die grote consequenties gaat hebben voor de doelgroep. Ook het ASKV overweegt aanpassing van haar openingsuren en eventuele opschorting van cursussen en praktijkleertrajecten. Dokters van de Wereld blijft zo lang als het kan de bus aanbieden voor medische zorg, maar door uitval van medische vrijwilligers en steeds groter wordende obstakels voor de doorverwijzing komt ook deze meest basale zorg onder druk te staan.

  Dit alles betekent dat er in de komende dagen vele tientallen mensen op straat belanden zonder toegang tot een slaapplaats, dagopvang, zorg en voedsel. Dit creëert voor de ongedocumenteerde migranten een zo mogelijk nog onverantwoordere situatie, want om het virus enigszins het hoofd te kunnen bieden zijn rust en weerbaarheid essentieel – iets wat in een situatie van dakloosheid verre van gewaarborgd kan worden.

  Om die reden doen wij als organisaties een dringend verzoek om de ontruiming van de garage Kempering in ieder geval tot 1 april uit te stellen. We vragen daarnaast om de komende periode, tenminste tot 1 april,  24 uur per dag op een verantwoorde wijze noodopvang te realiseren voor alle dak- en thuislozen.

  Graag bieden we als organisaties op korte termijn onze hulp en expertise aan om mee te denken over de mogelijke vormgeving hiervan.


  Wij hopen van harte op een spoedige en positieve reactie,

  Vriendelijke groet en dank alvast,

  Geeske Hovingh, Wereldhuis

  Paul van Oosten, Protestantse Diaconie

  Liesbeth Glas, Stap Verder

  Annette Kouwenhoven, Amsterdam City Rights

  Gerrianne Smits, Dokters van de Wereld

  Savannah Koolen, Here To Support

  Anne van Schaik, ASKV

  Chris Keulemans, Breedstedelijk Overleg Ongedocumenteerden

  Hans van Stee, Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland

  Suzanne Segaar, Rode Kruis Amsterdam-Amstelland

  Gerhard Scholte, Gelagkameroverleg

  Ramon Schleipen, BOOST

  Toos Beentjes, Casa Migrante

  Jan van der Meulen, Taakgroep Vluchtelingen, Raad van Kerken

  Fatima Vangen, Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning

  Marjan Sax, Vrouwen Tegen Uitzetting

 • 28 mrt
  Richtlijnen voor religieuze samenkomsten tot 1 juni

  Richtlijnen voor religieuze samenkomsten tot 1 juni

  De afgelopen dagen is voor nadere invulling gegeven aan het verbod voor openbare samenkomsten voor religieuze bijeenkomsten. Ook is er een advies van minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van religieuze organisaties en heeft burgemeester Halsema aan deze organisaties een oproep gedaan. Beide vragen om de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten te beperken, resp. ontraden dit.

 • 14 mrt
  Algemene Vergadering 19 maart gaat niet door

  Algemene Vergadering 19 maart gaat niet door

  Het DB van de Raad van Kerken Amsterdam heeft besloten de Algemene Vergadering a.s. donderdag 19 maart niet door te laten gaan.  Dat is in de lijn met het advies van de overheid om tot 31 maart  niet alleen evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten, maar ook terughoudend te zijn met sociale contacten die niet strikt noodzakelijk zijn.
  De landelijke Raad van Kerken heeft met een aantal andere christelijke organisaties woensdag 19 maart tot een “dag van nationaal gebed” uitgeroepen. Zie:  www.raadvankerken.nl

 • 14 mrt
  Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op!

  Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op!

  Met deze extra nieuwsbrief verklaren wij ons solidair met de oproep van drie vluchtelingenorganisaties aan nederlandse steden om 500 minderjarige vluchtelingen op te vangen die nu zonder ouders of begeleiders op de Griekse eilanden zitten.

 • 07 mrt

  Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op

  5 maart 2020

  Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op

  De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 willen dat Amsterdam meewerkt aan het opnemen van 500 kinderen uit vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Hiermee geven zij gehoor aan de noodkreet van Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland en een gevolg aan de toezegging van andere Europese steden. 

  In een gezamenlijke verklaring schrijven wij:

  “Op het Griekse eiland Lesbos is er een humanitaire ramp van ongekende omvang gaande. Duizenden mensen die door oorlog en geweld gedwongen hun huis hebben verlaten, worden daar op dit moment ontmenselijkt. Er vindt geweld plaats en er is een groot tekort aan water en voedsel.

  Er is ook een grote groep alleenstaande kinderen die zeer kwetsbaar zijn. Deze kinderen kunnen worden misbruikt, verhandeld of ze verdwijnen volledig uit zicht. Het is vijf over twaalf. Die kinderen moeten daar weg.

  Dus daar waar Europese leiders treuzelen en de humanitaire ramp als politiek spel gebruiken, dient Amsterdam op te staan. Een stap naar voren te zetten. Barmhartigheid en internationale solidariteit te tonen. Door niet naar de onderbuik te luisteren, maar het hart te laten spreken. Wij willen dat Amsterdam verantwoordelijkheid neemt en samen met andere Nederlandse en Europese steden deze kwetsbare kinderen zo snel mogelijk een veilige opvang biedt.”

  Don Ceder (ChristenUnie)
  Femke Roosma (GroenLinks)
  Reinier van Dantzig (D66)
  Sofyan Mbarki (PvdA)
  Mourad Taimounti (DENK)
  Sylvana Simons (BIJ1)

  https://amsterdam.christenunie.nl/blog/2020/03/05/Amsterdam-vang-kwetsbare-kinderen-uit-Lesbos-op?originNode=5998

 • 07 mrt

  Gemeenten: neem alleenstaande vluchtelingenkinderen over van Griekenland

  NGO’s vestigen hoop op steden: neem alleenstaande vluchtelingenkinderen over van Griekenland

  5 maart 2020

  Oók Nederland moet verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de zich almaar verdiepende humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije. Daarom roepen Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’. Dit lijkt in onze ogen de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat we 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland bieden.

  Humanitair drama

  Terwijl in de overbevolkte kampen mensen en kinderen onder erbarmelijke en beschamende omstandigheden proberen te overleven, ontspint zich aan de buitengrenzen van Turkije en Griekenland een ander humanitair drama. De rechten van vluchtelingen worden op grove wijze en zelfs met intimidatie en geweld geschonden. Mensen die in de machtsstrijd tussen het Turkije van Erdogan en de Europese Unie als pionnen op een schaakbord naar de grens met Europa worden doorgelaten, wacht de harde hand van Frontex en de Griekse kustwacht. Afspraken die we in internationaal verband ten aanzien van mensenrechten, kinderrechten en in vluchtelingenverdragen overeenkwamen, worden inmiddels zonder gene terzijde geschoven. Ondertussen zijn de eilandbewoners van de Griekse eilanden die overbevolkte kampen huisvesten zo lang en stelselmatig door Europa in de steek gelaten, dat ook onder hen de machteloze woede wortel schiet. De situatie wordt elke dag onveiliger en daarom luiden Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children de noodklok. Om te beginnen moet er per direct een oplossing komen voor kwetsbare kinderen die alleen op de vlucht zijn.

  Extreem kwetsbaar

  Zo leven er duizenden alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. De kinderen wordt de toegang ontnomen tot hun meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. Ze zijn extreem kwetsbaar, ze kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit zicht.

  Oproep: neem kwetsbare kinderen op

  In oktober 2019 heeft de Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidis, een brief gestuurd naar alle andere EU-regeringen waarin hij vraagt om de verantwoordelijkheid te delen door vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland. Frankrijk, Finland en Portugal hebben onlangs toegezegd om kinderen te accepteren. En burgemeesters in Duitsland hebben hun bereidheid geuit om kinderen vanaf de eilanden over te nemen. Onze oproep aan de Nederlandse gemeentes is om dit Duitse voorbeeld te volgen: toon bereidheid om een deel van deze alleenstaande kwetsbare kinderen op te vangen en maak dit kenbaar. In onze ogen de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen.

  – – –

  www.defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/migratie/2020/ngo-s-vestigen-hoop-op-steden-neem-alleenstaande-vluchtelingenkinderen-over-van-griekenland/

  www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/gemeenten-neem-alleenstaande-vluchtelingenkinderen-over-van-griekenland

  www.vluchteling.nl/nieuws/2020/3/steden

  = = =

Print deze pagina: