Zoeken

Agenda

19 januari    : AV
22 januari    : Avondgebed week van gebed voor de eenheid (18.30 uur Oude Kerk)
4 maart        : Ontmoetingsbijeenkomst bij Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20 i.s.m. diaconaal opbouwwerk PKA-Noord
16 maart     : AV
4 mei            : Vesper t.g.v. herdenken oorlog en vrijheid vieren  (in de Waalse kerk)
11 maart      : AV
15 juni          : AV
30 juni          : Nationale herdenking slavernijverleden in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
5 November: oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen aan de randen van Europa in deMozes & Aaronkerk
17 november: AV
3 december : Nicolaas Vesper  

Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.

einde van de gebedsweek

De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in Amsterdam

In de diverse kerken van Amsterdam wordt in oecumenisch verband vierend aandacht besteed aan de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Raadpleeg voor dagen en tijden de plaatselijke gemeenschap. Deze lijst is in ontwikkeling.

Centrum::

Zaterdag 21 januari                    Oude Lutherse Kerk, Singel 411/hoek Spui,16.00 uur

Zondag 22 januari,                     Oude Kerk, Oudekerksplein 15 (toren), 18.00 uur.

Abdijvespers in de een kloosterlijke, ingetogen sfeer.

Oost en Zuid Oost

Zondag 15 januari                       IJburg, De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 11.00 uur

Woensdag 18 januari                  De Bron, Watergraafsmeer, Hugo de Vrieslaan 2, 19.30 u

Zondag 22 januari                       De Nieuwe Stad, Z.O. Luthuliplein 11, 11.30 u

Zondag 22 januari                       Gerardus Majellakerk, Ind.Buurt, Lombokstraat 2, 10.30 u

Zondag 22 januari                        St.Petrus Banden, Diemen, Hartveldseweg 24, 10.30 u

Noord:

oecumenische gebedssamenkomsten op ma 16 jan–di 17 jan–do 19 jan-vr 20 jan

De Boeier,  Banne Buikslootlaan 63 B , telkens om 19.30 uur

Woensdag 18 januari                  De Ark, Banne Buikslootlaan 63 C , 20.00 uur

West:

Zondag 15 januari                       De Ark, van Ollefenstraat 9, 10.00 uur

Zondag 22 januari                      De Bron, Willem Kloossstraat 1, 15.00 uur

Dr. Bart Wallet houdt een inleiding over het boek: ‘s’Nachts droom ik van vrede”.

Gesprek over ‘verzoening’ en afsluitende vesper om 16.30 uur

Nieuw West, Osdorp en Sloten:

Bidstonden van max. een uur op wisselende locaties:

Maandag 16 januari                    Nieuw Apostolische kerk, J. Braakensiekhof 1, 19.30 uur
Dinsdag 17 januari                      Sint Paulusparochie, Pieter Calandlaan 196, 19.30 uur
Woensdag 18 januari                 Christus Afgezanten Kerk, Langsom 34, Sloten,  let op: 19.00(!)
Donderdag 19 januari                PKN de Opgang, samen met Beacon Ministries; Tussen Meer 68 , 19.00 uur
Vrijdag 20 januari                      Akergemeente/ Hart van Osdorp, Huis van de Wijk ‘De Aker’, Noorderakerweg 2, 19.30 uur

Zuid:

Zondag 22 januari: Na afloop van de vieringen in Zuid is er een oecumene-lunch in de Vredeskerk, Pijnackerstraat.

 

 

Datum: Monday 23 Jan 2017
Aanvangstijd:
Locatie: landelijk