Verklaringen en brieven

verklaring Veiligheidspact geweld en dreigbrieven moskeeën 7 mei 2021

Goedemiddag allen,

Wij zijn hier, bij de moskee El Oumma, gekomen met een aantal deelnemers van het Veiligheidspact tegen discriminatie.

Mijn naam is Anna Verbeek. Ik ben voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam en vertegenwoordig 21 kerken (met in totaal 100 christelijke Amsterdamse geloofsgemeenschappen/gebedshuizen).

Namens die geloofsgemeenschappen en namens de partners die elkaar ontmoeten in het Veiligheidspact (moslimorganisaties, joodse en christelijke organisaties en het COC en Amnesty),

spreek ik onze grote zorg uit over het geweld en de dreiging richting moskeeën die de laatste tijd weer prominenter in beeld komen. Ook u hier van moskee El Oumma bent geconfronteerd met bijzonder onterende bedreigingen. Wij betuigen ons medeleven met u.

Het Veiligheidspact tegen Discriminatie heeft – vlak voor de vastenmaand Ramadan – geschokt kennisgenomen van een nieuwe piek in gewelddadige en discriminatoire acties tegen de islam, moslims en hun instituties in Nederland. Wij hebben daarom begin mei een Verklaring gepubliceerd. En hier op deze plek willen wij hardop, ten overstaan van u die zich bedreigd weet, onze zorg en onze solidariteit uitspreken met de moskeeën en moslimorganisatie, die de laatste tijd geconfronteerd zijn met haatuitingen, geweld en bedreigingen.

Iedereen – moslims, joden, christenen, boeddhisten en mensen die een andere godsdienst belijden – heeft het recht om in vrijheid en veiligheid zijn religie te beleven – of dat niet (meer) te doen. In het Veiligheidspact delen wij het belang dat wij daar aan hechten en bespreken we ook de pijn en moeite die we soms hebben als die ruimte om volgens eigen keus te leven, wordt aangetast.

Dat recht, om in vrijheid en veiligheid te leven ongeacht je geloof, je ras, je gender, moet gerespecteerd en beschermd worden, in Amsterdam, in de rest van Nederland en waar dan ook ter wereld. Dat betekent dat moslims in de Nederlandse democratische rechtstaat niet moeten worden afgeschilderd als veiligheidsprobleem, maar als een religieuze minderheid waarvan zowel de leden als de instituties moeten kunnen rekenen en bouwen op een inclusieve overheid.

Wij, partners in het Veiligheidspact, maken ons grote zorgen over de toename van (gewelddadige vormen van) moslimhaat, jodenhaat en xenofobie.

De acties van nu en de afgelopen jaren staan haaks op onze grondwet. Ze beperken onder meer de rechten van bijna een miljoen Nederlandse moslims, waaronder geloofsvrijheid en het recht om instituties op te zetten om het geloof te belijden. Bestuur en politiek hebben een belangrijke taak deze vrijheden en rechten in woord en daad te beschermen.

Het Veiligheidspact onderstreept dat contact, dialoog en onderlinge solidariteit hét antwoord zijn tegen intolerantie, geweld en discriminatie.

Daarom staan wij hier vandaag. Om onze steun te betuigen. En hoe bijzonder en betekenisvol is het dat we dat doen in deze week, waarin we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van fascisme en rassenhaat herdenken, en onze vrijheid vieren.

Ook, of juist, in dat perspectief verklaren wij ons solidair. In het besef dat wij gezamenlijk, met elkaar, willen bijdragen een vreedzame en veilige samenleving.

En wensen wij u hier en nu toe dat de vastenmaand betekenisvol, inspirerend en vredig mag worden volbracht en dat het Eid al-Fitr, het Suikerfeest, een grote vreugde mag zijn.

Andere Verklaringen

Print deze pagina: