logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - Juni 2021

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
 • Wake voor vluchtelingen - 17 juni Stadhuis
 • Fototentoonstelling over leven in kamp Moria
 • Stuur een actiemail voor een beter migratiebeleid!
 • Team Kerkbed
 • Voedselhulp door kerken in Zuid-Oost
 • Wereldhuis
 • Vaccinatie voor ongedocumenteerden
 • Tussenstand opvangprogramma ongedocumenteerden
 • Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht
 • Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht
 • Harriet Tubman Huis
 • Vlugschrift Vluchtelingen
U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
www.rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

Uitnodiging deelname aan de Wake voor vluchtelingen op 17 juni van 18.00-19.00 u. bij de ingang van het Amsterdamse Stadhuis, georganiseerd door SOS Moria en Wake Amsterdam

De situatie en de vooruitzichten van de duizenden vluchtelingen die bivakkeren in de kampen langs de randen van Europa of onderweg zijn in de Balkan worden slechter en slechter.
SOS Maria en Wake Amsterdam willen laten zien dat er ondanks de verharding in de Nederlandse politiek, in Amsterdam nog altijd veel draagvlak is voor het bieden van veiligheid en het opbouwen van een nieuw bestaan voor asielzoekers.
Wij kijken níet weg voor de situatie langs de Europese grenzen: de Griekse kampen, de verschrikkingen van de vluchtroutes op de Balkan, de pushbacks door de Europese grensbewaker Frontex op de Middellandse Zee. Het is méér dan ooit nodig om wakker en waakzaam te blijven.
 • Met maandelijkse waken willen wij de aandacht vasthouden voor de vluchtelingenproblematiek: bij omstanders met wie we in gesprek gaan, bij gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester, bij de media.
 • Van de Nederlandse overheid vragen wij om een voortrekkersrol te nemen om binnen Europa te komen tot een humaan migratie- en asielbeleid.
 • De gemeente Amsterdam vragen wij het voortouw te nemen richting de landelijke politiek, om méér vluchtelingen uit de Griekse kampen op te nemen, de asielprocedures te verbeteren, een oplossing te zoeken voor schrijnende gevallen en voor de vele ongedocumenteerden.
Informatie: www.sosmoria.eu/wake/amsterdam/ en op de website van de Dominicus.

Fototentoonstelling over leven in kamp Moria

Foam en het Stedelijk Museum bieden binnenkort de tentoonstelling Now You See Me Moria, met ontluisterende foto’s van het dagelijks leven in het Griekse vluchtelingenkamp Moria, gemaakt door vluchtelingen zelf. Meer info via deze link.

Stuur een actiemail voor een beter migratiebeleid!

Nu de formatie voor een nieuw kabinet op gang komt, is het van belang om de formerende partijen te laten weten dat het huidige migratiebeleid niet deugt. Help mee om de politieke partijen aan te sporen om te kiezen voor een beleid waarbij ook mensen zonder papieren kunnen rekenen op een menswaardig bestaan in Nederland door een actiemail te sturen. U hoeft niet zelf een brief te formuleren; via de link kunt u een oproep met concrete punten sturen aan 16 partijen. Wilt u dit ook in uw kerk bekend maken?
Op de website www.kiesvoorongedocumenteerden.nl hebben ASKV en andere vluchtelingenorganisaties een aantal knelpunten benoemd die echt moeten worden opgelost tijdens deze kabinetsformatie. Zo vinden wij dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan waarbij iedereen verzekerd is van onderdak, voedsel, kleding en behoorlijke toegang tot medische zorg. Dus ook mensen die ongedocumenteerd zijn!
Zie ook het artikel Wie klem zit tussen regels verdient hulp.

Team Kerkbed

Zo langzamerhand gaat onze samenleving na corona weer wat meer open en daar zijn we allemaal heel blij mee!
Maar voor de vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden in Amsterdam, is dit minder goed nieuws: het betekent dat hun (corona)opvang weer is gesloten. Ze staan opnieuw op straat en moeten zien te overleven.
Sinds een paar jaar werft Team KerkBed onder kerk-mensen voor een logeerbed voor de meest kwetsbaren onder hen. Verzoeken om een tijdelijk gastadres krijgt Kerkbed van het Wereldhuis (van de Protestantse Diaconie) en van de verschillende hulporganisaties die zich bezighouden met de begeleiding van vluchtelingen.
Nu de gemeentelijke opvang weer grotendeels gesloten is, wil KerkBed haar adressenbestand uitbreiden, en daarom bevelen wij onze organisatie opnieuw bij u aan!
Wie heeft een bed ‘over’ en kan soms een vluchteling opvangen? Voor één week of misschien wat langer?
Informatie of aanmelding:
Elske Scholte - tel. 06-5333 8586
Coen van Loon - tel. 06-3178 6121
of kerkbed@gmail.com
Lees meer.

Voedselhulp door kerken in Zuid-Oost

Drie kerken in De Nieuwe Stad in Zuid-Oost zijn vorig jaar bij het begin van de corona-pandemie begonnen met voedseldistributie aan sociaaleconomisch kwetsbare mensen. Het helpt deze mensen aan eten en verlicht hun isolement. Deze noodhulp maakt ook zichtbaar dat de groep sociaal kwetsbare mensen groter en hun nood structureler is dan werd aangenomen. Na de pandemie zal gezamenlijke actie nodig zijn voor structurele oplossingen. Dat blijkt uit onderzoek naar het diaconaal maaltijdproject. Lees meer over dit onderzoek, en de samenvatting van het rapport.

Wereldhuis

Op 1 juni meldt het Wereldhuis: “Mooi weer, dalende coronacijfers en terrasjes zijn grote redenen tot blijdschap, maar dat tweede leidt er ook toe dat zo'n 200 Amsterdammers - onder wie 25 Wereldhuisbezoekers - vannacht hun laatste nacht in de corona-noodopvang mogen slapen en morgen weer op straat staan. Iets om ook bij stil te staan...” Medewerkers spannen zich tot het uiterste in om kwetsbare bezoekers toch onder dak te brengen. Zie https://nl-nl.facebook.com/wereldhuis
Vorig jaar had corona grote invloed op de activiteiten; lees hier alles over in het jaarverslag op de vernieuwde website: www.wereldhuis.org/jaarverslag
Coördinator Geeske Hovingh schrijft erbij: “Veel leesplezier en schroom niet te reageren via g.hovingh@diaconie.org Hartelijke groet! Geeske en collega’s.”

Vaccinatie voor ongedocumenteerden

Dokters van de Wereld is, in samenwerking met de GGD en huisartsen in Zuid-Oost in april begonnen met het vaccineren van ongedocumenteerden, d.w.z. van 60 jaar en ouder. Dit gebeurt bij de Pauluskerk in Nieuw-West (waar Gianni da Costa voedselpakketten uitdeelt) en bij de LVV-locaties aan de Plantage Muidergracht en de Anderlechtlaan.
De meeste mensen die zonder papieren in Amsterdam wonen zijn bang om zich te melden voor een corona-vaccinatie. Toch zien hulporganisaties kans om velen te bereiken. Lees hier meer over in het AT5-artikel van 21 mei: Geen paspoort maar toch een prik.
De situatie van Braziliaanse arbeidsmigranten zonder papieren, die in Amsterdam de coronapandemie doorstaan, wordt uitvoerig beschreven in het artikel in De Groene Amsterdammer van 19 mei: 'Je staat er niet alleen voor'

Tussenstand opvangprogramma ongedocumenteerden

Wethouder Groot Wassink beschrijft in zijn brief aan de gemeenteraad van 20 april in 12 blz. de voortgang in het opvangprogramma (LVV). Hij geeft een beeld van de locaties en hun populatie, en de resultaten tot 1 februari. Lees meer: Enkele punten en de brief zelf.
Deze vorm van opvang van ongedocumenteerden, de zogeheten LVV-pilot, loopt nog tot eind dit jaar, in Amsterdam, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Eindhoven. Op basis van de eindevaluatie zullen nieuwe afspraken worden gemaakt tussen ministerie en steden over dit soort opvang met begeleiding. Het is de bedoeling dat dit een landelijk dekkend netwerk zal worden, in 8 tot 12 regio’s. Hoe de LVV landelijk wordt voortgezet hangt af van de nieuwe regeringscoalitie en per stad ook van de gemeenteraadsverkiezingen in maart ’22.

Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht

Is de kwestie niet simpelweg: iemand mag blijven of moet vertrekken? Nee, er zijn veel complicerende factoren plus een sterke vooringenomenheid bij de IND, lacunes in de wetgeving en rechters die strenger oordelen dan de wet vraagt. De menselijke maat is uit het oog verloren en dat leidt tot schrijnend onrecht, zoals acht juristen beschrijven in het Nederlandse Juristenblad van april. Dit artikel is de uitkomst van bijeenkomsten die georganiseerd werden door Vrouwen Tegen Uitzetting, de amsterdamse groep die al ruim twintig jaar probeert de positie van vrouwelijke vluchtelingen te verbeteren. Lees hier het artikel: Ongezien onrecht en zie: www.vrouwentegenuitzetting.com

Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht

Parallel aan bovengenoemd artikel hebben drie advocaten in april een boek over dit thema aangeboden aan de Tweede Kamer, met 48 schrijnende voorbeelden uit de praktijk. Het onrecht komt voort uit systemisch wantrouwen, rigide wetgeving, weinig oog voor persoonlijke omstandigheden, en een rechterlijke macht die onvoldoende corrigerend tegenwicht biedt. Lees het boek van 67 blz. via deze link.

Harriet Tubman Huis

U vindt de nieuwsbrief van mei (met link naar het jaarverslag) op:
www.harriettubmanhuis.nl/nieuwsbrief/

Vlugschrift Vluchtelingen

De editie van mei vindt u hier. De editie van juni vindt u hier.
Het nieuwste nummer vindt u altijd op deze lijst.
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com