logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - September 2020

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede.
(…)
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Franciscaner zegenbede, tweede en vierde strofe
Sinds Covid-19 begon te razen heb je van de Taakgroep Vluchtelingen niet veel gehoord. Geen bijeenkomsten, geen uitgebreide nieuwsbrieven. Kennelijk waren het db en de nieuwsbrief-redactie in beslag genomen door andere zaken. Het heeft het db aangezet na de zomer na te denken over alle ontwikkelingen rondom vluchtelingen in Amsterdam. Wat voor effect hebben die op de Taakgroep en hoe kunnen we als Taakgroep goed de draad oppakken. In deze Nieuwsbrief meer informatie daarover, naast diverse informatie over vluchtelingen, opvang en aandacht.

In deze nieuwsbrief vind je

 • Vluchtelingen en de kerken in Oost - een bijzondere meeting op 15 oktober
 • Taakgroep Vluchtelingen onderzoekt andere vormen
 • Gezocht: versterking van db Taakgroep en nieuwsbrief-redactie
 • Wereldhuis: open huis in het Gasthuis, 3 oktober
 • Mooie mondkapjes!
 • 24-uurs opvang: buurtbewoners en kerken uitgenodigd tot medewerking
 • Voedselhulp voor Braziliaanse families
 • Dakloos en zwerven. Protest landelijke Raad van Kerken
 • Eerste resultaten van het 24-uurs opvangprogramma
 • Team Kerkbed gaat landelijk
 • Stof tot nadenken
 • Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie - september

Vluchtelingen en de kerken in Oost

In samenwerking met Gianni da Costa van het Diaconaal Platform Amsterdam Oost nodigt de Taakgroep Vluchtelingen de kerken in Oost (en andere belangstellenden) uit voor een nadere kennismaking met elkaar en met vluchtelingen in de buurt. Thema’s:
 • kerken en vluchtelingen/migranten – waar zijn we mee bezig?
 • ongedocumenteerden in onze buurt – zien, geloven, vertrouwen in wat ze kunnen
 • vluchtelingen en armoede – wat kunnen kerken doen?
Datum : donderdag 15 oktober 2020
Tijd : van 19.30 tot 22.00 u.
Plaats : Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam
Van harte welkom! I.v.m. corona moet je je komst melden: frans.zoer@hotmail.com
Lees verder -->Uitnodiging 15 oktober

Taakgroep onderzoekt andere vormen

Afgelopen jaar is er van alles veranderd in het veld waarin de Taakgroep Vluchtelingen en de kerken actief zijn. Jarenlang was het Platform van de Taakgroep Vluchtelingen de plek bij uitstek waar vanuit allerlei hoeken in de samenleving verhalen over hulp aan met name ongedocumenteerde vluchtelingen werden gedeeld en actie werd gesmeed. De laatste tijd kwamen steeds minder mensen naar de Platformbijeenkomsten. En is er een nieuw overlegcircuit gegroeid. Effect: de Taakgroep-bijeenkomsten zijn geen platform meer en hebben een veel minder prominente taak en rol. Daarom wil het db zich nadrukkelijker naar de kerken wenden, die zich inzetten voor vluchtelingen (met en zonder status). De Taakgroep komt naar u toe!
Deze wijziging in onze manier van werken bespreken we graag met jullie in een Taakgroep-bijeenkomst op 17 december (via zoom of in levenden lijve...). Noteer de datum vast!
Lees verder -->Taakgroep 17 december

Vacature bij het db van de Taakgroep Vluchtelingen

M.i.v. 1 januari 2021 zoekt de Taakgroep Vluchtelingen een nieuw lid voor het db en voor de redactie van de Nieuwsbrief van de Taakgroep.
Anna Verbeek, die sinds 2015 betrokken was bij de Taakgroep, is afgelopen donderdag 17-9 door de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken benoemd in het db van de Raad van Kerken Amsterdam. Daar is zij beoogd voorzitter in 2021, opvolger van Henk Meulink.

Wereldhuis: open huis in het Gasthuis, 3 oktober

Het Wereldhuis moest vanwege Covid19 in maart de souterrains aan de Nieuwe Herengracht verlaten en kon een tijd lang terecht bij het Huis van de Buurt aan de Meeuwenweg in Noord. Sinds 1 september is het Gasthuis, Arie Biemondstraat 103, 1054 PD, de plek waar max. 32 bezoekers terecht kunnen.
Open: ma-vr 10.00-15.30, za & zo 12.00-14.00 u.
Op zaterdag 3 oktober van 15.00-18.00 u. is er open huis voor buurtbewoners (die nog een beetje beducht zijn voor deze nieuwe buurtbewoners…) en andere belangstellenden. Je bent van harte welkom om te komen kijken hoe het Wereldhuis op deze nieuwe plek aan het werk is. I.v.m. coronabeperkingen is aanmelden noodzakelijk, bij coördinator Geeske Hovingh, g.hovingh@diaconie.org
mondkapjes

Moooie mondkapjes!

Stichting Here to Support ondersteunt ongedocumenteerden op diverse manieren. In de periode dat de gemeente nachtopvang bood in sporthallen gaf Here to Support dagopvang op twee locaties voor tientallen mensen zonder papieren. Al snel werd begonnen met het maken van mondkapjes. Het zogeheten Print Rights Team heeft inmiddels al 4.000 fraaie kapjes gemaakt, en u kunt ze ook kopen! Voor slechts €5,- !
Mail naar mondkapjes@heretosupport.nl. De bestelling komt dan terecht bij de makers. De opbrengst gaat niet via Here to Support, maar direct naar de makers. Dit is voor hen een mogelijkheid om eigen geld te verdienen, een bijdrage aan de maatschappij te leveren en te investeren in nieuw materiaal.
Lees verder -->Moooie mondkapjes Zie ook de website van het Print Rights Team: https://www.facebook.com/printrights/ en vele fraai gekleurde voorbeelden op: https://www.instagram.com/printrights/
Lees hier het interview met Savannah Koolen, medeoprichtster van Here to Support.

24-uurs opvang: buurtbewoners en kerken uitgenodigd tot medewerking

Ten behoeve van het uitgebreide opvangprogramma in het kader van LVV is de gemeente Amsterdam volop bezig kleinere opvanghuizen verspreid over de stad in te richten. Er zijn inmiddels vier nieuwe woonlocaties voor ongedocumenteerden in gebruik genomen. De bewoners krijgen onderdak en leefgeld, en een begeleidingsprogramma: een juridisch traject gericht op verwerven van een verblijfsvergunning of een toekomstoriëntatie, waarin wordt geprobeerd om belemmeringen voor terugkeer weg te nemen.
De gemeente stimuleert dat de deelnemers met hulp van diverse partijen kunnen werken aan zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en participatie aan de samenleving in Amsterdam. Ook kerken kunnen hun betrokkenheid tonen aan deze nieuwe buren in hun wijk! Lees verder --> leer uw nieuwe buren kennen

Voedselhulp aan Braziliaanse families

Met 'ongedocumenteerden' bedoelen we meestal vluchtelingen, van wie het asielverzoek is afgewezen. Maar Amsterdam kent ook grote aantallen mensen zonder verblijfsvergunning die hier als arbeidsmigranten jarenlang een vrijwel rechteloos bestaan leiden door hun diensten (voornamelijk schoonmaken) in de vorm van zwart werk aan te bieden aan Nederlanders. Ondanks hun rechteloosheid besluiten ze toch in Amsterdam te blijven – om allerlei redenen. Sinds het begin van de corona-crisis zijn tienduizenden van hen in de problemen gekomen. Gianni da Costa, diaconaal opbouwwerker, coördineert voedseldistributie aan ong. 700 gezinnen. Lees zijn oproep tot steun --> Voedselhulp aan Braziliaanse families
voedseldistributie GdC -1

Dakloos en zwerven. Protest landelijke Raad van Kerken

Hoewel Amsterdam met de opvang van 500 ongedocumenteerden en een serieus begeleidingstraject van anderhalf jaar bijzonder beleid maakt (het moet ook worden geëvalueerd... zie hierna), is de capaciteit natuurlijk bij lange na niet genoeg. Dus leven velen weer op straat, of zwerven ze van tijdelijk logeeradres naar een plek onder de brug, enz... Voor niemand goed, en zeker niet voor de talloze getraumatiseerde en kwetsbare (want jong, vrouw, ziek) vluchtelingen.
In Zuid-Oost is in mei parkeergarage Kempering ontruimd. De meeste bewoners kregen nachtopvang in een sporthal in Noord tot 1 augustus; voor dagopvang en activiteiten konden zij terecht in De Ceuvel. Het Parool schreef hierover dat na twee maanden van begeleiding al 40 procent van de groep een andere bestemming heeft gevonden: naar een azc, andere opvang of ggz, of terug naar land van eerste aankomst in Europa waar acceptabele opvang is gevonden. Een opmerkelijke prestatie voor een nieuwe kleine groep vrijwilligers! Na 1 augustus zijn de meeste overgeblevenen ondergebracht bij particulieren; dagopvang in de Ceuvel is gestopt.
Een klein groepje bivakkeert in het Mandelapark, waar de diaconie van de Prot. Gemeente ZO en Stap Verder hen proberen enigszins te helpen.

De landelijke Raad van Kerken heeft in een brief van 22 juni aan staatssecretaris Blokhuis haar zorg uitgesproken over het op straat zetten van mensen zonder verblijfsvergunning. De uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten in 2014 was duidelijk: ook ongedocumenteerden dienen noodhulp te krijgen - dat is onderdak, voedsel en kleding – zonder de voorwaarde dat men meewerkt aan terugkeer. De overheid negeert deze uitspraak met haar beleid, dat ook in tegenspraak is met de ambitie van het kabinet om ‘ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen’. Zie: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/06/opvang-ongedocumenteerden-stopt/ met daarin de link naar de brief.
Amsterdam City Rights zoekt mensen die willen meedenken over een grote media actie voor onderdak als mensenrecht, ‘Housing is a Human Right’.Lees verder --> denk mee over media actie

Eerste resultaten het 24-uurs opvangprogramma

De coronacrisis heeft voor aanzienlijke vertraging gezorgd. Niettemin is er sinds het begin op 1 juli vorig jaar al veel gebeurd, zoals de wethouder rapporteert in een brief aan de gemeenteraad van eind mei.
De cijfers tot 1 maart laten zien dat dit programma voor velen een gunstige uitwerking heeft. De uitstroom vanuit deze opvang was als volgt (de getallen werden ons verstrekt door de gemeente). Lees verder --> Eerste resultaten

Team Kerkbed gaat landelijk

Ondanks corona is Team Kerkbed in de zomer volop actief geweest met het zoeken van particuliere opvangadressen voor ongedocumenteerden die dringend onderdak nodig hebben. En met succes: het netwerk van mensen die tijdelijk onderdak willen verlenen groeit. Ook was het mogelijk om, dankzij geld uit de kerken, leefgeld te bieden en voor sommigen een plek in een hostel. Wilt u meedoen? Neem contact op met kerkbed@gmail.com of Elske Scholte, 06-5333.8586
Inmiddels is een landelijke organisatie in opbouw, het NOO: Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak. Voorzitter is ds. Tom Waalewijn van de Geref. Kerk vrijgemaakt in Lutten (Ov.). Verspreid over het land zijn veel mensen, particulieren en organisaties, bereid om logeerruimte beschikbaar te stellen. Het NOO wil verbinden, informeren, samen campagne voeren.

Stof tot nadenken

Op Wereldvluchtelingendag 20 juni hield ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken, een korte overweging onder de titel ‘Allemaal te gast’. Uitgangspunt: de bijbels-ethische grondgedachte dat wij allen gast zijn op aarde, waarbij God de gastheer is die wil dat ieder tot zijn of haar recht komt in zijn huis. Zie: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/06/allemaal-te-gast/

Zo’n kosmopolitische visie wordt ter discussie gesteld in een gespreksnota van de ChristenUnie, ‘Een goed verhaal over migratie’ door Laurens Wijmenga. In een eenvoudige tweedeling van visies plaatst hij de inclusieve boodschap van gastvrijheid tegenover de eveneens ‘bijbelse lijn waarin juist de samenhang en zuiverheid van de nationale gemeenschap centraal staan.’ De nota van 7 blz. is te lezen op: https://wi.christenunie.nl/migratie Het is de eerste van vier delen.
In de podcast die via de website te beluisteren is waarschuwt Rikko Voorberg in gesprek met de auteur tegen de gedachte dat de nationale gemeenschap beschermd zou moeten worden tegen alle soorten vreemdelingen.
Een column in de NRC beschrijft deze 'migratiestress' binnen de ChristenUnie.

Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie - september

Lees het nieuwste Vlugschrift - september
Lees de vorige Vlugschrift - juli/augustus
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Find us socially:
facebook twitter email website 
MailPoet