logo

Nwsbrf Taakgroep Vluchtelingen RvK A - December 2020

Kerst: een tijd van hoop en verwachting – tegen beter weten in soms
Traditiegetrouw worden Advent en Kerst geassocieerd met hoop en verwachting en dat is zeker dit jaar misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. De wereld zit op slot op allerlei manieren, ook in hoe mensen naar elkaar kijken. Verharde standpunten, zwart wit denken, we herkennen het denk ik allemaal wel en misschien ook bij onszelf. Op allerlei manieren lijkt ons een halt toegeroepen. Wat kunnen we in zo’n wereld nog doen? Het verhaal van Kerst symboliseert voor mij dat de kleine krachten de grote machten trotseren en uiteindelijk kunnen breken. Dat is een zaak van lange adem weten we, maar het verhaal schept zeker verwachtingen en hoop ook aan het eind van 2020 en het begin van 2021. Maar dat vraagt ook uithoudingsvermogen. Dat uithoudingsvermogen vond ik mooi verwoord in een gedicht van Toon Tellegen:

Ik trok een streep
tot hier
nooit ga ik verder dan tot hier.

Toen ik verder ging
trok ik een nieuwe streep,
en nog een streep.

De zon scheen
en overal zag ik mensen
haastig en ernstig,
en iedereen trok een streep,
iedereen ging verder.

We wensen alle lezers mooie feestdagen en een gezegend nieuwjaar.
En: blijf gezond – houd moed - heb lief!
Jan van der Meulen, voorzitter Taakgroep Vluchtelingen

In deze nieuwsbrief vind je

 • Taakgroep Vluchtelingen : hoe starten we in 2021?
  • Taakgroep Overleg op 7 januari digitaal: meld je aan!
 • Duits alternatief voor de opvang van vluchtelingen: Duldung
 • Armoede en ongedocumenteerden
 • Team Kerkbed zoekt tijdelijke logeerplekken
 • LVV opvangplekken in Amsterdam
 • De Taakgroep en de lobby voor
  • ongedocumenteerde mensen zonder vertrek perspectief. m.n. Eritreërs/Ethiopiërs
  • daklozen
  • oproep landelijke Raad van Kerken aan de Nederlandse overheid
 • Opvang Dublin-claimanten stopt
 • Eritrese/Ethiopische vluchtelingen: uitzichtloos in & na LVV
 • Amnesty: Bewijsnood identiteit en nationaliteit
 • Verkiezingsbarometer ongedocumenteerden
 • Amsterdam dringt aan op opvang vluchtelingen Moria
 • Vluchtelingenmonitor gemeente Amsterdam
 • Inburgeringswet vertraagd
 • Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie december 2020
Deze nieuwsbrief zal net als de vorige ook te vinden zijn op onze website: www.rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven

Taakgroep Vluchtelingen: hoe starten we in 2021?

Het afgelopen jaar zijn er t.g.v. corona geen bijeenkomsten geweest van de Taakgroep Vluchtelingen. We zijn het contact met elkaar een beetje kwijt geraakt. Daarom stuurden we aan velen onlangs een enquête om een beeld te verzamelen van wat de diverse kerken (willen) doen met en voor vluchtelingen; daar komen we nog op terug.

We stuurden eerder de uitnodiging voor een Taakgroep Overleg op 7 januari. Toen we het organiseerden dachten we dat het in de tuinzaal van de Keizersgrachtkerk zou kunnen. Duidelijk is dat het inmiddels digitaal zal moeten. Dat heeft overigens één voordeel: geen reistijd, en daardoor soms makkelijker te combineren met je andere afspraken… Anders dan anders: van 16.00 - 17.30 u. We zoeken nog even uit of we de ontmoeting via jit.si of per zoom zullen organiseren.
Meld je aan, graag voor 4 januari – dan krijg je de link toegestuurd waarmee je de online-meeting kunt bijwonen, plus de agenda en vergaderstukken.
We willen jullie graag bijpraten over de activiteiten die we als db hebben ondernomen; horen graag wat jullie bezig houdt en willen de Taakstelling van de Taakgroep Vluchtelingen voor de komende jaren met jullie bespreken.

Duits alternatief voor de opvang van vluchtelingen

Voor onuitzetbare ongedocumenteerden (afgewezen asielzoekers e.a.) biedt de Vreemdelingenwet geen oplossing. Wie in de LVV geen perspectief vindt belandt weer op straat, zonder toekomst. In Duitsland bestaat een tussenvorm die onze aandacht trekt. Meer lezen

Armoede en ongedocumenteerden

Hoe overleven ongedocumenteerden in Amsterdam? Vaak toch door (sst! niet verder vertellen, want: illegaal!) ergens een zwart baantje te hebben, als schoonmaker in een restaurant, of als oppas. Amsterdam telt naar schatting duizenden ongedocumenteerden. Maar in deze schaduweconomie vinden ook misstanden en uitbuiting plaats. Daar wordt deze dagen onderzoek naar gedaan en we stellen voor om dat komend jaar als Taakgroep te volgen. We houden u op de hoogte.
Meer lezen
team Kerkbed

Team Kerkbed zoekt tijdelijke logeerplekken

Nog altijd is Team Kerkbed actief om tijdelijke logeerplekken te vinden voor ongedocumenteerde asielzoekers. Een kort verblijf, waar ze op adem kunnen komen en waarmee even tijd wordt gekocht door/voor hulpverleners om een goede vervolgstap te zoeken voor verdere opvang en begeleiding. Meer info via: https://www.facebook.com/pages/category/Community/KerkBed-1133497943505047/ en via: kerkbed@gmail.com
In Kerk in Mokum stond een ontroerend artikel over ‘Een vreemdeling te gast’. Zie: https://rvkamsterdam.nl/2020/12/24/een-vreemdeling-te-gast/

LVV opvangplekken voor ongedocumenteerden

Voor de ongedocumenteerde vluchtelingen die door de praktijk van het vreemdelingenbeleid in de knel zijn geraakt is de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening ingericht. Daar worden mensen opgevangen die de asielprocedure zonder succes hebben doorlopen en zijn uitgesloten van de gewone sociale voorzieningen.
Meer lezen

Lobby voor ongedocumenteerde asielzoekers

DB-leden van de Taakgroep nemen deel aan het Gelagkamer Overleg (onder voorzitterschap van Gerhard Scholte; genoemd naar de plaats van samenkomst in gewone tijden: de Gelagkamer bij de Protestantse Diaconie) en de klankbordgroep bij de Regiegroep Ongedocumenteerden (die de LVV coördineert). Recent zijn verschillende brieven verstuurd aan de lokale (en landelijke) politiek en is intensief overleg geweest met de GGD over de zorg voor ongedocumenteerden.
= De Taakgroep vroeg, in een brief met enkele Amsterdamse hulporganisaties, wethouder Groot Wassink aandacht te hebben voor de situatie van Eritreeërs (en Ethiopiërs) in de Amsterdamse LVV. Al snel wordt het label ‘geen perspectief’ op deze groep geplakt, maar het is voor hen onmogelijk om de bewijslast te dragen die IND van hen vraagt. Zie: Eritreërs in de LVV - brief en Problematiek van de Eritreërs in de LVV
= Het Gelagkameroverleg drong aan op adequate noodopvang voor alle dak&thuislozen, ook ná 19 november (toen de noodopvang zou stoppen). Brief aan wethouders over mensen op straat - De gemeente heeft inderdaad de noodopvang voortgezet, op diverse locaties. Zie https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/noodopvang-daklozen/
= De landelijke raad van kerken heeft staatssecretaris en minister gevraagd om de zorgplicht ook voor vluchtelingen zonder papieren in acht te nemen https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/10/vervolg-opvang-ongedocumenteerden/

Opvang Dublin-claimanten stopt

Als enige van de vijf LVV-steden biedt Amsterdam opvang aan Dublin-claimanten: asielzoekers die al elders in Europa geregistreerd waren. Deze pilot wordt voortijdig beëindigd, o.m. omdat de omstandigheden in dat eerdere land van aankomst zo beroerd zijn (vooral Italië) dat niemand er naar toe terug wil. Zie: raadsbrief beëindiging Dublin-pilot en https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-stopt-met-opvang-grote-groep-ongedocumenteerden~b301738d/

Brief van Eritrese/Ethiopische vluchtelingen in LVV A'dam

Brief dd. 21 december 2020
Beste regiegroep LVV Amsterdam en wethouder Vluchtelingen en Ongedocumenteerden,
wij zijn een groep Eritrese en Ethiopische vluchtelingen die al vele jaren vastzittende asielprocedures hebben in Nederland en we nemen op dit moment deel aan de LVV pilot in Amsterdam. We maken ons grote zorgen over onze toekomst en trekken daarom nu aan de bel. We hopen hierover met jullie in gesprek te kunnen gaan en concrete oplossingen/acties te bespreken zoals wellicht gezamenlijk een lobby te starten richting de landelijke overheid om het beleid te herzien.
We hadden de hoop dat het LVV programma iets zou veranderen voor ons, maar nu zien we dat dat niet het geval is. We hebben het gevoel dat we gepusht worden om terug te gaan naar Eritrea of Ethiopië omdat juridische en maatschappelijke hulpverleners binnen het programma geen effectieve mogelijkheden zien in onze zaken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet ligt aan onze vluchtverhalen, maar aan de onmogelijke bewijslast die de IND ons oplegt. Amnesty heeft onlangs een onderzoeksrapport uitgebracht over dit onderwerp, dit geeft een goed beeld van de onmogelijke situatie waar wij ons in bevinden. Meer lezen

Bewijsnood, identiteit en nationaliteit

Amnesty heeft een uitstekend rapport gepubliceerd, op basis van uiteenlopende casussen van mensen die door de IND zijn afgewezen omdat ze hun nationaliteit en/of identiteit niet kunnen bewijzen. Afwijzing op deze grond is in strijd met internationale regels. Overheersend bij de IND is groot wantrouwen, terwijl asielzoekers niet 100% bewijs hoeven leveren, maar hun verhaal aannemelijk moeten maken. Amnesty heeft plannen voor lobby en publiciteit. Eerste doel is: erkenning krijgen in de politiek dat dit het geval is. Zie: Rapport Bewijsnood - november 2020

Verkiezingsbarometer ongedocumenteerden

11 vluchtelingenorganisaties hebben de partijprogramma´s van de politieke partijen gefileerd met betrekking op hun standpunten over uitgeprocedeerde vluchtelingen, de zogenoemde ongedocumenteerden. Op de site www.kiesvoorongedocumenteerden.nl kunnen bezoekers de standpunten van de politieke partijen in één oogopslag bekijken en een actiemail versturen aan een partij naar keuze. De website van de landelijke Raad van Kerken biedt een toelichting door Anne van Schaik (ASKV) en Rian Ederveen (LOS): www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/12/zelden-perspectief-voor-ongedocumenteerden

Amsterdam dringt aan op opvang vluchtelingen Moria

De burgemeesters van vijf grote steden, waaronder Amsterdam, dringen er bij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol op aan dat ze haast maakt met de opvang van vluchtelingen die in kampen op de Griekse eilanden zitten. Amsterdam, Nijmegen, Arnhem, Groningen en Leiden willen binnen hun gemeentegrenzen zowel volwassenen als kinderen uit kampen als Moria opvangen. Ze willen voor het eind van het jaar concrete afspraken maken. Meer lezen
Zie ook de oproep (23 dec.) om de lokale beweging voor mensenrechten te versterken: https://www.trouw.nl/opinie/steun-de-gemeenten-die-opkomen-voor-vluchtelingenkinderen-van-moria~bb1c58e1/

Vluchtelingenmonitor Amsterdam

Net als in 2018 publiceerde de gemeente Amsterdam onlangs een zgn. Vluchtelingenmonitor, over inburgering van statushouders.
De samenvatting van de monitor geeft overzichtelijke informatie over diverse thema’s rond vluchtelingen, t/m begin september 2020. In korte stukjes (met telkens een grafiek ernaast) worden de thema’s puntsgewijs uitgewerkt. Bijv.: onderwijs en inburgering; vergelijking tussen de 5 grote steden; opvallende ontwikkelingen.
Zie: Samenvatting vluchtelingenmonitor 2020

Inburgeringswet uitgesteld

De nieuwe inburgeringswet die op 1 juli volgend jaar zou ingaan, wordt in ieder geval een half jaar uitgesteld. Gemeenten en vluchtelingenorganisaties maken zich zorgen over de grote groep inburgeraars die straks nog onder het oude stelsel valt. Nieuwkomers – in 2021 in ieder geval 27.000 statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning – zullen daardoor moeten inburgeren in het oude stelsel. Wat betekent dat, en wat zou er voor deze groep mensen moeten gebeuren? “Het huidige stelsel is echt een flop, daar is iedereen het over eens”, zegt Peter Heijkoop, wethouder van Dordrecht en de man die namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met minister Wouter Koolmees van sociale zaken onderhandelt over de nieuwe wet. “Het uitstel is een enorme teleurstelling. We zijn erg bezorgd over nieuwe statushouders, die nu moeten instromen in een stelsel waarbij ze zich soms diep in de schulden moeten steken.” Lees verder: https://www.trouw.nl/binnenland/het-huidige-inburgeringstelsel-is-een-flop-maar-het-nieuwe-wordt-weer-uitgesteld~bebe8128f/

Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie - december 2020

Lees het op: Vlugschrift december 2020
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com