Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Amsterdam het korenfestival. Samen zingen is een goede traditie in de geschiedenis van de Raad met eerdere korenfestivals en “Mokum Zingt” . De koren die bijdragen zijn veelal uit onze lidkerken afkomstig. Het is een manier om de rijkdom in verscheidenheid te vieren van kerkelijk Amsterdam.

Omdat het vanwege COVID19 niet mogelijk was om in september 2020 voor de derde keer als RvKA een korenfestival te organiseren, is een film gemaakt met bijdragen van 11 koren uit evenzoveel lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam.

digitaal korenfestival, muzikale ontmoeting