Nieuwsbrief

 • 28 mrt

  Nieuwsbrief Here to Support

  Nieuwsbrief van stichting Here to Support  –  24 maart 2020

  Als Here to Support hebben we lang geen nieuwsbrief verzonden. Wel waren we hard bezig met allemaal projecten – voor 2020 hadden we grootse plannen: bijvoorbeeld een eigen kledinglijn voor ongedocumenteerden, grote conferenties in het buitenland, een Europees netwerk, lessen over migratierecht en grenspolitiek etc.

  Zie meer op www.heretosupport.nl

  Het COVID-19 virus heeft ook bij ons alles stilgelegd. Het is niet verantwoord om samen met de meest kwetsbare groep projecten te doen, waar mensen met elkaar in contact komen.

  Terwijl iedereen binnen moet blijven, staan de daklozen van Amsterdam, waaronder ongedocumenteerden, zeer kwetsbare, chronisch zieke mensen, zwangere, jonge vrouwen, ontheemde mensen van de winteropvang op straat. Zij hebben niet de mogelijkheid zichzelf te beschermen, laat staan om te kiezen om binnen te blijven. Alle openbare plekken sluiten en de gemeente stuurt deze mensen overdag de straat op.

  Wat gaan wij doen de komende tijd?

  • Lobby voor dag,- en nachtopvang voor alle ongedocumenteerden in Amsterdam, bij de gemeente en grote NGO’s
  • Zorgen voor toegang tot water, voldoende toiletten en douches, basishygiëne voor ongedocumenteerden in samenwerking met andere organisaties
  • Informatievoorziening regelen voor ongedocumenteerden/daklozen waar zij terecht kunnen voor de laatste updates, wat betreft hulp in basisvoorzieningen zoals water, sanitair overdag (alle publieke gebouwen zijn op dit moment dicht), medische voorzieningen en bescherming tegen weer, kou en regen.
  • Dak- en thuislozen actief betrekken bij deze noodsituatie. Zij hebben het recht gehoord te worden. Op dit moment is er geen dialoog.
  • Straatsignalering uitbreiden via appgroepen met vrijwilligers/ongedocumenteerden en daklozen. Via deze appgroepen horen wij wat er op straat speelt en kunnen wij verder zetten naar NGO’s/gemeente/partners
  • Met onze internationale partners uitwisselen hoe hun steden op dit moment omgaan met ongedocumenteerden op straat via een online mediaproject. 
  • Met nieuwsbrieven jullie op de hoogte houden van de situatie in oa. Amsterdam. 

  Wat kan jij doen?

  • Like onze FB-pagina Amsterdam City Rights en deel zoveel mogelijk onze berichten. https://www.facebook.com/amsterdamcityrights
  • Lobby in jouw eigen stad. Vragen? Mail ons! info@heretosupport.nl
  • Wil je onderdeel van Team Straatsignalering zijn? contact dan Annette! :
  • Doneren!:-) de projecten waar wij gefinancierd voor worden liggen allemaal stil. Alles wat we nu doen, worden we niet voor betaald. Sta je achter ons? Doneer dan via onze gloednieuwe donatie site


  We hopen jullie hiermee op de hoogte te hebben gesteld van wat er nu gaande is op straat!

  Voor iedereen voor nu een goede gezondheid toegewenst en #blijfthuis!

  Savannah Koolen, Annette Kouwenhoven, Malou Lintmeijer

 • 28 mrt

  Discussie 24-uurs opvang 19 maart

  Toen enkele jaren geleden de Bed, Bad & Broodvoorzieningen werden geopend boden die alleen nachtopvang: elke ochtend moesten de bewoners weer de straat op. Allerlei organisaties waaronder de Taakgroep hebben stevig gepleit voor 24-uursopvang, met goede redenen. Die is er eind 2018 ook gekomen, in de drie opvanglocaties voor ongedocumenteerden. (Daarnaast bestaat nog altijd de winteropvang voor daklozen (ook ongedocumenteerden) – die is altijd alleen nog voor de nacht.)

  Nu de mogelijkheden voor dagopvang drastisch verminderd zijn, terwijl de situatie van veel mensen zonder papieren precair is en risico’s op besmetting toenemen, klinkt weer de oproep aan de gemeente om 24-uurs opvang te bieden.

  In de raadscommissie Algemene Zaken op 19 maart vroegen diverse partijen hierom, maar wethouder Groot Wassink wees de oproepen af wegens negatief advies van de GGD: die stelt dat samenscholen van grote groepen een grotere kans geeft op besmetting en verspreiding; beter is dan dat men individueel in de buitenlucht is. Dat men ’s avonds weer in de Winteropvanglocatie bij elkaar komt, vormt hier geen argument omdat de gemeente deze locatie heeft gesplitst in kleinere groepen. De Winteropvang aan de Transformatorweg (bij het Westerpark) telt nu nog 150 plekken in drie groepen bestemd voor kwetsbare daklozen. Het gedeelte bestemd voor ongedocumenteerden is, nadat enkelen met besmetting zijn opgenomen in het ziekenhuis, overgeplaatst naar Sporthallen Zuid (bij het Olympisch Stadion; de buurt is geïnformeerd); 75 bedden in twee gescheiden groepen.

  De suggesties om noodtoiletten in de publieke ruimte te plaatsen en om dagopvang in kleinere groepen te organiseren zou de wethouder overwegen. Plaatsing van kwetsbare groepen in leegstaande panden van de gemeente is lastig: er staat heel weinig leeg en dat is niet snel geschikt te maken. Gebruik maken van hotels zou volgens de wethouder voorbarig zijn, want we staan aan het begin van de crisis en weten nog niet wat er op langere duur nodig is. Alle opties worden in voortdurend overleg onderzocht. – Is het eigenlijke punt dan spreiding in kleine groepen, dus echt kleinschalige opvang, bijv. in schoollokalen en gymzalen die nu toch leeg staan? Ook dan is begeleiding nodig, en de uitvoeringsorganisaties HVO-Querido en Leger des Heils hebben de handen vol aan de locaties die zij nu beheren. De wethouder beaamt de suggestie dat zelfredzame daklozen op hotelkamers geen begeleiding nodig zouden hebben, maar voor huisvesting in hotels vindt hij het te vroeg.

 • 28 mrt

  bij Sokkenactie

  We vragen kerken mee te doen aan de Grote Sokkenactie. Het concept is heel eenvoudig. Wij brengen een doos bij de kerk langs. U vult de doos met paren sokken. Wij halen de doos weer op. Op die manier is er geen gevaar op besmetting. De enige vraag die de kerk haar achterban moet stellen, is of men sokken in een tasje naar de kerk brengt of door de brievenbus stopt. Mag ik aan alle kerken vragen mee te doen en mij in de gelegenheid te stellen een doos af te geven? Ik kom graag binnenkort eens langs.

 • 28 mrt

  Team Straatsignalering

  www.facebook.com/straatsignalering   Citaat van deze pagina:

  Als je wilt ondersteunen, bijdragen aan het kopen van o.a. eten en drinken in de locaties in Oost en West, wilt bijdragen aan noodhulp aan ongedocumenteerden kan er overgemaakt worden naar het Noodfonds Straatsignalering Amsterdam, een fonds in beheer van de Hofkerk in Amsterdam Oost, op de rekening van de Martelaren van Gorcum, NL13 INGB 0000 1225 88 en o.v.v. het Noodfonds Straatsignalering Amsterdam (ANBI status). Bijdragen worden besteed aan de eerste levensbehoeften van deze mensen, zoals eten, drinken, wasjes draaien. [ Vanuit het Noodfonds wordt ook bijgedragen aan de zorg voor de groep in de parkeergarage Kempering in Zuidoost, in nauw overleg met Lisa Elsenburg, die de hulp daar nu coördineert. ]

  In deze tijdelijke kleinschalige vormen van dagopvang zijn vrijwilligers nodig voor diverse praktische taken. Ziet u kans om mee te helpen? Mail naar niemandopstraat@gmail.com  – dit is een samenwerking van Team Straatsignalering en de hulp aan de parkeergarage. In de huidige situatie kan geen vrijwilligerscontract aangeboden worden, men handelt op eigen risico. Vrijwilligers zijn beslist nodig. Voor informatie kunt u bellen met Annette Kouwenhoven: 06-2123 5320

 • 28 mrt

  Brandbrief corona en ongedocumenteerden – 13 maart

  Geachte heer Groot Wassink, geachte mevrouw Kukenheim,

  Nu het coronavirus invloed krijgt op alle segmenten van de samenleving, moeten ook wij -organisaties die hulp bieden aan ongedocumenteerde migranten in Amsterdam, maatregelen nemen om hun gezondheid te beschermen. Daar hebben we u bij nodig.

  Kort na de persconferentie van het kabinet van gisteren, kwam het bericht dat BOOST heeft besloten haar deuren tot 31 maart te sluiten. Ook staat de ontruiming van de Parkeergarage Kempering dit weekend gepland. Tegelijkertijd begint er in het Wereldhuis een onverantwoorde situatie te ontstaan: vaak zijn er meer dan 100 veelal kwetsbare en gestreste mensen aanwezig, in een kleine, slecht-geventileerde ruimte. Het Wereldhuis, inclusief de weekenddagopvang die het Rode Kruis daar organiseert, staat daarom eveneens op het punt om tot eind maart de deuren te sluiten – een beslissing die de organisatie zeer zwaar valt en die grote consequenties gaat hebben voor de doelgroep. Ook het ASKV overweegt aanpassing van haar openingsuren en eventuele opschorting van cursussen en praktijkleertrajecten. Dokters van de Wereld blijft zo lang als het kan de bus aanbieden voor medische zorg, maar door uitval van medische vrijwilligers en steeds groter wordende obstakels voor de doorverwijzing komt ook deze meest basale zorg onder druk te staan.

  Dit alles betekent dat er in de komende dagen vele tientallen mensen op straat belanden zonder toegang tot een slaapplaats, dagopvang, zorg en voedsel. Dit creëert voor de ongedocumenteerde migranten een zo mogelijk nog onverantwoordere situatie, want om het virus enigszins het hoofd te kunnen bieden zijn rust en weerbaarheid essentieel – iets wat in een situatie van dakloosheid verre van gewaarborgd kan worden.

  Om die reden doen wij als organisaties een dringend verzoek om de ontruiming van de garage Kempering in ieder geval tot 1 april uit te stellen. We vragen daarnaast om de komende periode, tenminste tot 1 april,  24 uur per dag op een verantwoorde wijze noodopvang te realiseren voor alle dak- en thuislozen.

  Graag bieden we als organisaties op korte termijn onze hulp en expertise aan om mee te denken over de mogelijke vormgeving hiervan.


  Wij hopen van harte op een spoedige en positieve reactie,

  Vriendelijke groet en dank alvast,

  Geeske Hovingh, Wereldhuis

  Paul van Oosten, Protestantse Diaconie

  Liesbeth Glas, Stap Verder

  Annette Kouwenhoven, Amsterdam City Rights

  Gerrianne Smits, Dokters van de Wereld

  Savannah Koolen, Here To Support

  Anne van Schaik, ASKV

  Chris Keulemans, Breedstedelijk Overleg Ongedocumenteerden

  Hans van Stee, Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland

  Suzanne Segaar, Rode Kruis Amsterdam-Amstelland

  Gerhard Scholte, Gelagkameroverleg

  Ramon Schleipen, BOOST

  Toos Beentjes, Casa Migrante

  Jan van der Meulen, Taakgroep Vluchtelingen, Raad van Kerken

  Fatima Vangen, Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning

  Marjan Sax, Vrouwen Tegen Uitzetting

 • 07 mrt

  Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op

  5 maart 2020

  Amsterdam, vang kwetsbare kinderen uit Lesbos op

  De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1 willen dat Amsterdam meewerkt aan het opnemen van 500 kinderen uit vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Hiermee geven zij gehoor aan de noodkreet van Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland en een gevolg aan de toezegging van andere Europese steden. 

  In een gezamenlijke verklaring schrijven wij:

  “Op het Griekse eiland Lesbos is er een humanitaire ramp van ongekende omvang gaande. Duizenden mensen die door oorlog en geweld gedwongen hun huis hebben verlaten, worden daar op dit moment ontmenselijkt. Er vindt geweld plaats en er is een groot tekort aan water en voedsel.

  Er is ook een grote groep alleenstaande kinderen die zeer kwetsbaar zijn. Deze kinderen kunnen worden misbruikt, verhandeld of ze verdwijnen volledig uit zicht. Het is vijf over twaalf. Die kinderen moeten daar weg.

  Dus daar waar Europese leiders treuzelen en de humanitaire ramp als politiek spel gebruiken, dient Amsterdam op te staan. Een stap naar voren te zetten. Barmhartigheid en internationale solidariteit te tonen. Door niet naar de onderbuik te luisteren, maar het hart te laten spreken. Wij willen dat Amsterdam verantwoordelijkheid neemt en samen met andere Nederlandse en Europese steden deze kwetsbare kinderen zo snel mogelijk een veilige opvang biedt.”

  Don Ceder (ChristenUnie)
  Femke Roosma (GroenLinks)
  Reinier van Dantzig (D66)
  Sofyan Mbarki (PvdA)
  Mourad Taimounti (DENK)
  Sylvana Simons (BIJ1)

  https://amsterdam.christenunie.nl/blog/2020/03/05/Amsterdam-vang-kwetsbare-kinderen-uit-Lesbos-op?originNode=5998

 • 07 mrt

  Gemeenten: neem alleenstaande vluchtelingenkinderen over van Griekenland

  NGO’s vestigen hoop op steden: neem alleenstaande vluchtelingenkinderen over van Griekenland

  5 maart 2020

  Oók Nederland moet verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de zich almaar verdiepende humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije. Daarom roepen Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’. Dit lijkt in onze ogen de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat we 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland bieden.

  Humanitair drama

  Terwijl in de overbevolkte kampen mensen en kinderen onder erbarmelijke en beschamende omstandigheden proberen te overleven, ontspint zich aan de buitengrenzen van Turkije en Griekenland een ander humanitair drama. De rechten van vluchtelingen worden op grove wijze en zelfs met intimidatie en geweld geschonden. Mensen die in de machtsstrijd tussen het Turkije van Erdogan en de Europese Unie als pionnen op een schaakbord naar de grens met Europa worden doorgelaten, wacht de harde hand van Frontex en de Griekse kustwacht. Afspraken die we in internationaal verband ten aanzien van mensenrechten, kinderrechten en in vluchtelingenverdragen overeenkwamen, worden inmiddels zonder gene terzijde geschoven. Ondertussen zijn de eilandbewoners van de Griekse eilanden die overbevolkte kampen huisvesten zo lang en stelselmatig door Europa in de steek gelaten, dat ook onder hen de machteloze woede wortel schiet. De situatie wordt elke dag onveiliger en daarom luiden Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children de noodklok. Om te beginnen moet er per direct een oplossing komen voor kwetsbare kinderen die alleen op de vlucht zijn.

  Extreem kwetsbaar

  Zo leven er duizenden alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. De kinderen wordt de toegang ontnomen tot hun meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. Ze zijn extreem kwetsbaar, ze kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit zicht.

  Oproep: neem kwetsbare kinderen op

  In oktober 2019 heeft de Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidis, een brief gestuurd naar alle andere EU-regeringen waarin hij vraagt om de verantwoordelijkheid te delen door vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland. Frankrijk, Finland en Portugal hebben onlangs toegezegd om kinderen te accepteren. En burgemeesters in Duitsland hebben hun bereidheid geuit om kinderen vanaf de eilanden over te nemen. Onze oproep aan de Nederlandse gemeentes is om dit Duitse voorbeeld te volgen: toon bereidheid om een deel van deze alleenstaande kwetsbare kinderen op te vangen en maak dit kenbaar. In onze ogen de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen.

  – – –

  www.defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/migratie/2020/ngo-s-vestigen-hoop-op-steden-neem-alleenstaande-vluchtelingenkinderen-over-van-griekenland/

  www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/gemeenten-neem-alleenstaande-vluchtelingenkinderen-over-van-griekenland

  www.vluchteling.nl/nieuws/2020/3/steden

  = = =

 • 13 feb

  Brief Gelagkameroverleg

  Afzender:

  organisaties vertegenwoordigd in het Gelagkameroverleg* Amsterdam.

  Aan:

  de leden van de Commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad van Amsterdam

  Onderwerp:

  reactie n.a.v.de raadsbrief ‘kraak-en ontruimingsbeleid’, 10-12-2019

  Amsterdam, 29 januari 2020

  Geachte leden van de Commissie Algemene Zaken,

  Deze brief werd geschreven door betrokkenen van verschillende organisaties die dagelijks professioneel of vrijwillig actief zijn voor en met mensen zonder papieren in onze stad. Wij schrijven u naar aanleiding de raadsbrief ‘kraak- en ontruimingsbeleid’ van 10 december 2019. U bespreekt deze raadsbrief in uw vergadering op donderdag 30 januari. De betrokken organisaties maken zich ernstige zorgen over een aantal zaken die daarin worden vermeld en willen deze zorgen door middel van deze brief met u delen.

  I. Allereerst vinden wij de sfeer van de raadsbrief in tegenspraak met de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) pilot in Amsterdam, waarbij de gemeente Amsterdam ongedocumenteerden opvang biedt om voor hen een bestendige oplossing te vinden. Sommige van de ondertekenende organisaties hebben een actieve rol in de uitvoering van de LVV in Amsterdam. Zij hopen dat deze aanpak leidt tot meer bestendige oplossingen voor ongedocumenteerden. De raadsbrief staat echter haaks op het uitvoeringsbeleid ongedocumenteerden, omdat die de problemen rond de opvang niet voldoende onderkent.

  De betrokken organisaties hebben herhaaldelijk aangegeven dat er altijd mensen zullen zijn die niet in de LVV terecht kunnen, hetzij omdat deze vol zit, hetzij vanwege de uitsluitingscriteria. Zij hebben bij de Commissie Algemene Zaken een aantal malen gewaarschuwd voor het feit dat mensen op straat komen te staan. Nu dat realiteit is geworden is het vreemd om dan eenzijdig maatregelen te nemen tegen het kraken van panden, zonder oog te hebben voor het feit dat in Amsterdam het adagium dat niemand op straat slaapt, allang niet meer opgaat.

  In die brief van 10 december schrijft de driehoek dat er eigenlijk geen goed beeld te krijgen is, wie de krakers precies zijn en of er alternatieven zijn voor deze personen. De organisaties die dagelijks met deze mensen werken, hebben echter over het algemeen wel degelijk een goed inzicht in wie deze mensen zijn en zij willen u hierover graag informeren. Daarnaast zijn wijkagenten, de brandweer en aanverwante medewerkers van de gemeente en stadsdelen over het algemeen in contact met de diverse groepen en individuen. Dus wellicht zou het goed zijn ook hen hierin te betrekken, indien e.e.a. niet duidelijk mocht zijn, zoals gesteld in de raadsbrief van de burgemeester.

  II. Verder willen we onze zorgen uiten over de drie punten die in de raadsbrief staan en waarin aanscherping van het huidige beleid wordt voorgesteld.

  1. De eerste maatregel betreft het investeren in informatiepositie.

  Volgens de brief is het nodig dat er wordt geïnvesteerd in informatie door mensen die veelvuldig kraken in beeld te brengen, met als doel om kraken minder anoniem en risicoloos te maken. Maar wat gaat de driehoek met deze informatie precies doen? Leidt ‘in beeld zijn’ tot het delen van informatie met DT&V, de IND of de Vreemdelingenpolitie? Of gebeurt dat alleen bij arrestatie?

  2. Dan de tweede maatregel met betrekking tot de rechtsgang.

  Hier wordt de toon van de brief gezet; alsof bij nijpende dakloosheid – uitzonderingen daargelaten – het kraken door ongedocumenteerden een berekenende actie is, die zelfs bestempeld wordt als misbruik van recht. Het gaat voorbij aan het feit dat mensen handelen vanuit het voor hen zeer urgente vraagstuk: de noodzaak tot huisvesting.

  3. De derde maatregel betreft het optreden in geval van heterdaad.

  In geval van kraak gaat er direct opgetreden worden om te voorkomen dat er huisrecht wordt gevestigd. Wij vragen ons af: wat betekent dit? Wat gebeurt er als de politie mensen zonder papieren tegenkomt bij een kraak? Worden zij dan opgepakt, vastgezet en uiteindelijk uitgezet, is dat het doel van deze maatregel?

  Ten slotte nog deze vraag: worden panden ook ontruimd die gekraakt zijn na leegstand? Als dat zo is, dan gaat dat in tegen de bewering in de raadsbrief dat er bij leegstand niet ontruimd wordt. Wordt er in een dergelijk geval geopereerd op basis van hoor en wederhoor? En hoe wordt onderzocht wat het bestemmingsplan voor het bewuste pand is?

  Een kraakverbod treft de ongedocumenteerden keihard en zorgt er slechts voor dat er nog meer mensen in een onveilige situatie belanden. Mensen die op straat leven zijn uiterst kwetsbaar merken wij dagelijks. Het drijft mensen nog verder de afgrond in van de wanhoop. Het maakt het nog moeilijker om een supportnetwerk om mensen heen te bouwen en mensen in beeld te hebben en de nodige ondersteuning te bieden. Mensen lopen op straat meer gezondheidsrisico’s en zullen zich meer genoodzaakt voelen om dingen te doen die ze eigenlijk niet willen doen om aan eten, verzorging, geld of onderdak te komen. Gedwongen op straat leven schendt mensenrechten. We denken dat het de druk op de organisaties die deze doelgroep ondersteunen nog verder zal vergroten.

  We vinden dan ook dat de maatregelen in de raadsbrief hun doel totaal voorbijschieten. In de brief zelf wordt al aangegeven dat er steeds minder gekraakt wordt. Zelfs oud politiechef J.C. van Riessen noemt de huidige situatie klein bier vergeleken met het verleden. In zijn woorden: “De groep waar het om gaat heeft geen papieren en moet ook ergens zitten, dus maak het ze niet zo moeilijk burgemeester…”.

  We hopen dat u onze zorgen serieus neemt en als gemeenteraadsleden hierover het debat met de burgemeester aangaat, met als doel om de voorgestelde aanscherpingen van beleid af te zwakken dan wel ongedaan te maken.

  Mocht u vragen hebben, dan staan wij tot uw beschikking,

  Met vriendelijke groet,

  Anne van Schaik, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

  Annette Kouwenhoven, Stichting Here tot Support, Amsterdam City Rights

  Gerhard Scholte, Keizersgrachtkerk, voorzitter Gelagkameroverleg Ongedocumenteerden

  Gerrianne Smits, Dokters van de Wereld

  Paul van Oosten, Protestantse Diaconie Amsterdam

  Chris Keulemans, voorzitter Breed Stedelijk Overleg Ongedocumenteerden

  Jan van der Meulen, voorzitter Taakgroep Vluchtelingen/ Raad van Kerken Amsterdam

  Colm Dekker, Stadsdiaken / Gemeenschap van Sant’Egidio

  Geeske Hovingh en Pablo Eppelin, Wereldhuis / Protestantse Diaconie Amsterdam

  Cor Ofman, Stap Verder ZO

  Ingrid Kluvers, Harriet Tubman Huis Amsterdam ZO

  Coen van Loon, Team KerkBed

  Henk Griffioen, vrijwilliger

  Elske Scholte, Code Rood Netwerk

  Dokter Co van Melle

  Alied Blom en Marjan Sax, Vrouwen Tegen Uitzetting

  Ivanka Annot, Art.8 EVRM

  * Gelagkameroverleg is een 6 wekelijks overleg tussen NGO’s en vrijwilligersorganisaties die professioneel of als vrijwilligers betrokken zijn bij de problemen van mensen zonder papieren in onze stad. Het GKO is begin 2017 opgezet en vindt plaats in de ‘Gelagkamer’ van de Protestantse Diaconie 

 • 13 feb

  Inspreken door Coen van Loon – 9 jan. 2020

  Geachte leden van de Commissie Algemene zaken van de gemeente Amsterdam

  In april heb ik, namens het Code Rood Netwerk, voor het laatst bij u ingesproken over de situatie van de ongedocumenteerden in Amsterdam. Sindsdien zijn wij als Caritas van de katholieke kerk samen met onder andere Human Aid Now  en Family on a Mission, doorgegaan met het brengen van voedsel naar de ongedocumenteerden die in kraakpanden verbleven.  

  In november en december zijn deze panden ontruimd en heeft men zo goed en kwaad als het ging elders onderdak gevonden. Voor deze organisaties is het zeer moeilijk nu nog iets voor deze mensen te betekenen. 

  Een deel zit nu in de winteropvang, anderen worden door particulieren thuis opgevangen en weer anderen leven in de gekraakte garage van We Are Here in Kraaiennest Amsterdam Zuid-oost. Meer dan 80 mensen wonen daar en worden met name ondersteund door Samantha en dr. Co. Regelmatig zien wij mensen die wij kennen en die de nacht ergens in de buurt van het Wereldhuis onder een brug hebben doorgebracht. 

  Het gaat hier niet alleen over het structureel weigeren van het aanbod van de gemeente van onderdak door sommige ongedocumenteerden, zoals u stelt in uw brief van 10 december. Bij ieder beleid dat geformuleerd wordt, zullen er altijd rafelranden zijn waar mensen tussen wal en schip raken. Wij merken bijvoorbeeld dat zelfs Veilige Landers die al op leeftijd zijn en al vele jaren in Nederland wonen, gewoon op straat gezet worden en het maar uit moeten zoeken. 

  Een kraakverbod treft de ongedocumenteerden keihard en zorgt er slechts voor dat er nog meer mensen in een onveilige situatie belanden. Want eenmaal op straat is er het risico van excessief drugsgebruik, uitbuiting en gedwongen prostitutie. Mensen die op straat leven zijn uiterst kwetsbaar merken wij dagelijks. Daarnaast denken wij dat het kraakverbod meer maatschappelijke onrust en meer criminaliteit kan veroorzaken. 

  Mensen die op de wachtlijst staan voor de 24-uurs opvang, Veilige-Landers en Dublin-claimanten gaan niet in rook op wanneer er een kraakverbod komt.  

  In die brief van 10 december zegt u tevens, dat er eigenlijk geen goed beeld te krijgen is, wie de krakers precies zijn en of er alternatieven zijn voor deze personen. De organisaties die dagelijks met deze mensen werken, hebben echter over het algemeen wel een goed inzicht in wie deze mensen zijn; de organisaties die dagelijks bezig zijn met noodopvang, verenigd in het Code Rood Netwerk, willen u hierover graag informeren. 

  Kortom: 

  Door het kraakverbod komen er meer mensen op straat en dat veroorzaakt veel stress en onrust, wat vervolgens weer problemen geeft voor deze groep, voor de omgeving en voor de organisaties die voor de ongedocumenteerden werken.  

  In het Wereldhuis bijvoorbeeld ziet men een toename van frustratie en agressie, en de mensen die daar werken hebben het afgelopen jaar al hun tijd moeten geven aan noodhulp. Zij komen niet meer toe aan hun eigenlijke werk.  

  Niet alles hoeft door de gemeente opgelost te worden. Er zijn vele mensen en organisaties die bereid zijn iets voor deze mensen te betekenen. Maar dan zal er mee begrip moeten komen voor hen die nu buiten boord vallen. 

  Dank voor uw aandacht. 

  Coen van Loon, RK diaken 

 • 07 dec

  Alied Blom spreekt in

  Inspreken Commissie Algemene Zaken 10  01 2019 re 24-uursopvang

  Alied Blom

  Geachte burgemeester, voorzitter, commissie, dank voor uw tijd en voor uw uithoudingsvermogen.

  Ik ben Alied Blom, en als supporter van We Are Here ben ik erg blij met de 24-uursopvang, omdat dan iets gedaan wordt voor de asielzoekers die hun identiteit niet kunnen bewijzen en daarom niet in Nederland mogen blijven, maar vaak om diezelfde reden ook nergens anders heen kunnen.

  En als je – ik  noem maar een voorbeeld – van het platteland van Somalië komt, waar al in geen jaren iets van een burgerlijke stand functioneert, dan heb je geen snipper identiteitspapier.

  Maar er is toch goed gekeken naar hun vluchtrelaas in de asielprocedure, die toch al zo lang duurt, zult u zeggen?

  Nee, de procedure duurt niet lang, de wachttijden tussen de stappen van de procedure duren lang. De stappen zelf zijn verbijsterend kort, zonder harde identiteitsbewijzen ben je afgewezen voor je ’t weet, en sta je op straat.

  Maar de rechter, zegt u misschien, die heeft toch óók naar de zaak gekeken, en het oordeel van de IND bevestigd?

  Nee, de Nederlandse rechter toetst marginaal, kijkt, geheel tegen het Unierecht in, niet naar de inhoud van de asielaanvraag, maar controleert alleen of de procedure juist gevolgd is.

  Trouwens, de IND hecht zelf ook niet zoveel waarde aan de rechterlijke uitspraken, ze gaat namelijk stelselmatig in beroep tegen elke beslissing van de rechter die ten gunste van de asielzoeker uitvalt.

  Ook dáárom duren de procedures zo lang!

  De afgelopen zes jaar hebben wij als supporters aan 117 afgewezen asielzoekers met hulp van asieladvocaten alsnog status weten te bezorgen. Ik zie dan ook als één belangrijke taak van de 24-uursopvang om professionele – advocaten- – ogen te laten kijken naar de wanhopig stemmende dossiers van deze mannen, vrouwen, die we toch niet eindeloos in hun juridische vacuüm over de Amsterdamse straten kunnen laten ronddolen.

  Maar de 24-uursopvang is er niet om iedereen status te verlenen, zegt u.

  Nee, het gaat erom dat er echt goed gekeken wordt naar de vluchtverhalen, en er een reëel beeld gevormd wordt van de juridische perspectieven, hier … of elders. En hoewel ik betwijfel of dit altijd binnen de gestelde termijn van anderhalf jaar zal lukken, beveel ik dit belangrijke initiatief van de stad Amsterdam van harte in uw welwillende belangstelling aan.

 • 07 dec

  Actiecomité Buitenveldert

  van: AT5  –  28 maart 2019

  Actiecomité Buitenveldert wil naar rechter tegen komst 24-uursopvang

  Een actiecomité in Buitenveldert gaat juridische stappen zetten tegen de komst van een 24-uursopvang voor ongedocumenteerden in die wijk. Dat laat het comité weten in een brief aan bewoners.

  Het actiecomité heeft een juridisch adviesbureau in de arm genomen. ‘De juristen kijken vanuit een professioneel perspectief naar de letter van de wet en proberen binnen die wettelijke kaders te motiveren waarom dit plan niet uitgevoerd kan en mag worden’, aldus het Actiecomité Geen AZC in brandweerkazerne Buitenveldert in de brief die in handen is van AT5. Het comité laat onderzoeken of ze nu al naar de rechter kunnen stappen vanwege de plannen voor de opvang.

  Lees ook: Veel emotie tijdens bijeenkomst opvang ongedocumenteerden: ‘Heftige avond’

  ‘Uitgeprocedeerde asielzoekers dienen binnen vier weken Nederland te verlaten’, vervolgt een vertegenwoordiger namens het comité. ‘Dat de gemeente Amsterdam afspraken maakt om die wet te (kunnen) overtreden doet niets af aan de letter van de wet. De overheid verwacht van burgers dat zij zich aan de wet houden en de burger heeft het recht datzelfde van de overheid te (mogen) verwachten.’

  Lees ook: Deze panden heeft de gemeente op het oog voor de 24-uursopvang

  De opvang moet in een oude brandweerkazerne aan Van Leijenberghlaan. Tijdens een informatieavond eerder deze week was de onvrede in de buurt al duidelijk merkbaar. De gymzaal waar de bijeenkomst werd gehouden zat afgeladen vol. En de mensen die voor de komst van de opvang zijn, waren in de minderheid, volgens een toen aanwezige buurtbewoner die AT5 sprak.

  – – –

  https://www.at5.nl/artikelen/192791/actiecomite-buitenveldert-wil-naar-rechter-tegen-komst-24-uursopvang

  = = =  De opvang moet in een oude brandweerkazerne aan Van Leijenberghlaan. Tijdens een informatieavond eerder deze week was de onvrede in de buurt al duidelijk merkbaar. De gymzaal waar de bijeenkomst werd gehouden zat afgeladen vol. En de mensen die voor de komst van de opvang zijn, waren in de minderheid, volgens een toen aanwezige buurtbewoner die AT5 sprak.

  De opvang moet in een oude brandweerkazerne aan Van Leijenberghlaan. Tijdens een informatieavond eerder deze week was de onvrede in de buurt al duidelijk merkbaar. De gymzaal waar de bijeenkomst werd gehouden zat afgeladen vol. En de mensen die voor de komst van de opvang zijn, waren in de minderheid, volgens een toen aanwezige buurtbewoner die AT5 sprak.

 • 26 sep

  Code Rood Netwerk

  Code Rood Netwerk (https://coderood.net/) is een onofficieel netwerk om ongedocumenteerden bij te staan om die op straat moeten overleven omdat ze niet in een gemeentelijk opvang geplaatst kunnen worden.  Met de Actie kerkbed willen we u vragen als kerken om bij wijze van protest en uit zorg voor de mensen die het betreft een aantal ‘Code-Rood bedden’ ter beschikking te stellen. Dit zijn bedden die alleen in uiterste nood gebruikt worden en onder protest, bij mensen thuis of in het gebouw van de kerk. Het gebruik van de bedden is altijd tijdelijk en het Code Rood Netwerk stelt zich verantwoordelijk voor het vervolg als een kortdurende opvangperiode is afgelopen.

  Het Code Rood Netwerk bestaat uit diverse partijen die samenwerken in noodsituaties als deze ten einde tijdelijke oplossingen te vinden en de stad en elkaar te bewegen naar een werkelijke oplossing. Het gaat vaak om:

  • moeders met kinderen,
  • jongeren rond de 20 jaar die soms al zo’n vier, vijf jaar op reis zijn door Afrika en Europa en veelal vreselijke dingen hebben meegemaakt,
  • mensen met een medische aandoening.

  Vraag:

  Mocht u de mogelijkheid tot het beschikbaar stellen van bedden overwegen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen?

  Sponsoring is ook relevant door middel van collectes of op andere manieren. Mocht u mee willen denken en doen in het team, neemt u dan ook vooral contact op!

  EMAIL NAAR: kerkbed@gmail.com

  Hartelijke groet,

  Cor Ofman, Stap verder en Diversity House.

  Coen van Loon, diaken RK kerk.

  Ellen Siebring (Diaken Tituskapel Amsterdam West)

  Margriet Valkman (Oosterparkkerk)

  Pablo Eppelin (Wereldhuis)

  Rikko Voorberg (PopUpKerk Amsterdam)

1 2 3 4 13
Print deze pagina: