Voortgangsrapportage 2017 – 2018

Download hier de voortgangsrapportage: Hieronder volgt de tekst van de voortgangsreportage, download voor de volledige rapportage via de link hierboven. Voortgangsrapportage 2017 en 2018 Raad van Kerken Amsterdam 1.TWEE NIEUWE LEDENIn deze jaren werden twee nieuwe geloofsgemeenschappen lid van de Raad van Kerken Amsterdam. In september 2017 was dat de Protestantse Gemeente Zuidoost. Met een … Meer lezen over Voortgangsrapportage 2017 – 2018