Nieuwsbrief 6 Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam - februari 2017

 

---

Eindelijk: de digitale Nieuwsbrief van de Taakgroep Vluchtelingen!

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en wordt verzonden aan alle bij de Raad van Kerken Amsterdam aangesloten kerkgenootschappen en hun parochies en wijkgemeenten. Ook de deelnemers aan het overlegplatform dat de Taakgroep ook is en hun organisaties ontvangen de Nieuwsbrief, evenals een kleine groep externe contacten.

Stuur deze Nieuwsbrief svp …

Meer lezen.

In deze Nieuwsbrief vindt u:

Algemene informatie

Berichten m.b.t. ongedocumenteerde asielzoekers

Berichten m.b.t. Nieuwe instroom vluchtelingen

Meer lezen.

Nieuw ‘kerkelijk netwerk vluchtelingen’ naast het netwerk van de Taakgroep

Sinds afgelopen najaar zijn veel wijkkerken, parochies en zelfstandige kerken benaderd met de vraag om mee te doen in het nieuwe ‘kerkelijk netwerk vluchtelingen’ in Amsterdam. Eind november werd ook de bijbehorende website gelanceerd: : http://kerkenhelpen.amsterdam/

Ons bereikten van diverse kanten vragen over de aard van dit initiatief en de relatie tot de Taakgroep Vluchtelingen. Met dit bericht hopen we de onduidelijkheid weg te nemen.

De basis van het nieuwe initiatief ligt bij kerkgenootschappen die niet deelnemen aan de Amsterdamse Raad van Kerken of de Taakgroep. De initiatiefnemers nodigen ook wijkkerken en parochies, die wel deelnemen aan Raad of Taakgroep, uit om deel te nemen. Dat heeft bij verschillende bij de Taakgroep aangesloten kerken tot verwarring geleid.

Op het eerste gezicht lijkt het of de twee netwerken elkaar overlappen. Dat komt natuurlijk ook door het gegeven dat Taakgroep en dit nieuwe netwerk een vergelijkbare functie hebben: een platform zijn voor uitwisseling van informatie m.b.t. activiteiten voor vluchtelingen. Beide mailen regelmatig een digitale nieuwsbrief.

Er zijn echter belangrijke verschillen.

Meer lezen.

De Humanity Checker: 8 politieke partijen langs de menselijke meetlat

Weet jij hoe jouw politieke partij scoort op thema’s als mensenrechten en vluchtelingenbeleid? De Humanity Checker van Oxfam Novib legt de 8 grootste politieke partijen langs de meetlat. Een analyse en kieswijzer ineen rond het thema vluchtelingen. http://www.oxfamnovib.nl/nieuws/de-humanity-checker-8-politieke-partijen-langs-de-menselijke-meetlat en www.oxfamnovib.nl

Meer lezen.

Actie Steun de ongedocumenteerden van We Are Here

In de week voor de Kerst lanceerde de Taakgroep Vluchtelingen de actie Steun ongedocumenteerden van We Are Here, met het doel de vluchtelingen van We Are Here (WAH) te helpen in hun leefgeld te voorzien. De actie werkt langs twee lijnen:

• Het verzoek aan de kerken of ze gedurende een langere periode maandelijks een diaconale donatie willen doen (voor meer info: mail verbeek.anna@gmail.com)

• Het verzoek aan kerken en hun leden om bezigheden en activiteiten te zoeken en aan te bieden: overzichtelijke, eenvoudige klussen afgestemd op de talenten en de behoeften van de mensen van We Are Here.

Verschillende diaconieën hebben al positief gereageerd op de actie Steun en er zijn ook verzoeken binnen gekomen om mensen van WAH te vragen mee te doen aan een activiteit. Een mooi voorbeeld was het ‘derde Kerstdag diner’ van de Oranjekerk, waar een groepje vluchtelingen zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt met het uitserveren van het restanten-kerstdiner en het opruimen na afloop.

Zoals gezegd kunnen ook individuele gemeenteleden de hulp inroepen van vluchtelingen. Uw verzoek om hulp bij een activiteit kunt u melden bij de Taakgroep Vluchtelingen via verbeek.anna@gmail.com . 

Meer lezen.

We are here inmiddels op zes plekken in Amsterdam ‘anti-kraak’

Hoewel We Are here als actiegroep nog probeert samen te werken, is de groep wat wonen betreft min of meer uit elkaar gevallen. Inmiddels wonen er groepen ongedocumenteerden die zich verbonden voelen met WAH op zes plekken in Amsterdam. Het zijn anti-kraak plekken, soms met een contract met de eigenaar via Stichting Noodzaak. Het zou een goede zaak zijn als alle plekken ook door een kerkelijke gemeenschap zou worden gesteund.

Meer lezen.

Vreugde: Ilhaam Awees, woordvoerster van WAH, heeft een status gekregen

Trouw publiceerde op 7 februari j.l. een interview met Ilhaam Awees dat een bijzondere inkijk geeft in de asielgeschiedenis van Ilhaam en de ontwikkeling van We Are Here. Ilhaam Awees is een van de boegbeelden van de actiegroep van uitgeprocedeerde asielzoekers 'Wij zijn hier'. In 2009 meldt deze dan 25-jarige en net afgestudeerde arts uit Jemen zich in Ter Apel …

Meer lezen.

Nieuwe Dagopvang bij de Protestantse Diaconie

Op maandag 30 januari opende Boudewijn Oranje (bestuurder van het stadsdeel Centrum in Amsterdam) om 14.00 uur de kas op de binnenplaats van het Corvershof (Nieuwe Herengracht 18). De kas werd door de Protestantse Diaconie geplaatst om de toeloop van ongedocumenteerde migranten in het Wereldhuis op te kunnen vangen.

Het Wereldhuis, een project van de Protestantse Diaconie, is een veilige plek voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. Zij komen voor hulp, een gesprek en cursussen. Tegen alle verdrukking in ontwikkelen ze zelf initiatieven op het gebied van cultuur en educatie. Het Wereldhuis en de kas zijn zeven dagen per week open.

Meer lezen.

Bezoekgroep detentiecentrum Schiphol zoekt nieuwe deelnemers

Op de uitzet-afdeling in detentiecentrum Schiphol zitten zo'n dertig tot vijftig migranten opgesloten. Niet omdat ze iets misdaan hebben, zelfs niet omdat ze ergens van verdacht worden, maar puur omdat ze niet (meer) over de juiste papieren beschikken om in Nederland te mogen komen of blijven. Ze zijn naar het Westen gekomen op de vlucht voor geweld of op zoek naar een behoorlijk inkomen of waren op doorreis. Na enkele maanden worden ze uitgezet naar het land waar ze vandaan kwamen, terug naar de ellende die ze probeerden te ontkomen. Anderen worden alsnog toegelaten tot een azc. De overigen komen op straat te staan, zonder verblijfsvergunning.

Uit solidariteit met deze 'minsten onder de mensen' gaat de Bezoekgroep naar deze gevangenis toe om hen te ontmoeten en een hart onder de riem te steken.

Meer lezen.

Niet gewenst in Nederland, en toch maar opgevangen

Onder die titel stond op 17 januari 2017 informatief artikel (van Ingmar Vriesema) in NRC over de Bed-bad-brood voorzieningen voor uitgeprocedeerde en onuitzetbare asielzoekers  in Nederland. Uitgeprocedeerde asielzoekers, waar laat je die? Rijk en gemeenten kwamen er niet uit. Nu passen gemeenten er zelf een mouw aan.  Helder artikel dat de dilemma’s schetst, inzicht geeft in de kosten van de …

Meer lezen.

Opvang uitgeprocedeerden uitzichtloos   

In het Parool beschreef Michel Couzy de realiteit van de Amsterdamse BBB. “Vorige week bezocht ik de opvang voor uit­geprocedeerde asielzoekers in Buitenveldert. Wat mij vooral beklemde, was dat de uitzichtloosheid van hun bestaan door de bewoners wordt beschouwd als vaststaand feit; zo is het nu eenmaal. Ze kunnen daar slapen, maar hangen overdag rond op straat. Ze doen niets, …

Meer lezen.

We Gaan Ze Halen  ...  want: beloofd is beloofd

De Nederlandse overheid komt zijn toezeggingen inzake het aantal vluchtelingen uit Griekenland dat zou worden opgenomen, niet waar. Daarom heeft een groep mensen rond predikant Rikko Voorberg het initiatief genomen de overheid hierop te wijzen ‘– zo nodig halen we ze zelf wel op…’.  Na de tocht op 30 november naar Den Haag, wordt nu een tocht van automobilisten naar Brussel voorbereid door de mensen van We gaan ze halen.  Rij mee op 6 maart a.s.!

Meer lezen.

Jonge statushouders in botsing met Sociale Dienst/klantmanager

Twee jonge statushouders in Oost bleken problemen te hebben met hun klantmanager bij het DWI/WPI/de sociale dienst. Het gaat om jonge mannen die  - naast hun inburgering - "vrijwilligerswerk" bij de Albert Heijn zijn gaan doen toen dat van hen gevraagd werd. Beiden hebben nog een proeftijd gehad en is een contract voorgelegd om te komen "werken". Elk op eigen wijze voelen zich onveilig in het contact met de sociale dienst en/of hun klantmanager. Zijn er meer signalen dat statushouders zich onder druk voelen gezet? 

Meer lezen.

---

Lola Lik in azc Wenkebachweg

Het Asielzoekerscentrum aan de Wenkebachweg wordt zo langzamerhand in gebruik genomen.

In dit voormalige hoofdgebouw van wat de Bijlmerbajes was, is inmiddels een bijzondere creatieve broedplaats actief: Lola Lik. Er komt een publiek binnenplein met een restaurant, een pop-up bioscoop, muziekstudio’s, ateliers, werkplekken en nog veel meer moois. Bovendien zijn er nog ruimtes beschikbaar voor goede ideeën. In de twee hoge torens van de voormalige gevangenis zullen maximaal duizend asielzoekers worden opgevangen. Samen met enthousiaste Amsterdammers zullen zij deze plek nieuw leven inblazen. http://www.parool.nl/amsterdam/broedplaats-lola-lik-in-bijlmerbajes-geopend~a4451353/

Meer lezen.

The Refugee Company in Lola Lik – Join us!

The refugee Company empowers refugees. We speed up integration by placing people in the center of society.

SPEED UP INTEGRATION - SAVE THE CRAFTS 

Meer lezen.