Deelnemende Kerken en Religieuze Gemeenschappen

Anglicaanse Kerk, Christ Church Amsterdam
Armeens-Apostolische Kerk “Surp Hopi”
Christengemeenschap Amsterdam (gastlid)
Deutsche Evangelische Gemeinde Amsterdam
Dominicuskerk
Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
De Duif, oecumenische basisgemeente
Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam  
Evangelisch Arabische Gemeente in Amsterdam    
Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Koptisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam
Leger des Heils
Oud-Katholieke Parochie Amsterdam
Pentecostal Council of Churches (samenwerkingspartner)    
Protestantse Kerk Amsterdam  en   Protestantse Gemeente Zuidoost
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
Remonstrantse Gemeente Amsterdam (samen met Vrijzinnig Protestanten in ´Vrijburg´)
Rooms-Katholiek Dekenaat Amsterdam
Russisch-Orthodoxe Parochie van de Heilige Nicolaas van Myra
Syrische -Orthodoxe Kerk van de Moeder Gods
Waalse Kerk Amsterdam
Ethiopische Orthodoxe kerk Tewahedo

BVerbonden Organisaties

Diaconie ELGA 
Drugspastoraat
Protestantse Diaconie
Raad van Kerken Nederland     
Raad van Kerken Noord-Holland
Raad van Kerken Amsterdam-Noord
Raad van Kerken Osdorp-Sloten    
Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam
Samen ÉÉN Amsterdam 

Verwante organisaties

Vereniging Pentecostal Council of Churches (PCC)
Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus
Sichting De Stadslamp
Nieuw WIJ
De Nieuwe Liefde
Dialoog in Actie
Kerk in Actie
SKIN-Nederland