Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 04 dec

  Bidden voor vrede heeft zin – doorgaande kerkdienst in de Bethelkerk

  Doorgaande vieringen in de Bethelkerk (of Bethelkapel), Den Haag, rondom het gezin Tamrazyan.

  Zie ook https://rvkamsterdam.nl/index.php/2018/12/04/het-vuur-brandt-nog-in-bethel/

  In dat artikel komt ook Joris van Gerven aan het woord, aangesloten bij de katholieke Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam: ‘We geloven dat het zin heeft om te bidden. Het eerste en misschien wel belangrijkste wat wij als mensen kunnen doen, is bidden. Daarnaast dragen we graag bij aan deze viering, omdat de kerk bij uitstek een plek is waar mensen die in de knel zitten een toevlucht kunnen vinden.’ Van Gerven was al eens eerder te gast bij een viering in de nacht. Dit keer leidde hij samen met een paar anderen een viering van twee uur. ‘We hebben met elkaar psalmen gezongen, gelezen en er was ook ruimte voor een overweging. Ook hebben we een gebed van vrede uitgesproken waarbij we alle landen noemen waar conflicten zijn.’’

  Tot slot vindt u hier een gedicht van Hayarpi Tamrazyan.

  Zie ook https://gedichtenvanhayarpi.wordpress.com/

  Genade

  Het is alsof
  U mij zelf opvangt
  Als er geen plek meer is
  Waar ik me veilig voel

  Het is alsof
  U een kaarsje voor mij steekt
  Het vuur ontsteekt
  Dat nooit meer dooft

  Het is alsof
  De hemel openbreekt
  En het liefde regent
  In onze harten

  Heer, U bent zo genadig
  Dat het niét alleen lijkt alsof

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Wij wensen alle lezers van deze Nieuwsbrief en allen voor wie wij ons inzetten, gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2019

 • 04 dec

  Het vuur brandt nog in Bethel

  door Eline Kuijper en Maarten Boersema   –  1 december 2018   –    Nederlands Dagblad

  In de Bethelkapel wordt gezongen, gelezen en gebeden. Er hebben zich al 450 voorgangers uit alle hoeken van het land en uit bijna alle denominaties aangemeld.  | beeld Maarten Boersema

  De voortdurende dienst die de familie Tamrazyan kerkasiel biedt, is wereldnieuws geworden.. Maar hoelang kan het gezin deze situatie volhouden?

  Den Haag

  Als even rustig is in de ontvangstruimte van de Bethelkapel, komt vader Tamrazyan stilletjes naar beneden. Hij draagt een kruis over zijn dikke trui en sokken in zijn leren slippers. Zijn voornaam mag niet in de krant, dat kan hem in gevaar brengen.

  Het is een sombere, regenachtige novemberdag. Het buurt- en kerkhuis Bethel is huiselijk, warm en droog. In de kapel duurt de kerkdienst nog altijd voort. Nu al vijf weken.

  ‘Wilt u mijn dochter spreken?’ vraagt Tamrazyan vriendelijk. Zijn oudste, Hayarpi (21) staat geregeld journalisten te woord. Haar zusje Warduhi (19) en broertje Seyran (15) blijven zo wat uit de wind. Hoe het met hem gaat? ‘Ja, ja, bedankt voor de aandacht.’ Hij maakt een praatje en loopt dan weer naar boven.

  Het is soms een drukte van belang in de ontvangstruimte, waar tafels, een bureau en een keukenblok staan. Allerlei bezoekers van de kerkdienst drinken er koffie en praten na. Als er journalisten zijn, blijft het gezin Tamrazyan het liefste boven. Daar hebben ze een woonkamer, meerdere slaapkamers en een zojuist verbouwde douche. Met een grijze geblokte theedoek staat vrijwilliger Hilly Merx wat koffiekopjes af te drogen. Ook zij komt tot rust nu er even geen mensen zijn. ‘We zijn streng voor de bezoekers hoor’, zegt Merx. ‘Iedereen wil het gezin spreken. Sommige mensen zeggen dat ze een afspraak met hen hebben, terwijl dat niet zo is.’ Daar wil ze de familie voor beschermen. ‘Het gezin is afhankelijk van de hulp en aandacht die zij krijgen. Dat maakt hen kwetsbaar. Ik zou willen dat de mensen die hier komen die machtsverhouding inzien.’

  wereldnieuws

  De kleine kapel, ingeklemd tussen de woonhuizen in de Haagse Thomas Schwenckestraat, is inmiddels wereldnieuws. ‘Dutch church holds 800-hour service to save family from deportation’, kopte de Amerikaanse nieuwszender CNN. Een cameraploeg van de Britse zender BBC komt langs. De New York Times belde zojuist. Zelfs in China is het nieuws opgepikt.

  Die internationale aandacht zal toch druk uitoefenen op de Nederlandse overheid, verwacht Derk Stegeman. De predikant coördineert de gang van zaken rond het gezin al sinds ze hier in Den Haag verblijven. Hij is manager van Stek, de stichting die samen met de Protestantse Kerk in Den Haag het kerkasiel biedt, met steun van het landelijke kerkverband. ‘Ik hoop dat het kabinet niet zo het kerstreces in wil. Want dit is wel het echte kerstverhaal. Er staat niet voor niks een icoon voor in de kapel, van Maria met kind, als bootvluchtelingen. Zo verschijnt God aan ons.’

  Stegeman houdt het nog wel even vol, zeker met het aanbod van voorgangers uit alle hoeken van het land, uit bijna alle denominaties. Inmiddels zijn het er al 500, van rooms-katholieke priesters, predikanten uit de Gereformeerde Bond – een conservatief deel van de Protestantse Kerk – evangelische voorgangers, vrijgemaakt-gereformeerden, het gaat maar door.

  De voortdurende kerkdienst moet vooral tijd geven, om in gesprek met de overheid tot een oplossing te komen. Dat het gezin tot drie keer toe gelijk kreeg van de rechter, maakt het een wrange zaak. Het was de overheid die telkens in beroep ging. Wat als staatssecretaris Mark Harbers van Asiel stug volhoudt, wachtend tot het gezin opgeeft? Het is een scenario, erkent Stegeman. Maar het gevaar dat ze lopen in Armenië, houdt hen hier. Binnen. Hoe het gaat met de gesprekken achter de schermen, wil hij niet zeggen. Dat zou de voortgang alleen maar in de weg staan.

  piekeren

  Hoelang ze het hier nog kan uithouden? Daarover wil de oudste dochter, Hayarpi, niet nadenken. ‘Dan wordt het donker’, vertelt ze in de ontvangstruimte. Elke avond gaan zij en haar gezin even bij de dienst zitten, voor het slapen. ‘Dat geeft rust, en het is beter dan piekeren over de toekomst. De toekomst is onzeker, ik kan me er geen voorstelling van maken.’ Liever focust ze zich op God. Ze laat een gedicht lezen dat ze heeft geschreven. Naast de tekst staat een plaatje van Jezus die op het water loopt en Petrus die dat ook wil. Petrus zakt weg, zodra hij zijn blik van Jezus afwendt. Zo is het voor haar ook, vertelt Hayarpi. Hoe zwaar de omstandigheden ook zijn, ze ervaart vreugde. ‘Dat is bovennatuurlijk’, zegt ze stralend. ‘Alsof er liefde door je aderen stroomt. Vooral als je God aanbidt of lofzingt.’ Dat ervoer ze in Katwijk al, waar het gezin vier weken in het gebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt verbleef. ‘Als ik in mijn pyjama even de kerkzaal inliep, voelde ik de armen van God om me heen, een veiligheid die God alleen kan geven.’

  Het vertrek van Katwijk naar Den Haag was angstig, vertelt ze.

  ‘Ik had een bril en een pet opgezet, om minder herkenbaar te zijn.’ Maar het was ook nodig. ‘In Katwijk was er geen kerkdienst die ons beschermde. Ik heb mijn vader in die weken niet zien slapen. Hij stond constant te kijken of er niemand van de vreemdelingenpolitie kwam om ons te halen.’ Hier in Den Haag slaapt hij weer. Zolang de dienst duurt, mag de politie namelijk niet binnenvallen. En dus wordt er gezongen, gelezen en gebeden. Dominee Hanneke Allewijn zit achter de piano, rechts van de herkenbare tegeltjeswand in de kapel. Ze kwam net terug van een begrafenis die ze leidde. ‘Ik fietste hierlangs naar huis en dacht: ik ga even naar binnen.’ Dat is maar goed ook, want juist op dat moment was er een gat in de planning. Theoloog Jacob Talma zou uit Friesland komen, maar was vertraagd. En dus zingen de vijf aanwezigen met Allewijn liederen. Een vrouw uit de zaal staat op. Ze wil graag psalm 57 lezen. ‘Oorspronkelijk kom ik uit Brazilië’, zegt ze. ‘Mijn nichtje daar stuurde me een artikel uit de krant over deze dienst.’ Vurig: ‘Zelfs in Brazilië weten ze er vanaf. Dat wil ik meegeven ter bemoediging.’

  Dan komt Talma toch binnen en neemt hij prompt de leiding. ‘Normaal heb ik nooit zo veel tijd om te preken’, zegt hij opgetogen. Een vrouw ontfermt intussen zich over de kaarsen die dreigen uit te gaan. ‘Ze moeten aan blijven’, mompelt ze, ‘ze moeten aan blijven.’

   een bijzondere sfeer 

  naam: André van Aarle, diaken in de parochiefederatie HH. Clara en Franciscus in het groene hart.

  ‘Al weken lees en hoor ik over deze doorgaande viering en ik heb er een tijdje over nagedacht of ik er mijn bijdrage aan zou willen leveren. Op een gegeven moment raakte ik ervan overtuigd dat er situaties zijn dat je moet zeggen ‘tot hier en niet verder’. En dat is het geval met de situatie waarin de familie Tamrazyan verkeert.’

  Van Aarle vertelt dat hij bij aankomst in de straat van het kerk- en buurthuis Bethel al het gevoel had dat hij heilige grond aan het naderen was. ‘Er heerst hier een bijzondere sfeer.’ Tijdens vrije zondagen gaat hij weleens voor in een protestantse gemeente. Van die ervaring heeft hij gebruikgemaakt tijdens de viering die hij leidde. ‘Ik heb laten zingen uit het Liedboek en gebruikgemaakt van een protestantse liturgie.’

  Tijdens de viering stond psalm 86, de klaagpsalm van David centraal. Van Aarle heeft al weer een nieuwe afspraak gemaakt om een viering te leiden in de eerste adventsweek. ‘Als het goed bevalt, dan kan en wil ik zeker nog wel vaker terugkomen.’

   bidden voor vrede heeft zin 

  naam:Joris van Gerven, aangesloten bij de katholieke Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam.

  ‘We geloven dat het zin heeft om te bidden. Het eerste en misschien wel belangrijkste wat wij als mensen kunnen doen, is bidden. Daarnaast dragen we graag bij aan deze viering, omdat de kerk bij uitstek een plek is waar mensen die in de knel zitten een toevlucht kunnen vinden.’ Van Gerven was al eens eerder te gast bij een viering in de nacht. Dit keer leidde hij samen met een paar anderen een viering van twee uur. ‘We hebben met elkaar psalmen gezongen, gelezen en er was ook ruimte voor een overweging. Ook hebben we een gebed van vrede uitgesproken waarbij we alle landen noemen waar conflicten zijn. We hebben dus ook gebeden voor Armenië. In de verschillende onderdelen wisselden we elkaar als voorgangers af.’

  Het treft Van Gerven dat de liturgie in kerk- en buurthuis Bethel telkens blijft doorgaan. ‘Wij zijn gestopt, maar er zijn nu weer anderen die verder gaan met de eredienst. Ik vind dat heel mooi.’ Het is afwachten hoe het verder gaat met de doorgaande viering, maar Van Gerven wil zeker terugkomen.

   eredienst heel concreet 

  naam:Wietske Verkuyl, predikant in de Abdijkerk (PKN) in Den Haag – Loosduinen.

  In het eerste weekend van de doorgaande dienst in de Bethelkapel leidde Wietske Verkuyl de viering van zeven tot zeven. ‘Het moest allemaal op het laatste moment geregeld worden, dus er was weinig mogelijkheid tot voorbereiding. We hebben toen veel gezongen en uit de Bijbel gelezen. Ook had ik een prekenbundel van Maarten Luther King bij me. Daar heb ik uit voorgedragen en daarover zijn we met elkaar in gesprek gegaan.’

  Ze is tot nu toe in vier verschillende vieringen voorgegaan. ‘In de laatste viering waarin ik voorging heb ik een ‘normale’ liturgie gevolgd, die ik in zondagse erediensten ook gebruik. Voor sommige onderdelen heb ik gedichten van Hayarpi gebruikt.’ Verkuyl levert graag haar bijdrage aan deze doorgaande viering om allereerst de familie te steunen en te pleiten voor verruiming van het kinderpardon. Daarnaast vindt ze het ook bijzonder dat de eredienst op deze manier heel concreet wordt. ‘Je doet werkelijk wat je bidt en leest als bondgenoot van God.’ Voor Verkuyl is de belasting met eens in de week een viering niet groot.

   hoop op positief besluit

  naam:Folkert Rinkema, predikant in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Katwijk.

  Voordat de familie Tamrazyan verhuisde naar Bethel in Den Haag werden ze enkele weken opgevangen in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Katwijk. ‘De familie Tamrazyan is al drie jaar lid van onze gemeente. De reden dat ik meewerk aan deze viering is dus in eerste instantie om de familie te ondersteunen. Ik heb er wel even over moeten nadenken of een doorgaande viering, zoals die nu plaatsvindt, het middel is om te gebruiken. Maar ik ben een keer als gast naar een viering gegaan en toen ben ik overtuigd geraakt. Daarnaast gaat het mij niet alleen meer om de familie, maar om al die kinderen die hier geworteld zijn en dreigen uitgezet te worden.’ Rinkema gebruikt in de tweede viering waarin hij voorgaat een preek over psalm 27 die hij de afgelopen zondag hield in zijn eigen gemeente. Als er op korte termijn geen oplossing gevonden wordt, dan wil Rinkema vaker terugkomen. ‘Ik word door deze vieringen zelf ook verrijkt, maar toch hoop ik dat er voor Kerst een positief besluit genomen gaat worden. Dat lijkt me een mooie kerstgedachte.’

  https://www.nd.nl/nieuws/geloof/het-vuur-brandt-nog-in-bethel.3205806.lynkx 

 • 04 dec

  PKN-publicatie: ‘Van migrant tot naaste – Plaatsmaken voor jezelf’

  door René de Reuver en Dorottya Nagy e.a.

  Boekencentrum  – november 2018  –  144 blz.       € 12,99 – E-book € 7,99

  De Protestantse Kerk Nederland bouwt aan een kleine serie publicaties waarin actuele maatschappelijke vraagstukken worden onderzocht vanuit christelijk perspectief. Steeds wordt een specialist, die zich actief betrokken toont bij de kerk, gevraagd zijn/haar inzichten te delen in de Generale Synode en ze verder uit te werken tot een behapbaar en leesbaar boek. Vorig jaar verscheen als eerste in deze serie ‘Heilige Strijd – het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad ‘van prof. dr. Beatrice de Graaf.

  Nu is verschenen ‘Van Migrant tot naaste – Plaatsmaken voor jezelf’

 • 04 dec

  Openstellen Winteropvang / Noodopvang voor dakloze ongedocumenteerden

  Het Gelagkamer Overleg tbv Ongedocumenteerden in Amsterdam (onder voorzitterschap van Gerhard Scholte, vrz. Taakgroep Vluchtelingen) uitte in een brief aan de leden van de Amsterdamse Gemeenteraad zijn zorgen over de toename van het aantal jonge ongedocumenteerden dat op straat leeft. Dat is sowieso onwenselijk, maar met de winter op komst volstrekt onverantwoord. Bovendien betreft het vaak alleenstaande jongeren, die extra kwetsbaar zijn voor uitbuiting en om in verkeerde circuits terecht te komen.

 • 04 dec

  Amsterdams Model opvang ongedocumenteerde mensen

  ASKV Publieksbijeenkomst  13 december 2018

  Plaats: Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61

  Inloop: 19.00-19.30    Programma: 19.30-22.00

  Aanmelden via aanmelden@askv.nl

  – Discussie over opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam per 2019:

    Gesprek met Amsterdamse politici en maatschappelijke organisaties

  – Resultaten Project Activering Ongedocumenteerden (PAO)

  – Resultaten onderzoek naar kwetsbare groepen in Amsterdam

 • 04 dec

  Eat to Meet in Pakhuis de Zwijger

  20 december speciale feestelijke editie met ongedocumenteerden & Amsterdammers.

  Eat to Meet is a dinner where (new) Amsterdammers can meet each other. The last couple of years Amsterdam has welcomed many new residents. Join this 20th edition of our informal Eat to Meet dinner where you get the chance to meet (new) Amsterdammers. This edition is focused on the importance of having solidarity with undocumented refugees in relation to the International day of Human solidarity.

  Together with Amsterdam City Rights we invite initiatives, politicians, locals and newcomers to get to know each other and look for new ways and practises of solidarity. Join us this evening to learn which issues play in the city and how we as a city can be in solidarity with undocumented refugees and newcomers. Because together we can change the city’s solidarity. Expect an evening with wonderful stories, music, dance, and speeches.

  Live muziek door Shishani Vranckx en Orchestre Partout. Locals betalen € 20,-.

  Aanmelden via de website: https://dezwijger.nl/programma/solidarity-dinner

 • 04 dec

  Solidariteitsmaaltijd in Noord

  Woensdag 19 december 2018, Nieuwe Augustinus, inloop vanaf 18.00 uur en samen eten in kerstsfeer vanaf 18.30 uur. Kosten zijn 10 euro, maar je mag rustig wat meer geven, omdat de opbrengsten voor onze mensen zonder papieren zijn.

  Het zou fijn zijn als je ook iets bij wilt dragen aan de kerstkadootjes die we tijdens de Solidariteitsmaaltijd willen geven aan de ongedocumenteerden. Alles is welkom: lekkere dingen, telefoonkaarten, een geldelijke bijdrage of wat je maar weet te bedenken.

 • 04 dec

  Vijf pilots voor 24-uurs opvang ongedocumenteerden – ook in Amsterdam

  De pilots Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen

  Van harte gefeliciteerd, Pim Fischer (advocaat) en Geesje Werkman (Kerk in Actie) en Doris Peschke (Churches’ Commission for Migrants in Europe)! En alle partijen in Nederland die steeds weer het recht op menswaardige opvang voor elke vluchteling bepleiten!

  Het heeft lang geduurd, maar sinds vorige week is 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden in Nederland officieel en legaal. Een belangrijke stap in een lang proces. Op 17 januari 2013 heeft onze Protestantse Kerk in Nederland in gezamenlijkheid met de Conference of European Churches (CCEC) een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). De klacht hield in dat Nederland zich niet aan zijn verplichtingen uit het Europees Sociaal Handvest (ESH) houdt, door volwassen vreemdelingen die zich onrechtmatig op het grondgebied bevinden geen onderdak, voeding en kleding te bieden.
  25 oktober 2013 deed het ECSR met een ‘Immediate Measure’ de uitspraak, dat er onmiddellijk door rijk en gemeenten van de Staat der Nederlanden gezamenlijk actie moet worden ondernomen ten aanzien bed, bad en brood voor elke vluchteling.

  De Nederlandse overheid gaf jarenlang geen krimp: ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’ komen niet in aanmerking voor opvang. Dus al die tijd bleef de lobby voor 24/7 opvang voor ongedocumenteerden actief. En gelukkig: steeds meer gemeenten stonden linksom of rechtsom toch 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden toe. De Rijksoverheid heeft daarom het concept Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) ontwikkeld.

  De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het ministerie van Justitie & Veiligheid ondertekenden donderdag 29 november een akkoord over de ontwikkeling van de LVV, bedoeld voor vluchtelingen die die de gehele asielprocedure hebben doorlopen, geen recht hebben op een verblijfsvergunning, maar om uiteenlopende redenen (voorlopig) niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

  Vijf gemeenten, waaronder Amsterdam, starten een pilot in 2019.

 • 04 dec

  In deze Nieuwsbrief vindt u

  informatie over:

  • De pilots Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen
  • International Day of Human Solidarity:
   • 19-12: Solidariteitsmaaltijd in Noord
   • 20-12: Eat to Meet in Pakhuis de Zwijger
  • 13-12: publieksavond ASKV over het Amsterdams model opvang ongedocumenteerde mensen
  • Oproep aan de gemeenteraad: Winteropvang 24/7 openstellen voor ongedocumenteerden
  • Publicatie van de PKN: ‘Van migrant tot naaste’ door René de Reuver e.a.
  • ‘Bidden voor vrede heeft zin’ over de doorgaande kerkdienst in de Bethelkerk

  en een gedicht van Hayarpi Tamrazyan als Kerstgroet

 • 20 nov

  30 november 2018: 18.00 uur Nicolaasvespers in Russisch Orthodoxe Kerk

  Nicolaasviering vrijdag 30 november, vanaf 18.00 uur in de Russisch Orthodoxe Kerk “Heilige Nikolaas van Myra”. Lijnbaansgracht 47
  Deze viering is als vervolg op de gewaardeerde oecumenische vesper, die aan het einde van het Reformatiejubileum in de Nicolaasbasiliek werd gehouden.

 • 16 nov

  Netwerkbijeenkomst 2 februari

   

  UITNODIGING

  Ontmoetingsdag van de Raad van Kerken Amsterdam

  Zaterdag 2 februari  13.30-16.00 uur

  Plaats: De Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A Amsterdam

  Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de ontmoetingsdag van de Raad van Kerken Amsterdam. Bij de Raad zijn ruim 20 kerkgenootschappen aangesloten. Op de ontmoetingsdag bieden wij u gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en onderling in gesprek te gaan.

1 2 3 4 5