Raad van Kerken Amsterdam zoekt een medewerker communicatie

Zoeken
Kerken
De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Bekijk hier de lijst van deelnemers en verwante externe organisaties.
19 november 2020

Raad van Kerken Amsterdam zoekt een medewerker communicatie

Raad van Kerken Amsterdam zoekt een medewerker communicatie

Communicatie, o.a.  via sociale media, wordt steeds belangrijker. In het kader van de vernieuwing van het Dagelijks Bestuur van de Raad zoeken wij een medewerker communicatie.

Raad-van-Kerken

De Raad van Kerken Amsterdam is een oecumenisch samenwerkingsverband van 22 kerken (van verschillende kerkgenootschappen, met gezamenlijk ongeveer 70 vestigingen) in Amsterdam.
De Raad zet zich in voor verbinding tussen (leden van de) kerken en streeft ernaar om
vanuit de kerken bij te dragen aan een goed samenleven in Amsterdam. Daartoe organiseert de Raad verschillende terugkerende en eenmalige activiteiten. Zie verder onze website www.rvkamsterdam.nl

De Raad van Kerken Amsterdam zoekt
medewerker communicatie

circa 10 uur/maand

Wat ga je doen?

  • je maakt de notulen van de tweemaandelijkse algemene vergaderingen (AV) van de Raad
  • je bent de eindredacteur van de (maandelijkse) Nieuwsbrieven van de Raad
  • in overleg met het dagelijks bestuur (DB) stel je het tweejarig verslag van de Raad samen
  • je neemt deel aan overleg DB (maandelijks) en AV (tweemaandelijks)
  • vanzelfsprekend ben je welkom bij de diverse activiteiten die de Raad door het jaar heen organiseert

Wat kun je van ons verwachten?

  • een interessant werkterrein in het hart van de Amsterdamse oecumene
  • een collegiaal en hartelijk dagelijks bestuur (allen vrijwilligers, uit verschillende Amsterdamse kerken)
  • een bescheiden vrijwilligersvergoeding

Meer informatie?

Neem contact op met Anna Verbeek, DB-lid van de RvKA, tel 06 48 31 42 55, of verbeek.anna@gmail.com

Nieuws Deel dit bericht:
Print deze pagina: