Zoeken
Agenda
  Er zijn geen agenda-punten.
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 17 okt

  We Are Still Here: demonstratie voor papieren

  23 oktober, Amsterdam, Javaplantsoen, 13 uur

  (English below)

  Geen tijdelijke oplossingen maar een permanente verblijfsvergunning!

  Wij zijn een groep ongedocumenteerde mensen die al tussen de 5 en 35 jaar in Amsterdam zijn. We noemen onszelf ‘We Are Still Here’, omdat een groot aantal van ons deel uitmaakte van de ‘Wij zijn hier’ groep. We vechten nog steeds voor echte oplossingen.

  We wonen allemaal in een van de opvangplekken van de gemeente Amsterdam, onder het LVV project. Dit is maar tijdelijk (maximaal 1,5 jaar) en onze tijd begint nu op te raken. We hebben veel stress en weten niet waar we heen moeten als dit programma en de opvang stopt.

  Bij aanvang werd ons beloofd dat dit programma daadwerkelijk aan nieuwe en echte oplossingen voor onze toekomst zou werken. Maar nu zien we dat er niets is veranderd en dat we geen enkele vooruitgang boeken. We zijn terug waar we anderhalf jaar geleden waren, gedwongen om een geillegaliseerd leven op straat te leiden. Daarom komen wij in actie.

  Zaterdag 23 oktober 2021 gaan we demonstreren in Amsterdam om ons recht op een echte oplossing op te eisen. Wij zijn Amsterdammers en wij hebben het recht om hier te zijn, om een volwaardig leven te leiden en een toekomst op te bouwen. We gaan de straat op, dit keer om te protesteren en niet om op straat te leven, om aandacht te vragen voor onze situatie. Doe mee en steun ons.

  We hebben genoeg geleden, we zitten al te lang vast in een vicieuze cirkel. Het is tijd voor echte verbetering: permanente verblijfsvergunningen.

  Kom en wees solidair met ons op zaterdag 23 oktober 2021.
  Aanvang: 13.00 uur: Javaplantsoen Amsterdam
  (op het plein voor het Javaplantsoen 17-19)

  We lopen langs een aantal LVV-locaties en eindigen de demonstratie in het centrum van de stad.

  No temporary solutions but permanent residency

  We are a group of undocumented people who have been in Amsterdam for between 5 and 35 years. We call ourselves ‘We Are Still Here’, we were part of the ‘We are here’ group. And we are still fighting for real solutions.

  We all live in one of the shelters of the gemeente Amsterdam, under the project LVV. This is only temporary (maximum 1,5 years) and our time is running out now. We are very stressed and don’t know where to go when this program and the shelter stops.

  Before we were promised that this program would actually work on new and real solutions for our future. But now we see that nothing has changed and we are not moving forward what so ever. We are back to where we were 1,5 years ago, forced to live an illegal life on the streets. And that is why we come into action.

  Saturday 23 October 2021 we will demonstrate in Amsterdam to demand our right to a real solution. We are Amsterdammers and we have the right to be here, to lead full lives and build a future. We take to the streets, this time to protest not to live on them, to call for attention for our situation. So please come and support us.

  We have suffered enough, we have been stuck in a loop for too long. It’s time for real improvement: permanent residency.

  Come and join us in solidarity on Saturday 23 October 2021.
  Start: 13.00 h. Javaplantsoen Amsterdam
  (at the square in front of Javaplantsoen 17-19)

  We will walk past a few LVV locations and end the demonstration in the city centre.

 • 11 okt

  Takecarebnb

  Tekst voor kerkblad of nieuwsbrief

  Gastgezinnen gezocht 

  Als vluchtelingen horen dat ze in Nederland mogen blijven, duurt het vaak nog maanden voordat ze een woning toegewezen krijgen. Tot die tijd is het afwachten, in volle asielzoekerscentra, ver weg van het echte Nederland. Veel nieuwkomers willen graag al een begin maken: Nederlanders leren kennen, wegwijs raken in Nederland en de taal leren. Door te logeren bij een Nederlands gezin krijgen ze een enorme boost. Waar leer je immers meer over Nederland dan bij Nederlanders thuis? 

  Voor een warm welkom 

  Takecarebnb is de organisatie die gastgezinnen en nieuwkomers koppelt. Wilt u een ook bijdrage leveren en het verschil maken door een nieuwkomer een prettige start te geven in Nederland? Heeft u thuis ruimte om een vluchteling tijdelijk te laten logeren? Voor een periode van maximaal drie maanden kunt u een vluchteling de kans geven op een versnelde inburgering. Dit verloopt via een zorgvuldig matchingproces, waarbij uw wensen en voorkeuren voorop staan. Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karel Jungheim, via j.jungheim@protestantsekerk.nl of met Takecarebnb via info@takecarebnb.org

 • 11 okt

  Gespreksdag over omgang met vluchtelingen

  Het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit in Haarlem organiseert een dag voor gesprek over omgang met vluchtelingen, aan de hand van het boek Archipel van de hond van Philippe Claudel.

  19 november, 10.30 – 16.00 u. Parkstraat 1, 2011 KJ Haarlem. Info en aanmelden: 023 – 527 46 75 of  info@kcs-haarlem.nl

  Ik ben de stoorzender, een steentje in jullie schoen!

  Archipel van de hond, Philippe Claudel

  Op het strand van een vulkanisch eiland spoelen drie lijken aan van Afrikaanse vluchtelingen die onderweg verdronken zijn. Wat gaan de eilandbewoners doen met een dergelijke gruwelijke vondst?

  Hoe gaan ze ermee om?

  Hiermee begint een spannend en indringend verhaal over de wijze waarop we vaak met vluchtelingen omgaan of liever niet mee omgaan, over zowel de betrokkenheid als het ongemak dat we erbij voelen en de dubbele moraal die we er daardoor dikwijls op na houden.

  Bovenstaande titel is een uitspraak van de schrijver Philippe Claudel over zijn boek Archipel van de hond, dat in deze cyclus centraal staat. Deze ongemakkelijke duiding, dat je met een verhaal een stoorzender wilt zijn, zou ertoe kunnen leiden dat je het boek naast je neerlegt. En dat zou jammer zijn, omdat het ook ongelooflijk spannend is, wonderschoon van taal en niet gespeend van humor.

  Claudel houdt zich zowel in zijn boeken als in zijn films altijd bezig met actuele maatschappelijke thema’s, maar weet ze te verpakken in indringende verhalen die je niet koud laten en werken als een ongemakkelijke gewetenstoets. Hij heeft ook hier de problematiek gegoten in een fascinerend verhaal, een soort parabel, passend bij het universele karakter van dit thema. Het is onvermijdelijk dat de bewoners in hun diverse rollen en opvattingen bij de lezer herkenning, afgrijzen of sympathie opwekken. Het spannende verhaal werkt ontregelend en confronterend, als een steentje in je schoen.

  Tegelijk nodigt een dergelijk boek juist daarom ook uit om met elkaar in gesprek te gaan, temeer omdat goed en kwaad niet altijd, of meestal niet, zo duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.  Wat Claudel met zijn boek beoogt is de onverschilligheid te bestrijden.

  Wie zich betrokken voelt bij wat er vlakbij en wereldwijd gebeurt is van harte welkom.

  Om te kunnen deelnemen aan deze dag geldt als voorwaarde dat u het boek Archipel van de hond van Philippe Claudel (uitgegeven bij De Bezige Bij) gelezen heeft.

  Datum                    Vrijdag 19 november (10.30 – 16.00 uur)

  Kosten                    20 euro

  Begeleiding           Wil van der Heijden en Kees Weel

 • 11 okt

  uit brief RvK aan informateur

  4. Omgang met vluchtelingen is een zaak van beschaving

  De Raad van Kerken zet zich al jarenlang in voor een ruimhartig asiel- en vluchtelingenbeleid. De laatste jaren hebben we kunnen vaststellen dat het Nederlandse beleid net als in omringende landen steeds stringenter is geworden. De wijze waarop een land met vluchtelingen en vreemdelingen omgaat, is een belangrijke maatstaf voor humaniteit en beschaving. De vlucht van mensen naar Europa vanwege oorlogen, armoede, rampen zal in de komende jaren niet stoppen. De Raad pleit voor een ruimhartig en rechtvaardig asiel- en vluchtelingenbeleid gericht op integratie en participatie; afzien van zowel de strafbaarstelling van illegaliteit als de strafbaarstelling van het bieden van hulp aan ongedocumenteerden; verbetering en versnelling van de asielprocedure, ook voor bekeerlingen.

  Lees de hele brief via: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/06/raad-schrijft-informateur/

 • 11 okt

  Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen

  ALLERZIELENHERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

  – zondag 7 NOVEMBER in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam

  Op zondag 7 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. De theologe Manuela Kalsky zal de toespraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

  Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden. 

  Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’ Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatie-bijeenkomst plaats over het migratiebeleid van de EU en de gevolgen daarvan. Spreker is prof. Thomas Spijkerboer, hoogleraar Internationaal Recht aan het VU. Hij verricht toonaangevend onderzoek op het terrein van het Nederlandse, Europese en internationale migratie- en vluchtelingenrecht.

  De herdenking wordt dit jaar georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, De Protestantse Diaconie en Gemeenschap van Sant’Egidio.

  Bloemenritueel.jpg
 • 11 okt

  Maaltijden zaterdagschool voor kinderen van ongedocumenteerde arbeidsmigranten

  Uit de brief van Gianni da Costa:

  De scholen zijn weer begonnen en in september beginnen we weer met de weekendklas/school voor 50 ongedocumenteerde kinderen. De lessen vinden op zaterdag plaats. Het project ETE (Empowerment Through Education) heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden.  Door met  deze jongeren ieder zaterdag gezamenlijk te eten creëren we een “thuis en wij” gevoel, oftewel een familie gevoel.

  Het project ETE (Empowerment Through Education) is een open weekendschool met enorm veel diversiteit en saamhorigheid. Iedereen is welkom om bij onze familie aan te sluiten. Om te kunnen slagen in de maatschappij moet je er aan deelnemen. De stap naar actief burgerschap is voor een groot gedeelte van onze deelnemers te groot om zelfstandig te nemen. ETE project maakt de kloof met de maatschappij kleiner door de gemeenschap te betrekken bij haar projecten en vice versa. Het aanbod van het project is divers. Van sportactiviteiten, huiswerkbegeleiding tot Empowerment trainingen die naadloos aansluit op de rest van de lifestyle van de community.

  Zie anders mijn interview in de Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/je-staat-er-niet-alleen-voor

  We zijn geen stichting en zijn heel erg afhankelijk van donaties en giften. Voor de maaltijden voor de weekendschool hebben we giften/donatie nodig. Voor € 500,- per maand kunnen wij alle kids van een goede maaltijd voorzien.

  Met vriendelijke groet,

  Gianni da Costa

  Diaconaal Opbouwwerker Amsterdam Oost

  06 16251995

  g.dacosta@diaconie.org

 • 12 jul
  Internationale herdenkingsbijeenkomst van drugsslachtoffers

  Internationale herdenkingsbijeenkomst van drugsslachtoffers

  Beste mensen,

  De Internationale herdenkingsbijeenkomst van drugsslachtoffers is dit jaar op 14 juli a.s. in de Mozes en Aaronkerk aan het Waterlooplein. Al jarenlang doen we dit samen met de MDHG, de belangenvereniging van drugsgebruikers. De deuren gaan open om 16.45 uur. De herdenking begint om 17.00 uur. Na afloop krijgt u een maaltijd-to-go mee. Vanwege corona is een aanmelding gewenst bij leonie@mdhg.nl. Het thema is dit jaar “(g)een gezicht”. U bent van harte welkom.

  Een hartelijke groet, mede namens de collega’s van het Drugspastoraat en de MDHG,
  Mark Lieshout.

 • 12 jul
  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam zomer 2021

  Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam zomer 2021

  Beste lezer,

  Juli 2021 – we gaan de zomer in met de hoop op een nieuw normaal.

 • 15 jun

  Enkele punten

  De oude BBB-locaties Walborg en Schuitenhuisstraat zijn gesloten. Bewoners zijn verhuisd naar de nieuwe plekken, waarvan er nu zes in gebruik zijn. In juli wordt Overhoeksplein in gebruik genomen, en Marnixstraat eind van de zomer. Dan wordt de grote locatie Derkinderenstraat gesloten.

  Door corona werd begeleiding ernstig bemoeilijkt, ook omdat op landelijk niveau de asielketen stil kwam te liggen. Niettemin heeft 44% van de deelnemers aan het LVV-traject een duurzame (12 %) of semi-duurzame (32%) oplossing bereikt (dit is: verblijfsvergunning, tijdelijke status, nieuwe aanvraag of terugkeer). Voor 51% bleek dit niet mogelijk. Aangetekend wordt dat er meer mensen zijn teruggekeerd dan vermeld, omdat ze niet allen in de LVV werden meegeteld; dat zal voortaan wel gebeuren.

  Verbeterpunten liggen in: aanpassing van het proces van begeleiding en overleg, zorg voor medisch kwetsbaren, en gebrek aan juridische mogelijkheden, doordat de IND-medewerkers geen beslissingen mogen nemen terwijl de discretionaire bevoegdheid is afgeschaft.

  Draagvlak voor de opvanglocaties in de buurt wordt vooraf gemeten, waarna per locatie een commissie wordt ingesteld om evt. klachten te inventariseren. De ervaringen zijn positief en de onrust neemt snel af.

 • 14 apr
  Kerkengids Amsterdam online!

  Kerkengids Amsterdam online!

  Vanaf heden is de Kerkengids Amsterdam online. In deze digitale gids zijn gegevens te vinden van christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder Amstel. De Raad van Kerken Amsterdam was betrokken bij de totstandkoming. Dit is de link naar de website: https://kerkengidsamsterdam.nl/

 • 06 apr

  De Staat van de Rechtvaardigheid – de zaak Samuel

  Op 7 mei gaat in première De Staat van de Rechtvaardigheid – De zaak Samuel. Een productie van NT Gent en Lara Staal, in samenwerking met Here to Support. In haar serie De Staat van… neemt theatermaker en curator Lara Staal telkens een fundamentele waarde van onze westerse samenleving onder de loep. Het vierde deel van de serie, De Staat van de Rechtvaardigheid, bijt zich vast in De Zaak Samuel, het waargebeurde verhaal van een jongen uit Eritrea die op zijn dertiende naar Europa vlucht. Zijn verhaal is dat van duizenden Eritrese jongens tussen de 16 en 25 jaar die de voorbije jaren via Sudan, de Sahara en Libië naar Europa zijn gevlucht en onderweg allerlei vormen van uitbuiting meemaken. Op het moment dat hun asielzaak wordt afgewezen, hebben ze nauwelijks nog toegang tot adequate zorg of opvang.

  HET VERHAAL VAN SAMUEL

  Samuel is 15 als hij in 2018 Europa binnenkomt. Twee jaar daarvoor is hij zijn thuisland ontvlucht om te ontkomen aan het schrikbewind dat er al 25 jaar lang heerst. Samuel vlucht via Libië, een tocht die vaak wordt beschreven als de drietrapshel. Daarna waagt hij zich de Middellandse Zee op. Bewusteloos wordt hij in Italië door een boot van Artsen zonder Grenzen aan land gebracht. Een meereizende volwassene probeert zijn leeftijd te schatten en geeft lukraak 1 januari 2001 als geboortedatum op, een datum die Samuel jaren zal achtervolgen. Hij reist door naar Nederland maar wordt daar niet erkend als minderjarige. Op zijn zestiende komt hij op straat terecht. Er knapt iets in Samuels hoofd. Pas op zijn 17e mag hij voor een kinderrechter verschijnen die hem eindelijk als kind erkent. Hij krijgt een voogd toegewezen, mag naar school en krijgt verblijfspapieren.

  De zaak Samuel is er één uit de duizenden. Sinds twee jaar arriveren er steeds meer jongeren uit Eritrea in Europa die er vaak zeer slecht aan toe zijn. Toch krijgen ze in landen als Nederland of België na afwijzing van hun asielaanvraag nauwelijks hulp. Ondanks hun extreem kwetsbare staat verwijst Nederland hen telkens terug naar het land van registratie, ook al weet iedereen dat Italië die grote toestroom niet aankan en de registratie-procedures zeer chaotisch verlopen.

  DE STAAT VAN DE RECHTVAARDIGHEID

  Door de corona-pandemie is besloten De Staat van de Rechtvaardigheid – De Zaak Samuel in een kortfilm te gieten. Hiervoor werkte Lara Staal nauw samen met filmmaker Pascal Poisonnier. Via Samuel’s verhaal, voorgedragen door acteur Adam Kissequel, probeert de film grip te krijgen op de immense onrechtvaardigheid in ons huidige asielbeleid. Na Samuel’s aanklacht volgt een gesprek onder leiding van experts, zowel over de internationale situatie (in het Engels) als over de situatie in Vlaanderen (in het Nederlands). Het publiek wordt tijdens het gesprek actief betrokken.

  Deze sprekers vergezellen ons in het debat:

  de internationale mensenrechtenadvocaat Omer Shatz

  de Eritrese mensenrechtenactivist Meron Estefanos

  de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi

  HERE TO SUPPORT

  Voor De Staat van de Rechtvaardigheid werkt Lara Staal nauw samen met Here to Support, een Amsterdamse organisatie die samenwerkt met vluchtelingen in limbo. Here to Support zet, naast belangenbehartiging, ook in op het opzetten van artistieke projecten die zichtbaarheid bieden aan vluchtelingen die geen verblijfstatus hebben maar ook niet terug kunnen naar het land van herkomst.

 • 06 apr

  Steun een voedselproject in A’dam

  Inmiddels worden er 2800 voedselpakketten per week uitgereikt, via:

  Nieuw-West: Braziliaanse distributie in de Pauluskerk

  Centrum: Wereldhuis, Huis van de Wijk, Volksbond Street cleaners

  Noord: distributie Floracenter, distributie Molenwijk/Helpende Handen, distributie De Banne

  Zuid-Oost: All Saints Parish, Love Christian Center, Lutherse Diaconie, MCTC, Treasures, Ghanese Baptist Church, Presbiterian Kerk, Vice Versa, Carabic, Jepi Makandra.

  Hebt u contactgegevens van deze groepen nodig? Mail ons op: redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

  U kunt doneren – volg de aanwijzingen op http://www.humanaidnow.org/donate

  Meer informatie op http://www.humanaidnow.org/amsterdam

1 2
Print deze pagina: