logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - April 2021

Je moet de last van de wereld op je nemen
en hem licht en dragelijk maken
hem op je schouder werpen
als een rugzak en op pad gaan

(uit Inspiratie, van de onlangs overleden Poolse dichter Adam Zagjewski)

Deze frase schetst een prachtige uitweg uit het dilemma van geëngageerd te leven, dat we allemaal regelmatig ervaren. Hoe houden we hoop, soms tegen beter weten in? Door de last steeds opnieuw licht te denken en niet op te houden het onmogelijke en het ondenkbare te hopen. Open blijven staan voor een ‘verontrustend nieuwe wereld waarin alles mogelijk is en het licht zo helder dat zelfs het vertrouwde gezicht van Jezus onherkenbaar wordt’ (Rowan Williams).
 • 22 april webinar van de Taakgroep: Een gedoogstatus voor ongedocumenteerden
 • De Onzichtbaren: ombudsman Metropool Amsterdam over ongedocumenteerden
 • Steun Amsterdamse voedselprojecten voor ongedocumenteerden!
 • Nederlandse Rode Kruis: 5 jaar ondersteuning ongedocumenteerde migranten
 • Petitie voor 10.000 'pardonners'
 • Petitie voor twee Amsterdamse zussen voor wie uitzetting dreigt
 • Hulp voor kinderen in armoede - met of zonder status
 • Corona noodopvang gaat sluiten
 • Film: De Staat van de Rechtvaardigheid - de zaak Samuel
 • Nieuwsbrief Harriet Tubman Huis
 • Holland - nieuw boek van Rodaan al Galidi
 • Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie
Webinar: Een gedoogstatus voor ongedocumenteerden?
De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam organiseert een webinar over het Duitse beleid inzake ‘Duldung’ van afgewezen asielzoekers die onmogelijk naar hun land van herkomst terug kunnen. Wat houdt dat beleid in? Zou zoiets ook in Nederland kunnen?
Met Rian Ederveen (LOS: Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt), Jeroen Doomernik (onderzoeker UvA) en Arre Zuurmond (ombudsman van de Metropool Amsterdam).

Tijd: donderdag 22 april, 16.00-17.30 uur.
Aanmelding: frans.zoer@hotmail.com Na aanmelding ontvang je rond 19 april de zoomlink. We nodigen iedereen die vanuit de kerken, als buddy of vanuit een ngo betrokken is bij de situatie van ongedocumenteerden, van harte uit het webinar te volgen! Lees verder
De onzichtbaren
Arre Zuurmond, ombudsman van de metropool Amsterdam publiceerde in februari het rapport Onzichtbaar; onderzoek naar de leefwereld van ongedocumenteerden in Amsterdam en Nederland. Hij vatte een aantal cijfermatige gegevens samen in een infographic. Dat is, met het rapport en een persbericht online beschikbaar op zijn website. Op deze pagina staat ook de link naar de documentaire De onzichtbaren die hij hierover heeft gemaakt (16 min.) waarin het dagelijks leven van een aantal ongedocumenteerden wordt belicht.
Zie ook het artikel in het Parool.
Steun Amsterdamse voedselprojecten voor ongedocumenteerden!
Vanwege corona zijn duizenden ongedocumenteerde vluchtelingen en arbeidsmigranten hun baantjes kwijt en in nood geraakt. In Amsterdam zijn projecten voor voedselhulp opgezet, ook uit kerkelijke kring. Voor 17 projecten wordt de voedseldistributie gecoördineerd door Human Aid Now, de organisatie waar we eerder over schreven; zij werken nauw samen met het Rode Kruis. Hiermee worden ruim 10.000 mensen, onder wie 2500 kinderen bereikt. Deelnemers zijn o.a. Wereldhuis, diaconieën van de PKA en de ELGA, kerken in Zuid-Oost, en het werk van Gianni da Costa voor Braziliaanse migrantengezinnen, waarover we eerder berichtten.
U kunt helpen door een initiatief bij u in de buurt te steunen of geld over te maken aan Human Aid Now. Lees meer
Nederlandse Rode Kruis: 5 jaar Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten
Het Rode Kruis publiceerde onlangs een brochure over 5 jaar OOM: Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten. In Nederland verblijven tussen de 35.000 tot 70.000 ongedocumenteerde migranten. Een deel van deze mensen ervaart regelmatig onzekerheid over voldoende voedsel, onderdak en over de gezondheidszorg die zij nodig hebben. Daarnaast lopen zij door hun status het risico om uitgebuit te worden. Het Rode Kruis helpt hen om hun gezondheid op een effectieve manier te beschermen. In een goed leesbare jubileum-editie (9 blz., met mooie infographics) geeft het Rode Kruis inzicht in dit project.
Petitie voor 10.000 'pardonners'
VluchtelingenWerk verzamelt handtekeningen onder een petitie voor tienduizend mensen die zich al jaren Nederlander voelen, maar het nog altijd niet mogen zijn. Deze tienduizend ‘generaal pardonners’ kregen veertien jaar geleden te horen dat ze de rest van hun leven in Nederland mogen blijven, toch krijgen zij nog altijd geen paspoort. Stemmen, trouwen, reizen, solliciteren, een hypotheek aanvragen of een verzekering afsluiten zijn voor hen niet vanzelfsprekend. Zij voelen zich daardoor al jaren tweederangsburgers. Al ruim 28.000 mensen ondertekenden de petitie ‘wijhorenerookbij’. U kunt ook tekenen op de site.
Petitie voor twee Amsterdamse zussen voor wie uitzetting dreigt
Na een artikel in het Parool van 3 april over de zussen Sofia en Najoua Sabbar is een petitie opgezet als steunbetuiging om hen in Nederland te laten blijven. Ze kwamen als kleine kinderen uit Marokko met hun moeder mee, zijn nooit gelegaliseerd, woonden tien jaar in een kelderbox, haalden toch hun schooldiploma's, zijn bijzonder goed geïntegreerd, vroegen als jongvolwassenen een verblijfsvergunning aan, maar de IND wil hen 'terugsturen' naar Marokko, een voor hen vreemd land. U vindt de petitie via dit artikel.
Hulp voor kinderen in armoede - met of zonder status
Tip voor je diaconie: twee stichtingen in Amsterdam kunnen helpen bij financiering van kosten die voor school of leren gemaakt moeten worden. Bijles, een schoolreis, fiets, laptop, tussenschoolse opvang, een dure rekenmachine of een goed bed om uitgerust in de klas te zitten. Stichting Leergeld en stichting SINA bestrijken samen de hele stad.
Corona noodopvang gaat sluiten
Gedurende de lockdown was er in de koude wintermaanden een noodopvang. De gemeente Amsterdam heeft laten weten dat de noodopvang gaat sluiten. Vanaf 1 april 2021 kunnen nieuwe dakloze migranten niet meer instromen in de noodopvang, ook wanneer de lockdown niet ten einde is; zodra de lockdown wordt opgeheven wordt er gestart met de afbouw, waarbij met de individuele mensen in de noodopvang gesprek wordt gevoerd om te kijken naar een passende vervolgstap na de noodopvang.
Film: De Staat van de Rechtvaardigheid - de zaak Samuel
De Belgische theatermaker Lara Staal (NT Gent) neemt verschillende fundamentele waarden van onze westerse samenleving onder de loep. Dit keer is dat de immense onrechtvaardigheid in ons asielbeleid. Aan de hand van het waargebeurde verhaal van Samuel, die als dertienjarige Eritrea ontvlucht, komen diverse sprekers aan het woord; ook het publiek wordt bij de discussie betrokken. De productie werd gemaakt i.s.m. de amsterdamse stichting Here to Support.
In verband met COVID19 is het dit keer geen theatervoorstelling, maar een documentaire. De première is op 7 mei a.s. en online te volgen. Zie: https://www.ntgent.be/nl/producties/de-staat-van-de-rechtvaardigheid-lara-staal
Ticket voor €5,- via de website. Lees meer.
Nieuwsbrief Harriet Tubman Huis
De nieuwsbrief geeft een goed beeld van het bijzondere werk van het Tubmanhuis. "In ons huis is het een komen en gaan. Als een bewoonster bij ons vertrekt, vaak met een verblijfsvergunning waarmee zij eindelijk recht heeft op werk en een eigen woning, dan dienen zich meteen nieuwe gegadigden aan. Ons huis heeft een wachtlijst. Er is een grote behoefte aan een veilige plek waar ongedocumenteerde vrouwen met kinderen tijdelijk kunnen worden opgevangen. Het Harriet Tubman Huis bestaat dankzij de onvoorwaardelijke inzet van alle vrijwilligers en dankzij de genereuze support van al onze donateurs." Lees hier de nieuwsbrief van februari.
Holland - nieuw boek van Rodaan al Galidi
Rodaan al Galidi is een asielzoeker uit Irak die inmiddels bekend is door zijn gedichten én zijn boek over hoe hij na vele jaren in azc's eindelijk 'talent voor het leven' kreeg (titel van zijn boek uit 2017). Hij kreeg diverse prijzen voor zijn werk. Zijn meest recente roman Holland wordt besproken door Ellen de Waard. ‘Na 9 jaar, 9 maanden, een week en 3 dagen vertrekt Semmier uit het azielzoekerscentrum (azc) als man met een verblijfsvergunning. Het liefst trekt hij meteen weg, naar Tarifa in Zuid-Spanje. Dat lijkt hem een heerlijke plek. Maar de bureaucratie met z´n Kafka-achtige logica belemmert dat. Hier begint zijn tocht." Lees hier de recensie.
Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie
De editie van maart vindt u hier. De editie van april vindt u hier.
Het nieuwste nummer vindt u altijd op deze lijst.
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com