Archief

Zoeken
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 23 sep
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam september 2020

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam september 2020

  In deze Nieuwsbrief informatie over – aangepaste, gedeeltelijk nieuwe – activiteiten van onze Raad in de komende maanden.
  Ook vermelden we aantal activiteiten van oecumenische partners. Tenslotte berichten we over ontwikkelingen in onze Raad,
  of waar onze Raad dan betrokken is.

 • 08 sep
  De Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam komt weer bijeen

  De Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam komt weer bijeen

  Donderdag 17 september zal de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam
  weer voor het eerst in een half jaar bij elkaar komen. Om te voldoen aan de veiligheidseisen gebeurt dat deze keer in de Keizersgrachtkerk.

 • 23 jul
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam juli 2020

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam juli 2020

  In deze Nieuwsbrief o.a. aandacht voor activiteiten van de Raad van Kerken Amsterdam
  in het komende halfjaar. En: wij zijn op zoek naar een secretaris!

 • 30 jun
  Kerkelijke en andere activiteiten in het kader van Keti Koti 2020

  Kerkelijke en andere activiteiten in het kader van Keti Koti 2020

  Op en rond 1 juli wordt herdacht en gevierd  dat Nederland 157 jaar geleden in 1863 formeel de slavernij afschafte in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen.
  In een speciale Nieuwsbrief vindt u informatie over een aantal kerkelijke en andere activiteiten in het kader van de herdenking en viering van Keti Koto.

 • 12 jun
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam mei 2020

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam mei 2020

  Aan de vooravond van Pinksteren verzond de Raad van Kerken Amsterdam een nieuwe Nieuwsbrief.
  In deze Nieuwsbrief aandacht voor de verruimde mogelijkheden voor kerkdiensten en andere samenkomsten.
  verschillende activiteiten waarbij de Raad of een van de lidkerken bij betrokken zijn.
  De brief eindigt met een Pinkstergroet.

 • 16 mei
  Richtlijnen en advies voor kerkdiensten na 1 juni

  Richtlijnen en advies voor kerkdiensten na 1 juni

  Na 1 juni worden de mogelijkheden om kerkdiensten te houden verruimd,
  maar wel de voorschriften om verspreiding van het coronavirus te verstrekken.
  Het CIO, het contactorgaan van de kerken met de overheid heeft de richtlijnen
  samengevat en daar een advies aan gekoppeld. De afzonderlijke kerken zullen dit voor hun gemeenschappen nader uitwerken.

 • 19 apr
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam april 2020

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam april 2020

  De laatstverschenen Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Amsterdam wordt in het bijzonder getekend door wat het coronavirus voor onze samenleving, onze kerken en ook voor onze Raad betekent.

 • 08 apr
  Paasgroet, een meditatie bij de Evangeliën

  Paasgroet, een meditatie bij de Evangeliën

  Veel zal anders gaan dan u gewoon bent in de komende dagen dat u het lijden van Jezus Christus gedenkt en zijn opwekking uit de dood viert. U zult het missen niet bij elkaar te kunnen komen, brood en wijn te delen, aan elkaar het Licht van Christus door te geven.
  Met die situatie moeten we allen leren omgaan.

 • 28 mrt
  Richtlijnen voor religieuze samenkomsten tot 1 juni

  Richtlijnen voor religieuze samenkomsten tot 1 juni

  De afgelopen dagen is voor nadere invulling gegeven aan het verbod voor openbare samenkomsten voor religieuze bijeenkomsten. Ook is er een advies van minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van religieuze organisaties en heeft burgemeester Halsema aan deze organisaties een oproep gedaan. Beide vragen om de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten te beperken, resp. ontraden dit.

 • 14 mrt
  Algemene Vergadering 19 maart gaat niet door

  Algemene Vergadering 19 maart gaat niet door

  Het DB van de Raad van Kerken Amsterdam heeft besloten de Algemene Vergadering a.s. donderdag 19 maart niet door te laten gaan.  Dat is in de lijn met het advies van de overheid om tot 31 maart  niet alleen evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten, maar ook terughoudend te zijn met sociale contacten die niet strikt noodzakelijk zijn.
  De landelijke Raad van Kerken heeft met een aantal andere christelijke organisaties woensdag 19 maart tot een “dag van nationaal gebed” uitgeroepen. Zie:  www.raadvankerken.nl

 • 14 mrt
  Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op!

  Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op!

  Met deze extra nieuwsbrief verklaren wij ons solidair met de oproep van drie vluchtelingenorganisaties aan nederlandse steden om 500 minderjarige vluchtelingen op te vangen die nu zonder ouders of begeleiders op de Griekse eilanden zitten.

 • 16 jan
  Week van Gebed voor de eenheid 19 -26 januari

  Week van Gebed voor de eenheid 19 -26 januari

  In de Week van Gebed voor de eenheid zullen er in Amsterdam diverse diensten, vieringen en andere activiteiten zijn.
  De Raad van Kerken Amsterdam roept ieder op daar aan deel te nemen.
  Hieronder een overzicht.

1 2 3 4 5
Print deze pagina: