Nieuws

Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 14 jan
  <strong><em>Doe goed, zoek recht </em></strong>

  Doe goed, zoek recht 

  Avondgebed 22 januari 2023, 18.30 uur in de Oude Kerk

  Op 22 januari, aan het eind van de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen 2023, vieren Oude Kerk en Raad van Kerken Amsterdam (RvKA) gezamenlijk een avondgebed met als thema Doe goed, zoek recht. 

  Het vieren van getijdengebeden is een eeuwenoude en goede gewoonte van de kerk. Zo geeft zij gehoor aan Christus’ opdracht biddend te leven. Door zich met regelmaat en op vaste uren te richten op God, op een andere wereld dan wij voor ogen hebben, markeert zij bovendien de tijd om die niet door haar vingers te laten glippen.

  De Week van gebed voor eenheid 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Voor het avondgebed op 22 januari zijn lezingen en liederen gekozen uit (of aansluitend bij) het materiaal dat voor de Week van gebed is ontwikkeld door de Raad van Kerken in Minnesotaen waarin in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

  We moeten de waarheid verkondigen dat al het leven één is en wij allen met elkaar verbonden zijn. Daarom moeten wij werken aan een samenleving waarin de geringste mens toevlucht en verkwikking kan vinden. We moeten onze levens offeren op het altaar van sociale verandering, zodat Gods koninkrijk nabij is waar wij ook zijn.

  (Ds. Howard Thurman, Jesus and the Disinherited, 1996)

  Het thema van de Week van gebed voor eenheid 2023 is voor de RvKA extra betekenisvol in het licht van onze betrokkenheid op het proces Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor wit en zwart dat de Evangelische Broederschapsgemeente en de Evangelisch-Lutherse Kerk Amsterdam, beide lidkerken van de RvKA, op gang hebben gebracht. In 2023 zal het een vervolg krijgen in een Nationale Herdenking van het Slavernijverleden in Amsterdam op 30 juni (de avond voorafgaand aan Keti Koti), georganiseerd door de landelijke Raad van Kerken, i.s.m. NINSee, RvKA en andere partners.

  Het Avondgebed vindt plaats in de Oude Kerk, Oudekerksplein nr. 13

  Het begint om 18.30 uur; na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten.

 • 30 jul
  Korenfestival 2022

  Korenfestival 2022

  De Raad van Kerken Amsterdam organiseert weer een Korenfestival.

  Een middag vol muziek uit de eigen traditie: orthodox, katholiek, protestant. Ook cultureel is het een divers geheel, van Oost- Europa, Afrika, Zuid-Amerika en West-Europa – de kerken zijn al even veelkleurig als de stad. Op zaterdag 15 oktober bent u vanaf 13.30 uur welkom in de Waalse Kerk, Walenpleintje 159. Om te luisteren en mee te zingen.

 • 30 jul
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam zomer 2022

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam zomer 2022

  Beste lezer,

  Klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne – twee zaken die in de RvKA dit voorjaar onze aandacht
  vroegen. In de AV van mei spraken de afgevaardigden van de lidkerken met elkaar over de klimaatcrisis en groene theologie. In deze nieuwsbrief daarover informatie, naast de gespreksnotitie die de Raad van Kerken in Nederland over dit thema liet verschijnen.

 • 15 apr
  Information for Ukrain refugees

  Information for Ukrain refugees

  You are welcome at churches to attend services and to talk. There is an Orthodox parish in the centre of Amsterdam, with services in Church Slavonic, Dutch and English. It’s address is Lijnbaansgracht 47, please check the website for the schedule of services: https://orthodox-amsterdam.nl/en/ (it is generally closed when there are no services). It has recently moved from the Moscow Patriarchate to the Oecumenical Patriarchate of Constantinople and is attended by people from many countries. Russian and Ukrainian is widely spoken. 

 • 15 apr
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam Pasen 2022

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam Pasen 2022

  In deze Nieuwsbrief onder andere een paasgroet van Priester Hildo Bos van de Orthodoxe parochie “heilige Nikolaas”, Amsterdam, informatie voor vluchtelingen en aandacht voor de Ontwikkelingen bij de orthodoxe parochie van de heilige Nicolaas van Myra.

 • 15 mrt
  Persbericht inzake Oekraïne

  Persbericht inzake Oekraïne

  P E R S B E R I C H T

  Amsterdam, 10 maart

  RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM: AFSCHUW OVER UITSPRAKEN PATRIARCH RUSSICH-ORTHODOXE KERK

 • 28 feb
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam februari 2022

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam februari 2022

  In deze Nieuwsbrief een bericht over de RvKA-klimaatwandeling waarmee de RvKA jullie aandacht
  vraagt voor klimaatgerechtigheid en duurzaamheid.

 • 28 feb
  Klimaatwandeling – loop je ook mee?

  Klimaatwandeling – loop je ook mee?

  De Raad van Kerken Amsterdam organiseert (stille) zaterdag 16 april 2022 een klimaatwandeling
  door Amsterdam-Oost.

 • 28 feb
  De RvKA verwelkomt nieuw leden

  De RvKA verwelkomt nieuw leden

  In januari 2022 stemde de Algemene Vergadering in met het verzoek om lid te mogen worden van de
  RvKA van de Amsterdamse ‘vestigingen’ van enkele landelijke protestantse kerkgenootschappen.

 • 18 dec
  Terugblik, opname en flyer Nicolaasvesper 2021

  Terugblik, opname en flyer Nicolaasvesper 2021

  We kijken terug op een mooie Nicolaasvesper op 5 december – ook al kon die helaas niet, zoals voorbereid, in de schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder plaats vinden. Was vorig jaar de Nicolaas vesper voorbereid door de gezamenlijke kerken rondom het Spui en uitgevoerd in de Lutherse Kerk op het Spui, dit jaar zouden we elkaar treffen in de 4e Nicolaas kerk (na de Oude Kerk, de Nicolaasbasiliek en de ROK parochie van de Heilige Nicolaas van Myra) . Het was prachtig bedacht, maar het geplande tijdstip 18.15 uur werd ingehaald door de lockdown en uitwijken naar de middag was voor het museum niet haalbaar. Gelukkig kon de Waalse Kerk ons onderdak bieden in de namiddag en het was fantastisch dat allen die hun medewerking aan deze vesper hadden toegezegd, bereid waren om naar de middag uit te wijken.

 • 18 dec
  Kerstgroet en nieuwsbrief 2021

  Kerstgroet en nieuwsbrief 2021

  Over enkele dagen zullen wij het weer lezen en horen: het vertrouwde verhaal uit het evangelie volgens Lukas dat speelt in de tijd van de keizer Augustus in een uithoek van het grote Romeinse Rijk. Het verhaal van een klein begin, van kleine mensen aan de onderkant van de samenleving voor wie geen plek is in de herberg maar wel een bijzonder, unieke plek in het verhaal van God met ons mensen. Wij kennen het verhaal en toch lezen we het elk jaar niet alleen weer opnieuw, we lezen en horen het ook elk jaar weer anders omdat wijzelf in een veranderde, nieuwe levenssituatie zijn. En zo verbindt zich dit oude Bijbelse kerstverhaal steeds weer met onze actuele levensverhalen.

1 2 3
Print deze pagina: