Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 20 nov

  30 november 2018: 18.00 uur Nicolaasvespers in Russisch Orthodoxe Kerk

  Nicolaasviering vrijdag 30 november, vanaf 18.00 uur in de Russisch Orthodoxe Kerk “Heilige Nikolaas van Myra”. Lijnbaansgracht 47
  Deze viering is als vervolg op de gewaardeerde oecumenische vesper, die aan het einde van het Reformatiejubileum in de Nicolaasbasiliek werd gehouden.

 • 16 nov

  Netwerkbijeenkomst 2 februari

   

  UITNODIGING

  Ontmoetingsdag van de Raad van Kerken Amsterdam

  Zaterdag 2 februari  13.30-16.00 uur

  Plaats: De Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A Amsterdam

  Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de ontmoetingsdag van de Raad van Kerken Amsterdam. Bij de Raad zijn ruim 20 kerkgenootschappen aangesloten. Op de ontmoetingsdag bieden wij u gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en onderling in gesprek te gaan.

 • 10 nov

  20jan. -27 jan. 2019: Week van Gebed voor de eenheid.

  ‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.

 • 08 nov

  17 jan. 2019: Conferentie over het joodse en christelijke gebed.

  PERSBERICHT: De rijkdom van het joodse en christelijke gebed 

  Op donderdag 17 januari organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio een conferentie met rabbi Binyomin Jacobs en dom Ad Lenglet over de rijkdom van het gebed in de joodse en christelijke traditie.