Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen - gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

 

In deze Nieuwsbrief vindt u:

Informatie over de partijprogramma’s voor de verkiezing van de Amsterdamse gemeenteraad op 21 maart – met bijzondere aandacht voor vluchtelingen.

= Overzicht van belangrijke thema’s in de programma’s, plus aandachtspunten van de Taakgroep. Ook te lezen op: http://rvkamsterdam.nl/index.php/category/taakgroep/

= Passages uit partijprogramma’s m.b.t. vluchtelingen; onderaan elke selectie staat de link naar de website waar u het hele programma kunt lezen.

Wilt u deze Nieuwsbrief doorsturen in uw netwerk?

Op dinsdag 13 maart om 20.00 u. zal in de Noorderkerk het verkiezingsdebat plaatsvinden onder de titel 'Ik geloof in Amsterdam', georganiseerd door de Protestantse Kerk Amsterdam, met de lijsttrekkers van D66, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, ChristenUnie en waarschijnlijk BIJ1 en Forum voor Democratie.

Ds. Gerhard Scholte, voorzitter van de Taakgroep, zal daar het thema vluchtelingen aan de orde stellen. - U bent van harte welkom.

Wilt u zich basiskennis over mensenrechten verwerven, dan is nu een pocket beschikbaar in de serie Elementaire deeltjes, getiteld 'Mensenrechten', geschreven door Daan Bronkhorst en Eduard Nazarski, beiden werkzaam bij Amnesty International Nederland (164 blz. voor € 9,99).

Met vriendelijke groet,

redactie Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A’dam

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is, ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een groep externe contacten.

Stuur deze Nieuwsbrief svp door aan belangstellenden in uw gemeente !

Bent u betrokken bij activiteiten voor asielzoekers, nieuwe vluchtelingen, vluchtelingen met een verblijfsstatus of ongedocumenteerden ? Meld uw activiteit bij:

redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com

---