dpa

Het Drugspastoraat is op de volgende manieren te bereiken:

Tijdens het inloopspreekuur in De Schakel
De Wittenkade 109
elke donderdag 14:30 – 17:00 uur
zonder afspraak

Rond de zondagse vieringen
De Crypte (Korpszaal van het Leger des Heils)
Oudezijds Achterburgwal 45
Iedere zondag van 16.00 – 18.00

Telefonisch:

Pastor Zwanine Siedenburg: 06- 542 54 604

Pastor Mark Lieshout: 06-510 38 518

dinsdag en woensdag:Pastor Anne-Karien Damen: 06-22290848

Per e-mail:
drugspastoraat@gmail.com

Per post:
Stichting Drugspastoraat Amsterdam
De Wittenkade 109
1051 AK Amsterdam


Website
www.drugspastoraat.nl

Rekeningnummers:

Giften groot en klein zijn van harte welkom!

Stichting DPA Amsterdam:
NL36 INGB 000 366 6845
NL34 ABNA 0264 0022 29

Stichting DPA heeft een ANBI status: giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.