Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Welkom op deze pagina over de klimaatwandeling door Amsterdam Oost.

Fijn, dat u overweegt mee te wandelen!

We rekenen op ongeveer 150 deelnemers, afkomstig uit de kerken die lid zijn van de Raad van Kerken. Vrienden en belangstellenden kunt u natuurlijk meenemen.

De 15 groepen zullen elk een eigen wandeling maken: een lange, een middellange of een korte. Daardoor voorkomen we, als het gaat zoals we hopen, dat er bij de adressen waar u op bezoek gaat opstoppingen ontstaan. Overal zijn we heel hartelijk welkom!

Er is een beperking aan het aantal bezoekers dat per adres ontvangen kan worden, ook daarom is niet gekozen voor massaliteit maar voor aandacht en kwaliteit.

Terwijl u met samen oploopt kunt u elkaar spreken over klimaatverandering, vergroening van uw eigen leefomgeving (kerkgebouw!), energie bezuinigingen en duurzaamheidsinitiatieven. En u kunt uitwisselen wat u zelf doet om te helpen het tij te keren.

We gaan bij mensen/organisaties op bezoek die over het algemeen geen kerkelijke binding hebben. We ontdekken wat er in de samenleving aan goeds gebeurd!

Door zo’n dagje buiten de kerk doen we ideeën op voor ons kerk-zijn in deze tijd.

De wandelingen voeren door de Dapperbuurt en de Indische Buurt. (Klik door naar de websites), twee boeiende wijken van Amsterdam-Oost.


Raad van Kerken en groen

De Raad van Kerken Amsterdam wil haar lidkerken stimuleren ook in eigen kring aandacht te besteden aan: vergroening van het gebied rond onze kerken, duurzaamheid van onze kerkgebouwen, recycling en het gebruik van milieuvriendelijke producten in de kerk en thuis. Hoe meer Groene Kerken in Amsterdam, hoe beter!

U kunt zich opgeven via deze site:
www.aanmelder.nl/klimaatwandeling

En als u bij nader inzien niet mee kunt doen, dan kunt u zich daar ook afmelden, zodat een ander in uw plaats kan meedoen


Het eindpunt

Afbeelding met tekst, binnen, plafond, vloer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Alle routes eindigen rond 16.00 uur bij de Muiderkerk. Hier is koffie en thee voor wandelaars en bezoekers. Als iedereen er is begint de vesper.

https://www.muiderkerk.nl/Vesper rond 16.00 uur

Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam Oost

De Raad van Kerken Amsterdam vindt het belangrijk, dat de klimaatwandeling wordt afgesloten met een oecumenische vesper. Daardoor onderstrepen wij dat wij onze verbondenheid met alles wat leeft niet los zien van het geloof dat onze lidkerken bindt aan de Schepper van Hemel en Aarde.

Bent u niet in de gelegenheid om mee te wandelen, maar wilt u wel naar de vesper? Dat kan. Zolang er plaats is bent u hartelijk welkom!

Meezingen?

Een gelegenheidskoor onder leiding van Wilna Wieringa zal de dienst begeleiden.

De enige repetitie is op vrijdagavond 8 april, om 19.30 uur, in de Muiderkerk,U kunt zich opgeven bij

Christien Visch, 0644214567

Over de routes

De routes starten vanaf drie punten.

De zes lange wandelingen starten om 11 uur en zijn rond de vijf kilometer. Drie ervan zijn rolstoelvriendelijk.

De drie middellange starten om 13 uur en zijn ongeveer 3 kilometer. Twee ervan zijn rolstoelvriendelijk.

De korte is rond de 2 kilometer en start om 14 uur. Twee ervan zijn rolstoelvriendelijk.

Iedere route start met koffie/thee en een inleiding door bevlogen sprekers.

In de lange routes is een lunchpauze gerekend: in een duurzaam restaurant, in de Elthetokerk waar u ook uw eigen lunch kunt opeten of onderweg op een bankje.

Begin april komen de precieze routes op de aanmelder site te staan. En een te downloaden boekje met informatie over wie en wat we bezoeken.
De Startpunten:
De Meevaart, Balistraat 48a

Verborgen karakters - Geheugen van Oost

De Meevaart is een community centrum waar naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd met het vinden van nieuwe wegen voor een meer harmonieuze en solidaire samenleving. 

Hier spreekt Rens van der Linden over vergroening en burgerparticipatie. http://www.simpel-plus.nl/ https://youtu.be/0ncvZrk7JTQ https://meevaart.nl/


De Oosterparkkerk, Oosterpark 4.

Oosterparkkerk - Wikipedia

De Oosterparkkerk is de kerk van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), die sinds kort ook lid is van de Raad van Kerken.

Hier spreken jongeren van SDG voices over Social Development Goals (SDG). Duurzame ontwikkelingsdoelen die we wereldwijd beloven in 2030 te realiseren. Welke impact hebben die op het klimaat?

https://www.oosterparkkerk.nl/
De Jungle

De Jungle in de Tweede van Swindenstraat 26 is het onafhankelijke kennis- en informatiecentrum voor duurzaamheid in Amsterdam. Hier kan de buurt terecht voor: energietransitie, voedsel en gezondheid, afval, de fixbrigade die buurtbewoners helpt bij energiebesparing en nog veel meer.

Hier spreekt Jannekee Jansen over energietransitie en energie bezuiniging in huis.

https://www.jungle.amsterdam/Bij wie op bezoek?

Om een indruk te krijgen van waarlangs de routes gaan kunt u hier doorklikken. Als uw route hier niet langs komt, dan kunt u het óf op een andere dag proberen, óf u bekijkt de websites voor een indruk. In willekeurige volgorde, omdat de wandelingen deze adressen in diverse volgordes aandoen:
Afbeelding met appartementengebouw Automatisch gegenereerde beschrijving

Op Zeeburgerdijk 25 hebben kunstenaars Heleen Klopper en Conny Groenewegen hun ateliers, hoog in dit oude schoolgebouw.

https://www.instagram.com/madetomend

https://www.woolfiller.com

https://connygroenewegen.nl/

http://fashionmachine.org/
Turkse Nederlanders houden taalachterstand - Vox magazine

Op Zeeburgerdijk 119 staat de Turkse Ulu Camii moskee met een buitentuin waar de tuinmannen van de moskee veel plezier aan beleven. Zij willen hem graag laten zien. En misschien even gauw ook naar binnen? https://www.ulucamii.nl/Het blauwe huis aan de Zeeburgerdijk 265 huisvest onder andere de Ambassade voor ongedocumenteerden. Het blauwe huis is onderdeel van ASKV. Klimaatverandering, economische neergang en vluchtelingenproblematiek hangt nauw met elkaar samen. Hier hoort u er meer over. U maakt kennis met Made Here, het atelier waar ongedocumenteerde kleermakers aan lotgenoten hun vak leren. https://www.askv.nl/Elthetokerk - Protestantse Kerk Amsterdam

http://www.elthetokerkamsterdam.nl/

In de Elthetokerk, Javastraat 118, kunt u alles leren van Wilco van Bokhorst en Geke van Vliet over Groene Kerk: hoe wórdt een kerk dat?Haak-In | Facebook

De Haak-in in de Poortgebouwtjes aan Molukkenstraat 68-70 is een bewustzijnscentrum waar plastic afval creatief wordt hergebruikt. Kunstenares Corrie van Huisstede vertelt er alles over. Er is een atelier en een winkel. https://haakin.nl/


Thúskomme in Amsterdam - Eet.nu

https://thuskomme.nl/

Thuskomme aan de Batjanstraat 1a is een restaurant waar alles draait om duurzaamheid.


Afbeelding met boom, buiten, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

oostindischgroen.nl

De buurttuin aan de Kramatweg 51 is een duurzaam initiatief door en voor buurtbewoners. Speciaal voor de wandelaars gaat de tuin deze zaterdag eerder open.Afvalpaleis / Duurzaamheid | Geluiden uit Oost

https://www.jungle.amsterdam/afvalpaleis

In het Afvalpaleis aan de Dappermarkt is een weggeefwinkel. Bruikbare spullen krijgen zo een andere bestemming. Er worden ook workshops gegeven en er is een repaircafé iedere woensdagmiddag. In twee wandelingen is een workshop ingepast voor jong en oud, van ongeveer een uur.
Oosterpark

Afbeelding met boom, buiten, water, meer

Automatisch gegenereerde beschrijving

http://www.vriendenvanhetoosterpark.nl/

Tussen de Oosterparkkerk en de Muiderkerk ligt het Oosterpark. Een groene long in Oost.


Donatie

Deze middag wordt de wandelaars Pro Deo aangeboden. Mocht u een vrijwillige bijdrage willen geven ter dekking van de vele kosten, dan kunt u die overmaken via: NL75 INGB 0006 3600 27 tnv Raad van Kerken Amsterdam, onder vermelding van Klimaatwandeling Amsterdam Oost

Waarom door Amsterdam Oost?

Volgend jaar door West?

Misschien inspireert deze wandeling u om hem ook te organiseren? In ieder stadsdeel zijn organisaties en individuele mensen bezig om op hun manier bij te dragen aan veranderingen van ons produceren en consumeren. Overal doen mensen aan vergroening, recycling, bewustmaking, ontwikkeling.

U kunt t.z.t. een handleiding krijgen bij de organisatoren van de Klimaatwandeling door Oost