sameneen-copyOp initiatief van Ina Beemster van de Protestantse Diaconie van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam werd op 4 oktober 2015 de eerste Manifestatie SAMEN EEN AMSTERDAM op de Dam georganiseerd. Deze manifestatie stond onder auspiciën van de Stichting Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam, waarin ook de Raad van Kerken Amsterdam participeert. De Raad van Kerken Amsterdam staat achter de ideologische doelen van de Manifestatie. Ons Mottto is immers: ‘Verbinden en present-zijn’.

Samen ÉÉN Amsterdam is een interreligieuze en interculturele organisatie waarin de Raad van Kerken Amsterdam participeert. Amsterdam is een multiculturele stad, waar mensen van verschillende achtergronden en culturen met elkaar samenleven en waar ieder op zijn eigen wijze invulling geeft aan spiritualiteit. Samen Eén Amsterdam streeft naar een inclusieve stad

website: www.sameneenamsterdam.nl
facebook  https://www.facebook.com/sameneenamsterdam?ref=bookmarks