Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 24 dec
  KERSTGROET VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

  KERSTGROET VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

  Het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam wil allen die betrokken zijn bij het werk van onze Raad of deelnamen aan een van onze activiteiten goede kerstdagen toewensen, de komende dagen of – voor onze orthodoxe zusters en broeders – over enkele weken.

 • 24 dec

  OPROEP AAN VOORGANGERS TE BIDDEN VOOR MENSEN ZONDER ONDERDAK

  Op initiatief van de Gemeenschap van Sant´Egidio doen wij, mede namens onze Taakgroep Vluchtelingen, een oproep aan alle voorgangers vanaf kerstmis tot aan het eind van de week van gebed op 26 januari te bidden voor mensen zonder onderdak in onze stad.

 • 07 dec

  Alied Blom spreekt in

  Inspreken Commissie Algemene Zaken 10  01 2019 re 24-uursopvang

  Alied Blom

  Geachte burgemeester, voorzitter, commissie, dank voor uw tijd en voor uw uithoudingsvermogen.

  Ik ben Alied Blom, en als supporter van We Are Here ben ik erg blij met de 24-uursopvang, omdat dan iets gedaan wordt voor de asielzoekers die hun identiteit niet kunnen bewijzen en daarom niet in Nederland mogen blijven, maar vaak om diezelfde reden ook nergens anders heen kunnen.

  En als je – ik  noem maar een voorbeeld – van het platteland van Somalië komt, waar al in geen jaren iets van een burgerlijke stand functioneert, dan heb je geen snipper identiteitspapier.

  Maar er is toch goed gekeken naar hun vluchtrelaas in de asielprocedure, die toch al zo lang duurt, zult u zeggen?

  Nee, de procedure duurt niet lang, de wachttijden tussen de stappen van de procedure duren lang. De stappen zelf zijn verbijsterend kort, zonder harde identiteitsbewijzen ben je afgewezen voor je ’t weet, en sta je op straat.

  Maar de rechter, zegt u misschien, die heeft toch óók naar de zaak gekeken, en het oordeel van de IND bevestigd?

  Nee, de Nederlandse rechter toetst marginaal, kijkt, geheel tegen het Unierecht in, niet naar de inhoud van de asielaanvraag, maar controleert alleen of de procedure juist gevolgd is.

  Trouwens, de IND hecht zelf ook niet zoveel waarde aan de rechterlijke uitspraken, ze gaat namelijk stelselmatig in beroep tegen elke beslissing van de rechter die ten gunste van de asielzoeker uitvalt.

  Ook dáárom duren de procedures zo lang!

  De afgelopen zes jaar hebben wij als supporters aan 117 afgewezen asielzoekers met hulp van asieladvocaten alsnog status weten te bezorgen. Ik zie dan ook als één belangrijke taak van de 24-uursopvang om professionele – advocaten- – ogen te laten kijken naar de wanhopig stemmende dossiers van deze mannen, vrouwen, die we toch niet eindeloos in hun juridische vacuüm over de Amsterdamse straten kunnen laten ronddolen.

  Maar de 24-uursopvang is er niet om iedereen status te verlenen, zegt u.

  Nee, het gaat erom dat er echt goed gekeken wordt naar de vluchtverhalen, en er een reëel beeld gevormd wordt van de juridische perspectieven, hier … of elders. En hoewel ik betwijfel of dit altijd binnen de gestelde termijn van anderhalf jaar zal lukken, beveel ik dit belangrijke initiatief van de stad Amsterdam van harte in uw welwillende belangstelling aan.

 • 07 dec

  Actiecomité Buitenveldert

  van: AT5  –  28 maart 2019

  Actiecomité Buitenveldert wil naar rechter tegen komst 24-uursopvang

  Een actiecomité in Buitenveldert gaat juridische stappen zetten tegen de komst van een 24-uursopvang voor ongedocumenteerden in die wijk. Dat laat het comité weten in een brief aan bewoners.

  Het actiecomité heeft een juridisch adviesbureau in de arm genomen. ‘De juristen kijken vanuit een professioneel perspectief naar de letter van de wet en proberen binnen die wettelijke kaders te motiveren waarom dit plan niet uitgevoerd kan en mag worden’, aldus het Actiecomité Geen AZC in brandweerkazerne Buitenveldert in de brief die in handen is van AT5. Het comité laat onderzoeken of ze nu al naar de rechter kunnen stappen vanwege de plannen voor de opvang.

  Lees ook: Veel emotie tijdens bijeenkomst opvang ongedocumenteerden: ‘Heftige avond’

  ‘Uitgeprocedeerde asielzoekers dienen binnen vier weken Nederland te verlaten’, vervolgt een vertegenwoordiger namens het comité. ‘Dat de gemeente Amsterdam afspraken maakt om die wet te (kunnen) overtreden doet niets af aan de letter van de wet. De overheid verwacht van burgers dat zij zich aan de wet houden en de burger heeft het recht datzelfde van de overheid te (mogen) verwachten.’

  Lees ook: Deze panden heeft de gemeente op het oog voor de 24-uursopvang

  De opvang moet in een oude brandweerkazerne aan Van Leijenberghlaan. Tijdens een informatieavond eerder deze week was de onvrede in de buurt al duidelijk merkbaar. De gymzaal waar de bijeenkomst werd gehouden zat afgeladen vol. En de mensen die voor de komst van de opvang zijn, waren in de minderheid, volgens een toen aanwezige buurtbewoner die AT5 sprak.

  – – –

  https://www.at5.nl/artikelen/192791/actiecomite-buitenveldert-wil-naar-rechter-tegen-komst-24-uursopvang

  = = =  De opvang moet in een oude brandweerkazerne aan Van Leijenberghlaan. Tijdens een informatieavond eerder deze week was de onvrede in de buurt al duidelijk merkbaar. De gymzaal waar de bijeenkomst werd gehouden zat afgeladen vol. En de mensen die voor de komst van de opvang zijn, waren in de minderheid, volgens een toen aanwezige buurtbewoner die AT5 sprak.

  De opvang moet in een oude brandweerkazerne aan Van Leijenberghlaan. Tijdens een informatieavond eerder deze week was de onvrede in de buurt al duidelijk merkbaar. De gymzaal waar de bijeenkomst werd gehouden zat afgeladen vol. En de mensen die voor de komst van de opvang zijn, waren in de minderheid, volgens een toen aanwezige buurtbewoner die AT5 sprak.

 • 30 nov

  Pleidooi voor extra opvang

  In de raadscommissie Algemene Zaken op 14 november hield Henk Griffioen van de Steungroep We Are Here het volgende pleidooi voor extra opvang voor mensen zonder papieren:

  “Mevrouw de burgemeester, geachte leden van de commissie Algemene Zaken,

  Begin oktober werden drie groepen ongedocumenteerden dakloos, de Vluchtmaat, Muys en Swahiligroep, totaal 88 mensen. Zij staan op de wachtlijst voor de LVV maar die telt nu 150 mensen.

  Door ngo’s, eigenaren en bedrijven werden drie oplossingen aangedragen:

  • Twee loodsen net buiten Ouderkerk kunnen voor een gereduceerde prijs gehuurd worden voor een periode van drie jaar. De verbouwing daarvoor wordt door de Bouwmaat als maatschappelijk project kosteloos opgepakt. Totale kosten 110.000 per jaar voor opvang voor 80 mensen.
  • Ook de eigenaar van een pand aan de Paasheuvelweg biedt zijn pand aan voor een aantal maanden. Daarvoor is slechts een beperkte bijdrage en verbouwing nodig.
  • Binnenkort komt, helaas moet ik zeggen, de 16e Montessorischool onverwacht vrij  en er is geen nieuwe huurder. [Stichting] Noodzaak vroeg om het beheer, waarbij zij door verhuur aan zzp-ers de opvang financiert, net als in de Vluchtmaat. Deze optie is zelfs kosteloos voor de gemeente.

  Al deze voorstellen, waarbij ngo’s, bedrijven en eigenaren op een creatieve manier de handen ineen slaan, werden in een klap van tafel geveegd.
  Waarom? Regel 500. Er mogen niet meer dan 500 mensen opgevangen worden. Plaats maken  gebeurt nu door mensen uit de opvang te klinkeren, zelfs zeer kwetsbare mensen.
  Zowel wat betreft daklozen als ongedocumenteerden blijft Amsterdam voortdurend achter de feiten aan lopen. De opvangplicht welke de staatssecretaris bij de gemeentes heeft neergelegd wordt bij lange na niet vervuld.

  De mensen van de voormalige Vluchtmaat volgen allen het juridische traject van de LVV. Maar nu al zes weken moeten zij dit doen vanaf de straat.
  Regel  500. Hoe kan je jezelf en deze LVV-pilot dan nog serieus nemen?

  Wij vragen U opnieuw in overleg te gaan met ngo’s die oplossingen aandragen, die niet alleen een aanmerkelijke besparing bieden, maar ook de draagkracht zullen vergroten.”

 • 06 nov
  Fotoreportage korenfestival

  Fotoreportage korenfestival

  Hier vindt u een fotoreportage van het afgelopen korenfestival, wij hopen dat u net zo veel heeft genoten als wij en dat u er de volgende keer weer bij bent!

 • 26 okt
  50 jaar Raad van Kerken Amsterdam

  50 jaar Raad van Kerken Amsterdam

  Een speciale Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Amsterdam 23 oktober 2019

  Is het 50 jaar geleden dat de Raad van Kerken Amsterdam werd opgericht.

 • 02 okt

  Samos heeft uw hulp nodig!

  ANBI Goedgekeurd Goed Doel

  Stichting Human Aid Now
  E-mail: info@humanaidnow.org

  Alleen al in de eerste 21 dagen van september zijn op Samos meer dan 1.300 nieuwe vluchtelingen geland en het kamp, gebouwd om maximaal 650 mensen te huisvesten, heeft nu meer dan 5.500 vluchtelingen. Deze aantallen zijn onbegrijpelijk en het aantal nieuwe vluchtelingen is sinds 2015 niet zo hoog geweest. Er is geen ruimte meer voor deze mannen, vrouwen en kinderen en geen tenten om hen te beschermen. Middelen raken op. Je kunt je niet voorstellen wat de condities zijn voor zoveel vluchtelingen die in zo’n kleine ruimte zijn gepropt.

  Vluchtelingen lijden onder het gebrek aan voedsel en water, het gebrek aan toegang tot toilet- en douchefaciliteiten, het gebrek aan hygiëne en het constante wachten waar de overbezetting tot heeft geleid. Ze staan vaak om twee uur ’s ochtends op en staan zeven uur in de rij om een sandwich van 48 calorieën en een vruchtensap te ontvangen; soms is het broodje rijker aan calorieën omdat het vol maden zit!


  Kort gezegd betekent dit dat vluchtelingen, zeker diegenen die alleen zijn gekomen, geen drie maaltijden per dag kunnen krijgen, omdat ze te laat zijn om in de rij te gaan staan voor de lunch wanneer ze eindelijk hun ontbijt ontvangen. “Het enige wat we doen is in de rij staan. De hele dag lang. Voor eten, voor kleding, voor het toilet, om naar de dokter te gaan. Het is ondraaglijk”, vertelt een jonge Afghaanse man.

  De situatie wordt verergerd door het feit dat vluchtelingen vaak een onzekere toekomst tegemoet gaan. Velen hebben al meer dan een jaar op het eiland doorgebracht en moeten wachten tot 2020 of zelfs 2021 voordat ze hun asielaanvraag kunnen indienen bij het European Asylum Support Office. Er zijn gevallen geregistreerd waarin vluchtelingen hun eerste interviewdatum in 2023 ontvingen!

  Vrijdag 13 september was de eerste regenachtige dag van het seizoen. Dit is een beangstigend voorteken van de komende maanden, wanneer het weer op Samos veel kouder en regenachtiger wordt. Het grootste deel van het kamp bestaat uit geïmproviseerde tenten en de meeste asielzoekers hebben heel weinig bij zich en vooral geen regenjassen en winterlaarzen.

  Help Samos-vluchtelingen om de winter door te komen. Op de volgende pagina vindt u de lijst met benodigde items. We zullen alle donaties direct naar het magazijn in Samos sturen, waar voor onmiddellijke distributie wordt gezorgd.

  Hartelijk dank voor uw hulp!

  N.B.:

  zie hieronder de boodschappenlijst.

  Wat heeft Samos nodig, winter 2019

  Heren (meestal maten S, M en L):

  – Winterjassen

  – Truien

  – T-shirts met lange mouwen

  – Broek (bij voorkeur joggers, geen costuum broeken aub)

  – Sokken

  – Ondergoed (nieuw)

  – Winterschoenen (alleen warme e/o sport schoenen aub)

  Dames (meestal maten M en L):

  – Winterjassen

  – T-shirts met lange mouwen

  – Lange jurken / Abaya

  – Broeken (bij voorkeur joggers of leggings)

  – Sokken

  – Ondergoed BH’s (vooral grote maten)

  – Onderkant van ondergoed (nieuw)

  – Winterschoenen (geen hakken alstublieft)

  Kinderen:

  – Winterjassen

  – Truien

  – T-shirts met lange mouwen

  – Broeken (bij voorkeur joggers / leggings)

  – Sokken

  – Ondergoed (nieuw)

  – Winterschoenen

  – Rugzakken

  – Sjaal en handschoenen

  Baby’s: (0 tot 24 maanden)

  – Onesies

  – Wintersokken

  – Truien

  – Winterjassen / ski-packs

  – Panty’s / broeken / leggings

  – Hoeden / handschoenen

  Allemaal:

  – Slaapzakken

  – Regenponcho’s

  Doneer aub alleen artikelen die op de lijst staan ​​en die onbeschadigd en schoon zijn. We kunnen de rest niet gebruiken. Het verstopt het loods, kost vrijwilligerswerk en vertraagt ​​de distributie van levensreddende artikelen. Bedankt voor uw begrip.

  Als u geen van deze items beschikbaar heeft, overweeg dan om een ​​donatie te doen aan Human Aid Now NL64ABNA0479717273. Elk klein bedrag helpt. Voor 10 euro kunnen we 1 warme waterdichte jas, 9 paar nieuw ondergoed of 80 regenponcho’s kopen!

 • 01 okt
  Nicolaasvesper zondag 1 december in de Oude Kerk

  Nicolaasvesper zondag 1 december in de Oude Kerk

  Op zondag 1 december organiseert de Raad van Kerken Amsterdam opnieuw een oecumenische “Nicolaasviering”, dichtbij de feestdag van de Heilige Nicolaas, aan het begin van de Adventsperiode. 

 • 01 okt
  Kerkenpad naar de Bethelkerk

  Kerkenpad naar de Bethelkerk

  Zondag 13 oktober zijn we te gast in de Bethelkerk in Tuindorp-Oostzaan in Noord.
  De Bethelkerk is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam.

 • 01 okt
  Terugblik op ons Korenfestival zaterdag 28 september

  Terugblik op ons Korenfestival zaterdag 28 september

  “Wat een middag, God zij geprezen!”, dat was zomaar een reactie van iemand die ons Korenfestival afgelopen zaterdag  in de Oude Lutherse Kerk bezocht. Ook wij kijken er met vreugde en dankbaarheid op terug.

 • 26 sep

  Code Rood Netwerk

  Code Rood Netwerk (https://coderood.net/) is een onofficieel netwerk om ongedocumenteerden bij te staan om die op straat moeten overleven omdat ze niet in een gemeentelijk opvang geplaatst kunnen worden.  Met de Actie kerkbed willen we u vragen als kerken om bij wijze van protest en uit zorg voor de mensen die het betreft een aantal ‘Code-Rood bedden’ ter beschikking te stellen. Dit zijn bedden die alleen in uiterste nood gebruikt worden en onder protest, bij mensen thuis of in het gebouw van de kerk. Het gebruik van de bedden is altijd tijdelijk en het Code Rood Netwerk stelt zich verantwoordelijk voor het vervolg als een kortdurende opvangperiode is afgelopen.

  Het Code Rood Netwerk bestaat uit diverse partijen die samenwerken in noodsituaties als deze ten einde tijdelijke oplossingen te vinden en de stad en elkaar te bewegen naar een werkelijke oplossing. Het gaat vaak om:

  • moeders met kinderen,
  • jongeren rond de 20 jaar die soms al zo’n vier, vijf jaar op reis zijn door Afrika en Europa en veelal vreselijke dingen hebben meegemaakt,
  • mensen met een medische aandoening.

  Vraag:

  Mocht u de mogelijkheid tot het beschikbaar stellen van bedden overwegen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen?

  Sponsoring is ook relevant door middel van collectes of op andere manieren. Mocht u mee willen denken en doen in het team, neemt u dan ook vooral contact op!

  EMAIL NAAR: kerkbed@gmail.com

  Hartelijke groet,

  Cor Ofman, Stap verder en Diversity House.

  Coen van Loon, diaken RK kerk.

  Ellen Siebring (Diaken Tituskapel Amsterdam West)

  Margriet Valkman (Oosterparkkerk)

  Pablo Eppelin (Wereldhuis)

  Rikko Voorberg (PopUpKerk Amsterdam)

1 2 3 4 8