Zoeken
Agenda
  Er zijn geen agenda-punten.
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 19 jul

  Raad van State: staatssecretaris mocht asielzoeker met ptss niet op straat zetten

  Ten behoeve van een ongedocumenteerde asielzoeker met Post-Traumatische Stress Stoornis had jurist Pim Fischer hoger beroep bij de Raad van State aangetekend.

  Het betreft een individuele casus, die mogelijk jurisprudentie kan bieden in andere gevallen.

  Fischer was in hoger beroep gegaan tegen het besluit van de staatssecretaris om een ongedocumenteerde asielzoeker (‘vreemdeling’ in het juridisch jargon) de toegang tot de VBL [=VrijheidsBeperkende Locatie, in Ter Apel] te ontzeggen. De getraumatiseerde man kwam daardoor op straat te staan.

   

  De Raad van State heeft het beroep van Fischer gegrond verklaard: “de staatssecretaris heeft in strijd met artikel 3:2 van de Awb gehandeld door de vreemdeling de feitelijke toegang tot de VBL te weigeren, zonder medisch onderzoek te laten verrichten.’’ Het betreffende besluit van de staatssecretaris in deze van 27-20-16 is vernietigd.

  Uitspraak Raad van State 20170172411lV1, gedaan op 5-7-17

   

 • 19 jul

  ChristenUnie over dilemma’s inzake asielrecht

  Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie   schreef recent een interessant artikel in NRC over migratie en asielrecht. Hij betoogt dat het asielrecht het koesteren waard is, maar ook dat de praktijk ons voor pijnlijke dilemma’s stelt.

  Gastvrijheid is in de Bijbel niet gestoeld op de gedachte van een wederkerig do ut des (geef opdat u gegeven zal worden), maar van een do quia mihi datum est (ik geef omdat mij gegeven is). Zo wordt het volk Israël in het wetboek Leviticus voorgehouden: „Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u verblijft; u zult hem liefhebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in het land Egypte.” En Jezus houdt zijn leerlingen voor dat wie een vreemdeling in huis neemt, Hem zelf in huis neemt. Tegelijkertijd heeft gastvrijheid grenzen nodig, volgens Beekers. U vindt het artikel onder https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/10/gastvrij-zijn-betekent-ook-grenzen-trekken-10988039-a1562418

 • 19 jul

  Europese commissie over economische e.a. rechten veroordeelt Nederlands beleid m.b.t. ongedocumenteerden

  Europese Commissie voor economische, sociale en culturele rechten veroordeelt het beleid van de Nederlandse overheid inzake ongedocumenteerde migranten

  Op 23 juni maakte de CESCR zijn aanbevelingen (concluding observations) openbaar van de 6e periodieke review van Nederland. Zoals al eerder heeft de  CESCR zijn zorg uitgesproken over de wijze waarop de Nederlandse overheid omgaat met migranten zonder documenten en uitgeprocedeerde asielzoekers. Nederland handelt in strijd met de internationale verdragen die zij mede heeft ondertekend.

  Hieronder vindt u de passages van het rapport van de CESCR m.b.t. de juridische afdwingbaarheid van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBV0001016/1979-03-11) en de tekortschietende opvang van ongedocumenteerde migranten/afgewezen asielzoekers.

Print deze pagina: