Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 27 mei

  Kerkennacht

  Op 22-6-19 word de kerkennacht weer gehouden in Amsterdam. In Amsterdam zullen we beperkt meedoen aan de kerkennacht.

 • 26 mei

  Pop-kerkdienst en boekpresentatie ‘Van Elvis-viering tot U2-dienst’

  Popdominees Jan Andries de Boer, Piet van Die en Fred Omvlee werken al jarenlang met popmuziek in de kerk. Jan Andries de Boer organiseert rockdiensten rond U2 en Bløf, Piet van Die rond Johnny Cash en Fred Omvlee rond Elvis Presley en de Top2000. Voor het boek ‘Van Elvis-viering tot U2-dienst’ bundelden zij hun krachten en inzichten.

 • 21 mei

  Solidariteitsmaaltijden

  Mensen zonder papieren die horen bij een Wij Zijn Hier-groep verzorgen een driegangenmaaltijd. Een mooie gelegenheid om samen te eten en kennis te maken. De opbrengst is bestemd voor hen. Inloop telkens vanaf 18.00 u., aanvang 18.30 u. Kosten 10 euro p.p.

  = woensdag 22 mei 2019, Nieuwe Augustinus, Kamperfoelieweg 209

  = donderdag 6 juni 2019, Regenbooggemeente in kerkgebouw De Ark, Van Ollefenstraat 9

  = woensdag 17 juli, Stadsklooster La Verna, Derkinderenstraat 82

   Aanmelden kan bij Rogier Schravendeel: schravendeel.r@gmail.com

  Wilt u in uw kerk ook zo’n maaltijd organiseren? Neem contact op met Rogier.

 • 21 mei

  20 juni Tafels van hoop

  Kerk in Actie organiseert weer de Tafels van Hoop, waarmee kerken en andere organisaties worden uitgenodigd een maaltijd te organiseren en vluchtelingen uit te nodigen mee te eten.
  Informatie over de actie Tafels van Hoop? www.tafelsvanhoop.nl of neem contact op met Kerk in Actie: 030 – 880 18 80 en info@kerkinactie.nl.

  Doet uw kerk mee aan de actie?

  Laat het ons weten – wij zijn erg benieuwd of de Amsterdamse kerken ook Tafels van Hoop aanrichten.

 • 21 mei

  20 juni Bijzondere bijeenkomst Taakgroep Vluchtelingen

  Op Vluchtelingendag, 20 juni, organiseert de Taakgroep een thema-bijeenkomst over terugkeer.

  Plaats: Kerkstraat 107 Tijd: 17.00 – 19.30 uur

  We hebben heel bijzondere gasten:

  Solomon Desta en Tina van Hoof van IOM
  Marije Horrevorts van VluchtelingenWerk Nederland
  Josephine Jacobs van Goedwerk Foundation

  Zij vertegenwoordigen bijzondere organisaties:

  De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), opgericht in 1951, is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale organisatie ter wereld op het gebied van migratie. IOM is aangesloten bij de Verenigde Naties.
  http://www.iom-nederland.nl

  Vluchtelingenwerk Nederland is de grootste Nederlandse organisatie op ‘ons’ terrein, die met behulp van veel vrijwilligers vluchtelingen begeleiden in hun asielprocedure, maar ook actief is  in de politieke lobby en met internationale projecten. http://www.vluchtelingenwerk.nl

  Goedwerk Foundation is een stichting die met ervaringsdeskundigen ongedocumenteerde migranten ondersteunt en begeleidt bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Sinds de oprichting in 2012 hebben ze al meer dan 300 mensen geholpen met een succesvolle en duurzame terugkeer. http://www.goedwerkfoundation.nl

 • 21 mei

  Geen extra opvang per 1 juli – bij groeiende vraag

  Anders dan menigeen hoopte op grond van het 24-uursopvangplan van de gemeente zal er geen extra opvang beschikbaar komen per 1 juli. Voor de winteropvanggroep leek het belangrijk om de periode tot die datum te overbruggen. Ook groepen van Wij Zijn Hier hoopten vanaf juli in de nieuwe gemeentelijke opvang terecht te kunnen, zodat zij niet meer hoeven te kraken onder de voortdurende dreiging van ontruiming.

  Tijdens het Breed Stedelijk Overleg Ongedocumenteerden op 7 mei maakte Anne Klerks, de hoogste ambtenaar wat betreft ongedocumenteerden, duidelijk dat die nieuwe locaties pas eind van dit jaar beschikbaar zullen komen voor bewoning. Half mei zal het college van B&W besluiten over een eerste reeks van gebouwen; die moeten dan verbouwd worden om ze geschikt te maken voor ong. 50-70 bewoners per gebouw. Hopelijk kunnen voor de Kerst de deuren open gaan.

  Dit betekent dat de groepen ongedocumenteerden die nu verblijven in particuliere opvang (zoals bij stichting Bildung) of in kraakpanden (diverse Wij Zijn Hier-groepen) voorlopig niet terecht kunnen bij de gemeente: die biedt geen extra opvang.

  Drie groepen van Wij Zijn Hier zijn stabiel in omvang; twee andere, aan de Bijlmerdreef en in Uilenstede, groeien gestaag in aantal doordat zich telkens nieuwe mensen melden, van wie menigeen een Dublinclaim heeft. Deze groei maakt het steeds zwaarder voor de kring van hulpverlenende vrijwilligers.

  Voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen kan de GGD een indicatie stellen, maar vanwege wachtlijsten leidt dat niet vanzelf tot toegang tot passende zorg.

  Bovendien blijkt het vreemdelingenloket ongedocumenteerde vluchtelingen van Wij Zijn Hier niet te kunnen inschrijven op een wachtlijst voor de 24-uurs opvang.

  De groeiende vraag naar opvang kan te maken hebben met het feit dat Amsterdam als enige stad in haar plan voor 24-uursopvang & begeleiding ook ruimte biedt aan Dublinclaimanten. Het plan van de gemeente is ambitieus en vraagt enorme inzet, terwijl duidelijk is dat ook bij een succesvolle uitvoering er altijd meer vraag naar opvang zal zijn dan geboden wordt.

  Het is een zorgwekkende situatie die onze aandacht blijft vragen.

 • 21 mei

  Amsterdams opvangmodel botst met de realiteit

  De gemeente Amsterdam heeft besloten tot een ambitieus plan voor 24-uurs opvang voor 500 ongedocumenteerde vluchtelingen, onder wie ook zogeheten Dublin-claimanten.

  Het realiseren van het plan blijkt in de praktijk (natuurlijk) heel lastig. Om verschillende redenen: 
  Praktisch: hoe vindt je de geschikte locaties? De gemeente werkt zich suf.
  En ideologisch: er zijn veel meer ongedocumenteerde asielzoekers dan 500 in Amsterdam.
  En procedureel: hoe richt je een goede procedure in om de meest kwetsbaren snel te kunnen helpen en mensen die echt niet in aanmerking komen voor asiel (omdat ze uit veilige landen komen, bv) snel uit de groep te ‘filteren’?

  Het plan van de gemeente is ambitieus en vraagt enorme inzet, terwijl duidelijk is dat ook bij een succesvolle uitvoering er altijd meer vraag naar opvang zal zijn dan geboden wordt.

  De gezamenlijke organisaties verenigd in het Gelagkamer- overleg blijven de ontwikkelingen volgen en zien het als hun taak om wat onmogelijk lijkt te blijven bepleiten, omdat het nodig is.

 • 21 mei

  Wonen naast opvanglocatie Derkinderenstraat

  Bij alle protesten tegen opvanglocaties voor ongedocumenteerden is het goed om te bedenken dat bij bestaande opvangplekken vrijwel geen klachten zijn. Voor de Derkinderenstraat, waar 150 ongedocumenteerden verblijven, heeft kunstenares Michelle de Gruijl, die naast de opvang woont, een stripverhaal gemaakt, dat op haar website te zien is. De inleiding is af: https://www.bedbadbroodbuur.nl/hoofdstukken/inleiding/ Ze werkt aan de volgende hoofdstukken.

 • 21 mei

  Amsterdamse statushouders aan het werk in 2018

  De gemeente Amsterdam ontwikkelde in de hoogtijdagen van de vluchtelingencrisis van 2015 een eigen aanpak om statushouders, dat zijn vluchtelingen die hier mogen blijven, zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Sinds de start zijn 1259 statushouders volledig uit de bijstand en nog eens 1413 voor een deel, omdat zij parttime werken.

  Lees ook: Amsterdamse statushouder: ‘Ik ben blij dat ik nu dit werk doe’ en Nieuwe app moet statushouders sneller laten integreren

  https://www.parool.nl/amsterdam/1352-amsterdamse-statushouders-aan-het-werk-in-2018~b4e24e6e/

 • 21 mei

  Europese Verkiezingen

  Stem jij op 23 mei vluchtelingvriendelijk? Niemand vlucht vrijwillig!

  Op 23 mei gaat Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Voor vluchtelingen van groot belang, omdat veel asiel- en migratiebeleid door de EU wordt gemaakt. Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland legt op haar website uit hoe het Europees Parlement werkt en laat zien hoe de partijprogramma’s scoren op diverse vluchteling-gerelateerde onderwerpen. Zie:
  https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-zou-jij-doen/verkiezingswijzer

  De Stemwijzer voor de verkiezing van het Europese Parlement heeft enkele stellingen rond vluchtelingen:

  Stelling 11: Asielzoekers moeten evenredig over de EU-lidstaten worden verdeeld.
  Stelling 16: Asiel – De EU moet asielzoekers die proberen de Middellandse Zee over te steken, altijd terugsturen naar hun land van herkomst.
  Stelling 19: Ontwikkelingshulp – Er moet meer geld naar hulp aan arme landen buiten de EU.
  Stelling 28: Grenscontroles – Er moeten weer regelmatig grenscontroles plaatsvinden tussen EU-lidstaten.


  Op https://eu.stemwijzer.nl/ zijn de visies van de partijen over elke stelling makkelijk te vinden.

 • 21 mei

  Hartbovenhard

  Haat en onverdraagzaamheid zijn in heel Europa in opmars. Dit is een bedreiging voor de rechtsstaat en onze vrije samenleving. Op 23 mei kiezen we een nieuw parlement voor Europa. Een kans om op te staan en een streep te trekken tegen dat wat onze waarden bedreigt. Sta op voor vrede, mensenrechten en gelijke kansen, en een samenleving waar we discriminatie en uitsluiting actief bestrijden. De campagne Hartbovenhard verenigt verschillende organisaties en roept op tot het stoppen van de polarisatie,  de vergaande polarisatie en de aanval op onze rechtsstaat, onze pers, onderwijs, etc. De campagne verklaart zich solidair met slachtoffers van discriminatie en economische en sociale uitsluiting. Teken het manifest. Zie hier voor de website: https://hartbovenhard.nu/

 • 21 mei

  Met de Europese verkiezingen voor de deur vindt u in deze Nieuwsbrief o.a. informatie over:

  • Manifest HartbovenHard
  • Stemwijzer Europese Verkiezingen
  • Statushouders aan het werk in Amsterdam
  • Wonen naast opvanglocatie Derkinderenstraat
  • Amsterdams opvangmodel botst met de realiteit
  • Geen extra opvang – bij groeiende vraag
  • 20 juni: Bijzondere editie van de Taakgroep Vluchtelingen met speciale gasten!
  • 20 juni: Tafels van hoop in Amsterdam?
  • Solidariteitsmaaltijden

1 2