dpa

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is een stichting die pastorale zorg
verleent aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen door
druggebruik of in druggebruik.

De Stichting Drugspastoraat is ontstaan als activiteit van de oecumenische
Raad van Kerk Amsterdam en ziet zichzelf als werkzaam binnen en namens
de gezamenlijke kerken van Amsterdam.
Een vertegenwoordiger van de Stichting participeert in de Algemene
Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam

Uitgangspunt van het DPA is dat elk mens, ook de druggebruiker, Beeld van
God is en zoals ieder mens gerpeen wordt om meer naar de volhied van dat
Beeld toe te groeien. Dit uitgangspunt wordt in de dagelijkse praktijk in drie
waarden uitgewerkt:
– ´betrouwbare presentie´
– opkomen voor ´menselijke waardigheid´
– ´heilzame ontmoeting´

De Stichting Drugspastoraat Amsterdam heeft dit in november 2018 in een
Beleidsplan voor de jaren 2019-2020-2021 uitgewerkt.

Zie verder: www.drugspastoraat.nl