logo

Nwsbrf Taakgroep Vluchtelingen RvK A - Januari 2021

Een nieuw jaar is gestart – voorlopig met veel onzekerheid, corona, lockdown en onrust.

Boom je stam was koud en bloot
in de winter leek je dood.
Komt de zomer vuur en vlam
bloeien rozen aan je stam.

(Oosterhuis: ‘Aan de mens’. Verzameld Liedboek 776)

We wensen jullie allemaal alle goeds voor 2021. ‘Dat God ons zegene met dwaasheid, zoveel dat we geloven een verschil te maken in de wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.’
En: blijf gezond – houd moed - heb lief!
In deze nieuwsbrief vindt u achtereenvolgens informatie over
 • Hoe vaccineert Amsterdam tienduizenden ongedocumenteerden?
 • Oproep voor luiers en opslag
 • Kwetsbaar in tijden van corona
 • Taakgroep Vluchtelingen stelt de koers bij
 • Diverse lobby voor vluchtelingen in het ‘asielgat’
 • Herstel het humanitair vangnet van discretionaire bevoegdheid
 • Wereldhuis vraagt naaimachines
 • Open huiskamers voor jonge ongedocumenteerde vluchtelingen
 • 17 maart: kies je partij m.b.v. Politieke barometer
 • Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie januari 2021
Deze en vorige nieuwsbrieven staan ook op: https://rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

Hoe vaccineert Amsterdam tienduizenden ongedocumenteerden?

Tienduizenden ongedocumenteerden verblijven illegaal in Amsterdam en hebben geen burgerservicenummer, waardoor ze lastig aan zorg komen. De overheid zegt dat vaccineren ook voor deze groep straks moet kunnen, maar hoe vaccineer je mensen die onder de radar willen blijven?
Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld en Gianni da Costa, die zich al jarenlang als vrijwilliger voor ongedocumenteerde gezinnen inzet, maken zich ernstig zorgen. Lees het artikel op AT5.
Taalgroep Dominicus
De Taalgroep Dominicus stuurde wethouder Groot Wassink een brief waarin het gemeentebestuur met klem wordt verzocht te onderzoeken hoe hun cursisten - waaronder dus ook een aantal ongedocumenteerde mensen - toch zo spoedig mogelijk in aanmerking kunnen komen voor vaccinatie en deze doelgroep daarvoor mogelijkheden te bieden. Lees de brief hier.

Oproep voor luiers en opslag

Gianni da Costa (werkzaam bij de Protestantse Diaconie) ondersteunt ongedocumenteerde arbeidsmigranten die door corona hun werk (vnl. huishoudelijke hulp, oppas en schoonmaken) zijn kwijt geraakt. Vanuit de Pauluskerk in Osdorp ontvangen inmiddels 1.000 ongedocumenteerde gezinnen wekelijks een voedselpakket. Gianni schrijft ons: Van deze groep hebben zo’n 300 gezinnen dringend behoefte aan luiers en billendoekjes voor hun kinderen! Dat moeten we met elkaar kunnen regelen toch? Heb je een idee? Laat mij weten. We laten ze #nietalleen. Gianni da Costa, 06-16251995, E-mailadres: giannidacosta@gmail.com
Gianni zoekt ook een plek om de kinderkleding op te slaan die in november en december is ingezameld voor de kinderen van deze groep. Het was de bedoeling om die eind december uit te reiken, maar dat kon vanwege coronabeperkingen niet doorgaan.
Eind januari kan het ingezamelde materiaal niet meer in de Pauluskerk worden bewaard. Wie kan Gianni helpen met een tijdelijke opslagplaats voor de kleding? Het is een behoorlijke hoeveelheid: de grootte van een klein klaslokaal. Bel of mail Gianni!

Kwetsbaar in tijden van corona

Voor vrouwen zonder verblijfsvergunning of vrouwen die tot nu toe net het hoofd boven water konden houden, heeft corona er enorm ingehakt.
Liesbeth Glas van Stap Verder in Zuid-Oost laat zien waar ze tegenaan lopen. Lees hier haar artikel.

Taakgroep Vluchtelingen stelt de koers bij

Het veld waarin de Taakgroep Vluchtelingen actief is, is sterk in beweging. De Taakgroepbijeenkomsten zijn geen breed platform meer; daarnaast lijkt corona het kerkelijk overleg over vluchtelingen te hebben platgelegd. Het db belegde op 14 januari een online bijeenkomst om te bespreken wat de Taakgroep te doen staat.
Om te beginnen lijkt het verstandig dat de Taakgroep zich nadrukkelijker wendt naar de kerken, i.h.b. die kerken die zich inzetten voor vluchtelingen (met en zonder status). Daarbij is het belangrijk om samenwerking tussen db en actieve kerken te zoeken. Voor 2021 betekent dat concreet:
 • regelmatig (waar mogelijk maandelijks) verspreidt het db een digitale nieuwsbrief voor kerkelijk Amsterdam en voor andere betrokkenen en geïnteresseerden; daarin waar mogelijk een concrete hulpactie noemen (zodat de lokale kerk iets kan ‘doen’); waar mogelijk ook een tekst die kan worden overgenomen door eigen kerkbladen
 • 2 x per jaar organiseert het db een themabijeenkomst, met een externe spreker en met inbreng vanuit de kerken; voor 2021 wordt gedacht aan thema’s ‘Duldung’ en ‘Armoede en migranten’
 • als de lockdown is opgeheven: ‘regionaal’ bijeenkomsten te beleggen (in oost, west, noord, zuid). Daarvoor benadert het db per keer enkele contactpersonen uit de betreffende regio met de vraag samen een bijeenkomst voor te bereiden. “De Taakgroep komt naar u toe.”
 • jaarlijks stelt het db van de Taakgroep het werk voor vluchtelingen aan de orde in een vergadering van de RvKA (presentatie + gesprek)
 • db-leden nemen deel aan stedelijke overlegplatforms waar diverse hulporganisaties elkaar treffen rond de hulp aan/lobby voor ongedocumenteerden
 • de Taakgroep doet mee in de organisatie/uitvoering van de jaarlijkse Allerzielenherdenking, voor vluchtelingen die aan de Europese grenzen om het leven (zijn ge)komen (db is eerste aanspreekpunt)
Lees meer: Werkplan 2021

Diverse lobby voor vluchtelingen in het ‘asielgat’

Een aantal vluchtelingen met een Eritrese/Ethiopische achtergrond die al jarenlang in kraakpanden of gedoogverblijven overleven, dreigen nu ná een verblijf in de LVV waar zij opnieuw werkten aan hun asielverzoek, weer op straat te worden gezet. Zij voeren al jaren procedures om een legale status te verkrijgen, hun vluchtverhalen zijn authentiek en overtuigend; maar tot nu zijn ze allen steeds gestuit op de lijn die de IND volgt bij de beoordeling van hun asielverzoeken: in strijd met internationale regels eist de IND onomstotelijk bewijs van nationaliteit en identiteit, voor velen een onmogelijke opgave. Op allerlei manieren wordt deze situatie onder de aandacht van de politiek gebracht:
 • Na een brief van hulporganisaties, waaronder de Taakgroep, aan de wethouder, met uitleg, stuurde een groep Eritrese/Ethiopische ongedocumenteerden ook een brief over hun situatie, zoals we vermeldden in onze nieuwsbrief van december. Het recente rapport van Amnesty over Bewijsnood plaatst hun probleem in breder perspectief.
 • Op 7 januari spraken twee buddies van deze groep in bij de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken, met uitleg en pleidooi om een oplossing te zoeken. Lees de inspraak door Selma en Jacqueline.

Herstel het humanitair vangnet – én gebruik de lokale betrokkenheid!

Tot mei 2019 kende het Nederlandse asielbeleid de zgn. ‘discretionaire bevoegdheid’. Dat hield in dat een bewindspersoon (tegenwoordig de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) in schrijnende asielgevallen op basis van maatwerk-informatie van lokale betrokkenen (huisartsen, de burgemeester, plaatselijke hulporganisaties, kerken, enz.) een verblijfsvergunning kan verlenen tegen het oordeel van de IND in.
In 2019 werd dat element uit het asielbeleid gesloopt (er bleef een uiterst summiere bevoegdheid voor de directeur IND over, die sindsdien tot 4 corrigerende besluiten heeft geleid). Hulpverleners en experts zijn van oordeel dat de discretionaire bevoegdheid absoluut noodzakelijk is. We kennen in Nederland een uiterst strikt asiel- en migratiebeleid. Door toepassing van de discretionaire bevoegdheid kan de staatssecretaris beleid dat voor een individu inhumaan uitpakt, corrigeren.
Daarom zijn VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) een belangrijke lobby gestart en bepleiten ze dringend de discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon te herstellen. In het rapport Een humanitair vangnet in schrijnende situaties tonen zij nut en noodzaak van de discretionaire bevoegdheid aan, op basis van verschillende - juridische en maatschappelijke - expertise. - Het rapport van 6 pagina's vindt u hier.
Meer lezen

Wereldhuis vraagt naaimachines

Het Wereldhuis wil in februari beginnen met een naaicursus en zoekt nog enkele naaimachines. “Do you have a sewing machine that is catching dust? Please send it to us! We're starting sewing classes in February and are looking for a few more machines to work with.” Tel: 06-22 82 14 72 info@wereldhuis.org Zie ook: https://nl-nl.facebook.com/wereldhuis (ook te bekijken als u niet op facebook zit)

Open huiskamers voor jonge ongedocumenteerde vluchtelingen

Here to Support organiseert samen met Stichting Sedrabet, en vele vrijwilligers, iedere maandag en donderdagmiddag een open huiskamer speciaal voor de ongedocumenteerde jongeren tussen 17-24 die in de verschillende opvanglocaties verblijven in de stad.
In eerdere nieuwsbrieven meldden we de inzet van Here to Support voor ongedocumenteerden die op straat staan: corona-veilige opvang, productie van mondkapjes. Volg hun activiteiten op: https://www.facebook.com/heretosupport/

17 maart: kies je partij m.b.v. de Politieke Barometer

Hoe weeg jij af op welke partij je stemt bij de Verkiezingen voor de Tweede Kamer? Wie leest alle partijprogramma’s? Hulp komt van 11 vluchtelingenorganisaties. Zij hebben de programma´s van de politieke partijen gefileerd met betrekking op hun standpunten over uitgeprocedeerde vluchtelingen, de zogenoemde ongedocumenteerden. Op de site www.kiesvoorongedocumenteerden.nl kunnen bezoekers de standpunten van de politieke partijen in één oogopslag bekijken en een actiemail versturen aan een partij naar keuze. De bedenkers van de barometer vragen ook onze hulp: als je favoriete partij er niet goed afkomt, stel vragen aan de betreffende partij! Of informeer rechtstreeks bij een Kamerlid! Tijdens het online debat over ongedocumenteerden dat plaats vond in De Balie op 22 januari j.l. toonde bijv. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zich meer betrokken bij de problematiek van ongedocumenteerden dan blijkt uit het programma van de PvdA. Misschien goed om haar te laten weten dat je veel van haar verwacht op dit gebied…
Concreet :
 • Lees de standpunten op de website
 • Stuur een partij een mail en vraag ze de knelpunten aan te pakken
 • Stem op 17 maart!
barometer

Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie

De editie van januari vindt u hier. Altijd de moeite waard!
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com