logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - Oktober 2020

Uit psalm 132:
Ik zal in mijn huis niet wonen ...tot ik gevonden heb
een plek waar de doden leven,
een plaats waar recht wordt gedaan
aan de verworpenen der aarde
(uit: Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij)
Najaar 2020 – het COVID19 virus herleeft en beperkt opnieuw de mogelijkheden van ongedocumenteerden - en van iedereen die zich inzet voor hen. Het Wereldhuis kon geen open huis voor de buurt houden op hun nieuwe locatie in het Gasthuis; de bijeenkomst van de Taakgroep Vluchtelingen op 15 oktober in de Muiderkerk moest worden afgelast – jammer, want er zouden contactpersonen komen uit de verschillende opvanglocaties en we hadden vast veel kunnen leren van elkaar. Er zijn zorgen over de toename van het aantal ongedocumenteerden op straat, en over het voedselgebrek bij vluchtelingen en arbeidsmigranten. Op 1 november, Allerzielen, is de jaarlijkse herdenking van vluchtelingen die omkwamen bij hun pogingen Europa te bereiken.
Hoop kunnen we putten uit een drietal exposities en uit positieve berichten over statushouders die vaker dan voorheen een baan vinden.

En voor jullie allen: blijf gezond – houd moed - heb lief!

In deze nieuwsbrief vind je

 • Herdenkingswake omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen (1 november)
 • Amsterdamse Vluchtelingenopvang: locatie Buitenveldert geopend
 • Toename aantal dakloze ongedocumenteerden
 • Zorgplicht voor de overheid?!
 • Team Kerkbed
 • Voedselhulp aan ongedocumenteerde vluchtelingen en arbeidsmigranten
 • Stichting SINA helpt álle kinderen in armoede – staatsburger of ongedumenteerd
 • Tentoonstellingen:
  • Oranjekerk, tot 20 januari: Hostile Terrain 94
  • Westerkerk, 31 oktober tot 11 december : Nieuwe Aarde – 12 visioenen
  • Pleintheater, Sajetplein 39, tot 15 december: Trust Photo Exhibition
 • Steeds meer statushouders hebben een baan
 • Vlugschrift Vluchtelingen oktober
 • volgende Taakgroepbijeenkomst op 7 januari 2021!
Deze nieuwsbrief zal net als de vorige ook te vinden zijn op onze website: www.rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven

HERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

zondag 1 NOVEMBER 2020 15.00 -16.00 uur in de Mozes en Aäronkerk - Amsterdam
Dit jaar voor de 10e keer - het is bijzonder triest te moeten constateren dat we als Europese samenleving nog altijd geen menswaardig antwoord weten te geven op het verlangen van de vele migranten naar veiligheid en rechtvaardigheid. De organisatie is in handen van Gemeenschap van Sant’Egidio, de Protestantse Diaconie Amsterdam, Taakgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en het Jeannette Noëlhuis.
Aanmelden is noodzakelijk ivm de pandemie en kan per mail: info@santegidio.nl . Livestream: De herdenking kan dit jaar ook live worden gevolgd via de facebookpagina’s van de Protestantse Diaconie Amsterdam en Sant’Egidio Nederland. Dit kan óók als je geen facebookaccount hebt, bezoek dan www.facebook.com/diaconie of www.facebook.com/santegidio.nl
Lees verder.
wake Allerzielen

AMSTERDAMSE OPVANG: NIEUWE LOCATIE ÉN UITSTROOM NAAR DE STRAAT

In de vorige Nieuwsbrief meldden we dat de Amsterdamse pilot voor opvang en begeleiding van ongedocumenteerden in een aantal gevallen tot resultaten leidt. De ingebruikname van kleinschaliger locaties gaat voort: afgelopen week is ook de locatie Van Leijenberghlaan in Buitenveldert geopend, de voormalige brandweerkazerne, waar de protesten van buurtbewoners het felst waren. Er worden eerst vijftig, later zeventig alleenstaande ongedocumenteerde mannen opgevangen, veelal afkomstig uit Afrikaanse landen zoals Eritrea, Nigeria en Soedan, een kleinere groep is afkomstig uit Azië, zoals Iran, Irak en Afghanistan. De gemiddelde leeftijd ligt tussen 20 en 35 jaar. Een begeleidingscommissie met buurtbewoners is van start gegaan om het functioneren van deze opvang te monitoren.

TOENAME AANTAL DAKLOZE ONGEDOCUMENTEERDEN

De vluchtelingen in de gemeentelijke opvang doorlopen een intensief traject om hun kansen op een status of de mogelijkheden van terugkeer naar het land van herkomst definitief vast te stellen. Helaas komt de Amsterdamse pilot zo langzamerhand in een fase dat er ook mensen uitstromen voor wie ook na het onderzoek geen perspectief is op een status en die niet naar het land van herkomst willen of kunnen terugkeren. Het effect is dat zij de opvang moeten verlaten en opnieuw op straat staan. Bijzonder schrijnend is dat voor een aantal Eritrese/Ethiopische vluchtelingen van wie al langer duidelijk is dat terugkeer uitgesloten is; de Nederlandse staat is nog steeds niet in staat het zgn ‘asielgat’ waar deze mensen zich in bevinden, te overbruggen met een duurzame oplossing.

Bovendien lijkt de opvang van de zgn Dublin claimanten te stoppen – de rijksoverheid is van mening dat deze pilot te weinig resultaat oplevert. Kortom: de hulporganisaties (Wereldhuis, Amsterdam City Rights en Here to support van Annette Kouwenhoven en Savannah Koolen, en ook de grotere ngo’s als Vluchtelingenwerk en ASKV) maken zich er zorgen over dat er steeds meer ongedocumenteerden op straat moeten leven. Lees ook de laatste nieuwsbrief van st. Here to Support over over Dublin Brothers een jaar later

Lees ook de tekst waarmee Baba Fuseini namens team Amsterdam City Rights zich richtte tot wethouder Kukenheim in de raadscommissie (waar burgers kunnen inspreken); hij beschreef hoe zwaar het afgelopen voorjaar is geweest voor ongedocumenteerden en riep de wethouder op meer opvangruimte ter beschikking te stellen. Inspreektekst.

ZORGPLICHT VAN DE OVERHEID?!

Vluchtelingen, hulporganisaties en ook de Taakgroep Vluchtelingen bepleiten bij de overheid een humaan en barmhartig beleid t.a.v. mensen zonder papieren, die dakloos en zonder inkomsten proberen te overleven in Amsterdam. Wat wij vragen is welbeschouwd: Amsterdam, betoon je barmhartig en sociaal. Wij hopen op een barmhartige samenleving waar geen mens op straat hoeft te leven. Tegelijkertijd is het frappant om te constateren dat de overheid volhoudt dat ze geen zorgplicht heeft voor ongedocumenteerde mensen, ondanks internationale verdragen. Meer lezen
team Kerkbed

TEAM KERKBED

Team KerkBed is de organisatie die bedden bij particulieren zoekt waar voor enige tijd ongedocumenteerden kunnen verblijven. Elske Scholte en Coen van Loon spannen zich in om logeeradressen te vinden voor kwetsbare ongedocumenteerden. Gastadres en logee worden begeleid om onaangename situaties te voorkomen, en de duur van het verblijf is gelimiteerd. De ervaringen van de gastadressen zijn overwegend positief. Het is niet makkelijk over de eerste drempel heen te komen, maar durft men die stap te nemen dan blijkt het vaak een verrijking voor het gezinsleven om even letterlijk ‘de vreemdeling in je midden te hebben’!

De vraag van team Kerkbed is: kunt u voor enkele dagen of weken een vluchteling logies bieden? Neem dan contact op met Coen van Loon: cej.vanloon@kpnmail.nl

Coen van Loon schrijft ons de volgende update: Meer lezen

Zoals we meldden in onze vorige nieuwsbrief is team Kerkbed uitgebreid tot een landelijk netwerk. Op 6 november houdt dit NOO, Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak, haar eerste video-conferentie. Lees verder.
voedseldistributie GdC -1

VOEDSELHULP AAN ONGEDOCUMENTEERDE VLUCHTELINGEN EN ARBEIDSMIGRANTEN

Gianni da Costa werkt zich samen met vele vrijwilligers al maanden een slag in de rondte om nu ruim 700 vnl. Braziliaanse gezinnen wekelijks van voedselpakketten te voorzien. We herhalen de oproep om steun te geven, dat blijft hard nodig! U kunt helpen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v. Stichting Regenboog Amsterdam onder vermelding van actie ongedocumenteerde Brazilianen. Meer lezen

In een documentaire van AT5 en De Balie (ruim 18 minuten) vertelt o.a. Gianni da Costa over de woekerprijzen die mensen zonder papieren moeten betalen voor onderverhuurde sociale huurwoningen. Zie: www.debalie.nl/live-journalism/sociale-huurwoningen-tegen-woekerprijzen-onderverhuurd-aan-ongedocumenteerden/ Het maakt duidelijk hoe vreselijk moeilijk het wordt wanneer inkomsten wegvallen.

Ook het Rode Kruis deelt voedselhulp uit in Nederland: ’25.000 mensen verkeren in een noodsituatie’. De nieuwe campagne is vooral gericht op ongedocumenteerden. Lees meer.

STICHTING SINA HELPT ÁLLE KINDEREN IN ARMOEDE, STAATSBURGER OF ONGEDOCUMENTEERDE

Een tip voor kerken die mensen in armoede helpen, ongeacht of het gaat om mensen met de Nederlandse nationaliteit, een tijdelijke verblijfsvergunning of mensen zonder papieren. Stichting SINA (Samen IS Niet Alleen) helpt alle kinderen in Amsterdam en gezinnen met lage inkomens met toegang tot bijvoorbeeld sportlessen (zoals zwemlessen voor een zwemdiploma), muzieklessen maar we kunnen hen ook ondersteunen met praktische zaken zoals (lucht bedden) bedden, matrassen, fietsen, kasten voor in huis en laptops voor school. Meer lezen
TENTOONSTELLINGEN
 • Hostile Terrain 94 - De Oranjekerk huisvest tot 20 januari een internationale expositie over het tragische lot van veel migranten langs de grens tussen Mexico en de VS. Zie: www.oranjekerkamsterdam.nl/Oranjekerk/nl-NL/activiteiten/expositie.aspx - NB. de gelijktijdige tentoonstelling Mexico in Nederland is afgelopen, maar deze expositie blijft. Openingstijden: di, wo, do 10-15, vr 13-15, za 12-15, zo na de dienst.
 • Nieuwe Aarde – 12 visioenen - Westerkerk 31 oktober tot 11 december
NIEUWE AARDE is een tentoonstelling van het Bijbels Museum, op locatie in de Westerkerk. Kunstenaars laten zien welke wegen zij zien voor een nieuwe wereld na COVID. Een wereld waarin natuur en techniek zijn samengesmolten, waarin ongedocumenteerden wél zeggenschap hebben over hun leven, en waarin een regen van bewustzijn op de aarde neervalt, zodat de mensheid begrijpt wat hem te doen staat.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-tentoonstelling-nieuwe-aarde-12-visioenen-123642368653

Een van de 12 werken is van het collectief We Sell Reality, een sociaal tegendraads label. Het team bestaat uit gedocumenteerde en ongedocumenteerde kunstenaars die kunst maken met als doel inzage te geven in het leven van ongedocumenteerde vluchtelingen. Speciaal voor NIEUWE AARDE maakt We Sell Reality een heel erg groot (en mooi) wandkleed. De bijbeltekst uit Mattheüs 20 dient ter inspiratie: "De laatsten zullen de eersten zijn": Meer lezen
 • Trust Photo Exhibition – Pleintheater, Sajetplein 39, tot 15 december
Een fototentoonstelling van mensen zonder papieren, georganiseerd met Dorit Weintal. Goed nieuws is dat de tentoonstelling nog tot minstens 15 december 2020 mag blijven hangen. We hopen natuurlijk ook dat er iemand daar een kijkje komt nemen. De foto's zijn daarbij ook te koop. Adres is Sajetplein 39. Leuk als je er een kijkje gaat nemen. Of een foto wilt kopen. (Laat even weten via schravendeel.r@gmail.com.) www.plein-theater.nl/expositie/1193/trust-photo-exhibition

Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie - oktober

Heb je al een abonnement op het Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie? Het oktobernummer vind je via de link op deze bladzij: https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-in-nederland

STATUSHOUDERS HEBBEN STEEDS VAKER EEN BAAN

Het gaat beter met de integratie van statushouders: zij hadden in 2019 vaker een baan, en maakten minder gebruik van de bijstand. - Lees verder: https://www.trouw.nl/binnenland/statushouders-hebben-vaker-een-baan-maar-die-vooruitgang-is-broos~ba91e69aa/

VOLGENDE BIJEENKOMST VAN DE TAAKGROEP VLUCHTELINGEN

De bijeenkomst op locatie in oost, die was geprogrammeerd voor 15 oktober j.l. kon helaas niet door gaan. Aan het begin van 2020 planden we de laatste bijeenkomst van 2020 op 17 december. We hebben de datum verschoven naar 7 januari 2021 – in de tuinzaal van de Keizersgrachtkerk. Dat getuigt van optimisme! Mocht i.v.m. de pandemie de bijeenkomst niet live doorgaan, dan zullen we proberen een goed zoom-programma te maken en jullie tijdig de link sturen.
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Find us socially:
facebook twitter email website