Nieuwsbrief

Zoeken
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
 • 10 apr

  Meer over Code Rood Netwerk

  Het Code Rood Netwerk is een initiatief van Annette Kouwenhoven en bundelt een aantal non-profit organisaties zoals verschillende kerken in Amsterdam, Amsterdam City Rights, Caritas Amsterdam, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, en Stap Verder, een project van zes kerken in Amsterdam Zuid-Oost.

  Code Rood is als het ware een vangnet dat signaleert waar ongedocumenteerde vreemdelingen tussen wal en schip vallen. Zij helpen ongedocumenteerden aan medische hulp, verwijzen hen naar een advocaat, geven counseling, en. zo mogelijk, psychosociale ondersteuning. Op 21 maart was Code Rood bij twee commissies van de gemeenteraad en bepleitte om één van de winteropvanglocaties tijdelijk open te houden als overbrugging naar het moment dat de nieuwe 24/7 opvanglocaties open gaan. 

  Coen van Loon, die namens Caritas Amsterdam deelneemt aan Code Rood, maakte gebruik van de inspreektijd bij deze raadscommissies met het volgende pleidooi:

  Zoals u bekend zal zijn stopt de Winteropvang per 1 april.

  En op 2 april dient het gebouw op het Bijlmerplein ontruimd te zijn, wat dit jaar voor deze groep alweer de tweede ontruiming is.

  Dit betekent dat er zo’n zeventig personen op straat staan, waaronder veel mensen met een Dublin claim.

  Juist voor deze groep zou per 1 maart een opvang worden geregeld in het kader van het convenant dat wethouder Groot Wassink u ruim een maand geleden heeft toegezonden.

  Maar de feitelijke start vindt pas op 1 juli plaats.

  Daarom voer ik, namens Code Rood, hier het pleidooi om 1 van de 2 locaties van de Winteropvang open te houden tot de 24-uurs opvang op 1 juli open gaat.

  Wat er in die tussentijd moet gebeuren is namelijk onduidelijk.

  Veel ongedocumenteerden zijn kwetsbaar.  En die kwetsbaarheid wordt op dit moment onvoldoende vastgesteld, omdat de GGD nog niet is begonnen met een diepte screening.

  Als die kwetsbaarheid wordt vastgesteld, blijken veel ongedocumenteerden kansrijk in een nieuwe procedure. De geschiedenis van We Are Here toont dat aan: van die groep hebben 117 personen inmiddels een verblijfsvergunning gekregen.

  Wie op straat moet verblijven kan niet over zijn toekomst nadenken. Die is alleen bezig met overleven en kan in verkeerde handen vallen.

  Wij willen u houden aan het adagium van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan, ‘dat niemand onder de brug moet slapen’.

  In de toelichting op de subsidieregeling ongedocumenteerden in het gemeenteblad van Amsterdam dd. 15 februari, wordt gezegd:

  “De Amsterdamse opvang werkt op een transparante wijze, communiceert op heldere wijze met partners en ongedocumenteerden en betrekt hen bij de uitvoering.”

  Code Rood moet met spijt erkennen, dat deze transparante wijze van werken in de praktijk nog sterk verbeterd kan worden.

  Voor Code Rood zijn deze mensen geen nummers, maar kwetsbare mensen die aan hun lot dreigen te worden overgelaten.

  Het is bijna 1 april. Met mensen maak je geen grappen. Die hebben recht op adequate opvang door de overheid, zoals dat door het Europees Comité voor Sociale Rechten al in 2014 is bevolen.

  Code Rood doet u een oplossing aan de hand:

  houd nu één van de locaties van de Winteropvang open tot de 24-uurs opvang per 1 juli een feit is.

  Dan zal er ook iets van de lente, die vandaag begonnen is, in de harten van deze kwetsbare mensen kunnen opbloeien.

  Alleen binnen een dergelijke structuur is het voor hen mogelijk werkelijk te gaan werken aan toekomstperspectief.

 • 10 apr

  Hoe verder na de Winteropvang?

  Tijdens de slotmanifestatie van de kerken-opvang-estafette voor de groep ongedocumenteerden die na de winteropvang op straat stonden – op 9 april in de Dominicuskerk – bood Anne Klerks, die wethouder Groot Wassink verving, geen oplossing. Vier gemeenteraadsleden kwamen wel met suggesties, zoals: het verplaatsen van de tenten waarin de winteropvang geboden werd, het gedogen van kraken van bepaalde panden van de gemeente, nachtopvang bieden in het stadhuis.

  Op 11 april zal de raadscommissie Zorg een spoeddebat hierover houden. Inspreken zullen daar: Coen van Loon (Caritas A’dam), Annette Kouwenhoven (A’dam City Rights) en Jan van der Meulen (namens de kerken die onderdak boden).

  Don Ceder, raadslid van de ChristenUnie, heeft op 9 april een voorstel ingediend om opvang te bieden aan ieder die dat nodig heeft, niet alleen tijdens de winterperiode, maar het hele jaar. Er staat veel vastgoed van de gemeente leeg en in de voorjaarsbegroting kan budget opgenomen worden, mits er politieke wil is om de naaste in nood te helpen. Zie ook zijn pleidooi in: https://www.parool.nl/opinie/-waarom-behandelt-amsterdam-daklozen-strenger-dan-hoeft~a4625477/

  Advocaat Pim Fischer wees op de zorgplicht van de overheid, landelijk en lokaal, op grond van de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten, en vanwege art. 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is erg zorgelijk dat gemeenten en ook de staatssecretaris deze verplichtingen slechts uitvoeren voor zover het hun uitkomt, in plaats van hulp te bieden aan wie dat dringend nodig heeft.

  Ter plekke bleek de kwetsbaarheid in deze groep, toen een Eritrese jongeman een aanval van epilepsie kreeg. Vanuit de gemeente werd gesteld dat de GGD te weinig menskracht heeft om te screenen, en wie na screening kwetsbaar genoeg bevonden wordt komt niet direct in de opvang, maar op de wachtlijst voor opvang. – Tegelijk is het beschamend en nauwelijks te geloven dat dit gemeentebestuur niet in staat zou zijn om deze mensen onderdak te verlenen.

  Bemoedigend was de donatie van Bas Timmer, ontwerper van de Sheltersuit, een waterdichte jas&slaapzak, die hij ontwierp voor en uitdeelde aan vluchtelingen op Griekse eilanden, in Bosnië en elders. Hij had niet verwacht dat hij die nog eens in Amsterdam zou uitdelen, aan mensen die ze heel goed kunnen gebruiken. Tachtig exemplaren lagen klaar op het altaar van de Dominicus. Info op: http://www.sheltersuit.com

 • 10 apr

  Kerken in actie tegen sluiting van de Winteropvang

  Per 1 april heeft de gemeente de winteropvang gesloten. Vorig jaar heeft de gemeente die voortgezet en die groep van bijna 150 woont nu in de Derkinderenstraat. De winteropvang van dit jaar is beëindigd waardoor de groep van 60 ongedocumenteerde bewoners op straat kwam te staan.

  Het Code Rood Netwerk deed een dringend verzoek aan de Amsterdamse kerken om onderdak te verlenen, al was het maar voor een nacht. De afgelopen week boden de volgende kerken onderdak: Dominicuskerk, Gemeenschap van Sant’Egidio Nederland in de Mozes & Aäronkerk, de Waalsekerk, de Tituskapel, de Oosterparkkerk, de Muiderkerk, de Keizersgrachtkerk en Kerkplek Hebron (Spaarndammerbuurt).

  Helaas is er ook door deze solidariteitscampagne ‘Kille Nachten’ nog geen oplossing gekomen voor het probleem van gebrek aan slaapplaatsen in de gemeentelijke opvang.

  slapen in de Waalse kerk

  Een deel van de groep ongedocumenteerden die onderdak zocht in de Amsterdamse kerken staat op de wachtlijst voor opvang van de gemeente, maar zij worden tot nu toe niet kwetsbaar genoeg bevonden om al opgevangen te worden. De gemeente heeft, ondanks aandringen van organisaties uit de stad, ervoor gekozen geen overbruggingsopvang te bieden.

  Deze collectieve solidariteitscampagne met de kerken werd afgesloten met een debat en laatste Kille Nacht  in de Dominicuskerk: https://www.facebook.com/events/2131612103612819/

  Tijdens dit afsluitend evenement gaven Code Rood en de kerken een duidelijk signaal naar de gemeente af: Slapen op straat is mensonwaardig. We helpen, maar onder protest.

  Het Code Rood Netwerk bestaat uit Amsterdam City Rights, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, Caritas Amsterdam, Stap Verder en verschillende stadskerken in de Amsterdamse gemeente.

 • 10 apr

  Hoop en onmacht

  Wanneer de sterren hun glans verliezen
  En de harten achter de bomen schuilen
  Wanneer de wereld ineen lijkt te storten
  En de onmacht je lijkt te verslinden
  Hou je een sprankje hoop
  Steek je een klein kaarsje aan
  Hoop je dat rechtvaardigheid wint
          

  uit de dichtbundel van Hayarpi Tamrazyan

  Zie: https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/na-maanden-kerkasiel-wil-hayarpi-tamrazyan-christen-politica-worden-~ab13a6ac/

 • 10 apr

  In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over

  o.a. twee thema’s die deze maand veel aandacht trekken: het sluiten van de Winteropvang en de draagvlakgesprekken voor de nieuwe 24-uursopvang-locaties.

  Kerken in actie tegen de sluiting van de Winteropvang

  Hoe verder na de Winteropvang?

  Meer over Code Rood Netwerk

  Dublin claimanten: anderhalf jaar onderduiken

  Gemeente Amsterdam heeft zorg over mensen in het ‘asielgat’

  En mensen uit veilige landen?

  Gemeente peilt in alle stadsdelen draagvlak voor 24/7 BBB opvang

  Raad van Kerken Nederland in gesprek met Onderzoekscommissie Rijksoverheid

  Solidariteitsmaaltijden in de komende maanden

  Jaarverslag en beleidsplan Raad van Kerken Amsterdam

 • 06 apr

  Talkshow over recht op Noodopvang

  9 april – 20.00 – 21.30 u. Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam Centrum

  Op dinsdag 9 april is de groep ongedocumenteerden, die geen opvang heeft sinds de winteropvang dicht ging, al meer dan een week zonder nachtopvang van de gemeente Amsterdam. Diverse kerken hebben hun deuren opengesteld om te zorgen dat deze groep, die bestaat uit meer dan 55 mannen en vrouwen, niet op straat hoeven te slapen. Het Code Rood Netwerk – Amsterdam City Rights, Wereldhuis, Stap Verder en diverse stadskerken – organiseert in samenwerking met ASKV/Steunpunt Vluchtelingen een talkshow waarin de ongedocumenteerden in gesprek gaan met wethouder Rutger Groot Wassink en wethouder Zorg Simone Kukenheim, gemeenteraadsleden, verschillende mensenrechtenorganisaties, beleids- en stadsmakers.

  De talkshow staat in het teken van artikel 8 EVRM. De overheid heeft een zorgplicht voor kwetsbare mensen en de regel is dat uit een noodopvang niet mag worden ontruimd. Toch is dit 1 april 2019 wederom gebeurd toen de winteropvang gesloten werd. Mensen deze noodopvang ontnemen maakt hen extreem kwetsbaar.

  Mensenrechtenorganisaties, o.a. Amnesty International zullen hierop een korte toelichting geven. Advocaat Pim Fischer gaat in op de bestaande jurisprudentie waaruit blijkt dat de overheid een zorgplicht heeft voor opvang van ongedocumenteerde vluchtelingen.

  Locatie: Centrum Amsterdam, Dominicuskerk Amsterdam, Spuistraat
  Tijd: 20.00-21.30
  Deelnemers: ongedocumenteerde vluchtelingen die geen onderdak hebben. Uitgenodigd:
  Tulu Amante, Wethouders Rutger Groot Wassink en Simone Kukenheim, sprekers van Amnesty International, College voor de Rechten van de Mens en advocaat Pim Fischer. (Een aantal van de genodigden is nog onder voorbehoud. Vanwege de urgentie van dit onderwerp en de korte voorbereidingstijd hebben we op het moment van publicatie van dit evenement nog geen definitieve bevestiging.)
  Toegang: Gratis, aanmelding is niet nodig
  Voor vragen: coderoodnetwerk@gmail.com

  Info afkomstig uit dit bericht: Art.8EVRM* EIND Manifestatie Kille Nachten

 • 07 mrt

  Vergaderschema 2019 Taakgroep

  In 2019 zal er niet meer elke maand een bijeenkomst van Taakgroep/Platform Vluchtelingen van de RvK Amsterdam zijn. In principe wordt het nieuwe ritme: de derde donderdag van elke even maand. Je bent kortom van harte welkom op

  • 11 april (2e donderdag, i.v.m. de Stille Week)
  • 20 juni
  • 5 september (omdat de 3e donderdag van augustus zo vroeg valt)
  • 17 oktober
  • 19 december

  Steeds om 17.00 uur in de Kerkstraat 107 (achterkant Keizersgrachtkerk). In de tussenliggende maanden proberen we andere activiteiten te organiseren.

  De facebook pagina van de Taakgroep Vluchtelingen vindt u onder https://www.facebook.com/Taakgroep-Vluchtelingen-Raad-van-Kerken-Amsterdam-433747713822160/

  Zie ook de website: www. http://rvkamsterdam.nl/index.php/vluchtelingen/

 • 07 mrt

  R.K. kerk benoemt Stadsdiaken in Amsterdam

  Het Bisdom Haarlem heeft een nieuwe functie in het leven geroepen in Amsterdam: de Stadsdiaken, die zich namens de katholieke kerk inzet voor de armen in de stad en de kerk ‘een diaconaler smoel’ geeft en verbinding legt tussen de kerkelijke caritas en mensen die hulp goed kunnen gebruiken. Colm Dekker zal op zondag 7 april 2019 om 17.00 uur worden ingewijd als Stadsdiaken.

  Plaats: Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207, Amsterdam; aansluitende receptie in het naastgelegen Huis van Sant’Egidio.  Meld graag uw komst: info@santegidio.nl

 • 07 mrt

  Winteropvang niet open voor Dublinclaimanten

  Al enige tijd neemt het aantal asielzoekers dat op straat slaapt, weer toe. De gemeente Amsterdam heeft besloten dat de Winteropvang niet open staat voor asielzoekers die onder de Dublin-regeling vallen: zij zijn Europa binnen gekomen in een ander land en de Nederlandse Staat moet zorgen voor ‘warme overdracht ’naar dat Europese land. In de praktijk werkt dit beleid niet. En het effect is dat er op dit moment een groep ongedocumenteerde asielzoekers in de stad is zonder (nacht)opvang en zonder netwerk (ook niet van vrijwilligers en organisaties). 

  Deze mensen, die nog te kort in onze stad zijn om bekend te zijn met en bij de hulpverleners in de stad, zijn extreem kwetsbaar. Vaak betreft het jongeren, vrouwen, moeders met kinderen. Hulp bieden aan hen wordt steeds moeilijker. Ze raken al snel uit het zicht van Amsterdamse NGO’s; zoals Wereldhuis, Amsterdam City Rights, ASKV en Vluchtelingenwerk. In Amsterdam verdwijnen op deze wijze steeds meer jonge ongedocumenteerde mensen, met alle risico’s van dien. De voorzitter van de Taakgroep vluchtelingen ondertekende een brief van de genoemde NGO’s aan Amsterdamse raadsleden en de wethouders Groot Wassink en Kukenheim met het verzoek aan deze ongewenste situatie een eind te maken.  Zie de brief: https://rvkamsterdam.nl/index.php/2019/03/07/winteropvang-niet-open-voor-dublinclaimanten/dakloze-ongedocumenteerden-uit-de-winteropvang/

 • 07 mrt

  Locaties voor 24-uursopvang

  De gemeente Amsterdam wil 500 24-uurs-opvangplekken (BBB+) voor ongedocumenteerden inrichten. De gemeente is druk bezig locaties te vinden (dat valt niet mee in Amsterdam) en geschikt te maken. De eerste zeven adressen zijn bekend gemaakt. Het gaat om Marnixstraat 2 (Centrum), Zeeburgerdijk 296 (Oost), Danie Theronstraat 2 (Oost), Van Leijenberglaan 11 (Zuid), Pieter Aertszstraat 5 (Zuid), Gerard Doustraat 156 (Zuid) en Mariëndaal 13 (Noord).

  Het is de bedoeling dat de locaties op 1 juli de eerste bewoners kunnen huisvesten. Andere locaties volgen. Zie ook: https://www.parool.nl/amsterdam/eerste-lijst-mogelijke-panden-24-uursopvang-bekend~a4623898/

 • 07 mrt

  Oproep: meld je activiteiten voor/met ongedocumenteerden

  In het kader van het 24-uursopvangplan vraagt de gemeente aan het ASKV om een inventarisatie te maken van het aanbod van cursussen en andere activiteiten die toegankelijk zijn voor ongedocumenteerden. De gemeente wil het beleid inzake participatie en activering van ongedocumenteerden daarop aansluiten. Natuurlijk mogen activiteiten die kerken ontplooien niet ontbreken op deze Sociale Kaart. Denk aan de diverse taalcafés (Muiderkerk, Ark Noord, Sierplein/Regenbooggemeente in Slotervaart), de taallessen in de Dominicus, de bemiddeling door de diaconie van de Keizersgrachtkerk tussen klussen en Vluchtmaatbewoners.

  Daarom vragen we alle lezers ons door te geven welke activiteiten hun kerk organiseert om ongedocumenteerden een kans te geven mee te doen in de samenleving. Mail s.v.p. een korte beschrijving (activiteit, plaats, frequentie) en de naam van de contactpersoon aan: Redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

 • 07 mrt

  Andere activiteiten in maart

1 2 3 4 5 6 12
Print deze pagina: