Archief

 • 30 jun
  Kerkelijke en andere activiteiten in het kader van Keti Koti 2020

  Kerkelijke en andere activiteiten in het kader van Keti Koti 2020

  Op en rond 1 juli wordt herdacht en gevierd  dat Nederland 157 jaar geleden in 1863 formeel de slavernij afschafte in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen.
  In een speciale Nieuwsbrief vindt u informatie over een aantal kerkelijke en andere activiteiten in het kader van de herdenking en viering van Keti Koto.

 • 12 jun
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam mei 2020

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam mei 2020

  Aan de vooravond van Pinksteren verzond de Raad van Kerken Amsterdam een nieuwe Nieuwsbrief.
  In deze Nieuwsbrief aandacht voor de verruimde mogelijkheden voor kerkdiensten en andere samenkomsten.
  verschillende activiteiten waarbij de Raad of een van de lidkerken bij betrokken zijn.
  De brief eindigt met een Pinkstergroet.

 • 16 mei
  Richtlijnen en advies voor kerkdiensten na 1 juni

  Richtlijnen en advies voor kerkdiensten na 1 juni

  Na 1 juni worden de mogelijkheden om kerkdiensten te houden verruimd,
  maar wel de voorschriften om verspreiding van het coronavirus te verstrekken.
  Het CIO, het contactorgaan van de kerken met de overheid heeft de richtlijnen
  samengevat en daar een advies aan gekoppeld. De afzonderlijke kerken zullen dit voor hun gemeenschappen nader uitwerken.

 • 19 apr
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam april 2020

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam april 2020

  De laatstverschenen Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Amsterdam wordt in het bijzonder getekend door wat het coronavirus voor onze samenleving, onze kerken en ook voor onze Raad betekent.

 • 08 apr
  Paasgroet, een meditatie bij de Evangeliën

  Paasgroet, een meditatie bij de Evangeliën

  Veel zal anders gaan dan u gewoon bent in de komende dagen dat u het lijden van Jezus Christus gedenkt en zijn opwekking uit de dood viert. U zult het missen niet bij elkaar te kunnen komen, brood en wijn te delen, aan elkaar het Licht van Christus door te geven.
  Met die situatie moeten we allen leren omgaan.

 • 28 mrt
  Richtlijnen voor religieuze samenkomsten tot 1 juni

  Richtlijnen voor religieuze samenkomsten tot 1 juni

  De afgelopen dagen is voor nadere invulling gegeven aan het verbod voor openbare samenkomsten voor religieuze bijeenkomsten. Ook is er een advies van minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van religieuze organisaties en heeft burgemeester Halsema aan deze organisaties een oproep gedaan. Beide vragen om de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten te beperken, resp. ontraden dit.

 • 14 mrt
  Algemene Vergadering 19 maart gaat niet door

  Algemene Vergadering 19 maart gaat niet door

  Het DB van de Raad van Kerken Amsterdam heeft besloten de Algemene Vergadering a.s. donderdag 19 maart niet door te laten gaan.  Dat is in de lijn met het advies van de overheid om tot 31 maart  niet alleen evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten, maar ook terughoudend te zijn met sociale contacten die niet strikt noodzakelijk zijn.
  De landelijke Raad van Kerken heeft met een aantal andere christelijke organisaties woensdag 19 maart tot een “dag van nationaal gebed” uitgeroepen. Zie:  www.raadvankerken.nl

 • 14 mrt
  Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op!

  Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op!

  Met deze extra nieuwsbrief verklaren wij ons solidair met de oproep van drie vluchtelingenorganisaties aan nederlandse steden om 500 minderjarige vluchtelingen op te vangen die nu zonder ouders of begeleiders op de Griekse eilanden zitten.

 • 16 jan
  Week van Gebed voor de eenheid 19 -26 januari

  Week van Gebed voor de eenheid 19 -26 januari

  In de Week van Gebed voor de eenheid zullen er in Amsterdam diverse diensten, vieringen en andere activiteiten zijn.
  De Raad van Kerken Amsterdam roept ieder op daar aan deel te nemen.
  Hieronder een overzicht.

 • 13 jan
  Ontmoetingsmiddag Raad van Kerken Amsterdam

  Ontmoetingsmiddag Raad van Kerken Amsterdam

  voor leden van de lidkerken en andere belangstellenden zaterdag 22 februari, 15-18 uur in het Koptisch Cultureel Centrum.

 • 24 dec
  KERSTGROET VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

  KERSTGROET VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

  Het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam wil allen die betrokken zijn bij het werk van onze Raad of deelnamen aan een van onze activiteiten goede kerstdagen toewensen, de komende dagen of – voor onze orthodoxe zusters en broeders – over enkele weken.

 • 24 dec

  OPROEP AAN VOORGANGERS TE BIDDEN VOOR MENSEN ZONDER ONDERDAK

  Op initiatief van de Gemeenschap van Sant´Egidio doen wij, mede namens onze Taakgroep Vluchtelingen, een oproep aan alle voorgangers vanaf kerstmis tot aan het eind van de week van gebed op 26 januari te bidden voor mensen zonder onderdak in onze stad.

1 2 3 4
Print deze pagina: