logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen - Augustus 2023

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

= Brief aan programma-commissies van politieke partijen
= 17 augustus – Wake Amsterdam
= 4 november ‘Love the Stranger’ Inspiratiedag Raad van Kerken
= 5 november – Herdenking omgekomen vluchtelingen
= Zelfbeheer in LVV-opvang ongedocumenteerden Amsterdam
= RefugeeHelp – informatie voor vluchtelingen
= Vlugschrift Vluchtelingen

U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
https://rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven/

= Brief aan programma-commissies van politieke partijen

26 organisaties, waaronder de Raad van Kerken Amsterdam (Taakgroep Vluchtelingen) stuurden een brief aan programma-commissies van politieke partijen, om aandacht te vragen voor ongedocumenteerden bij het schrijven van de partijprogramma’s voor de verkiezingen in november.
De organisaties wijzen op het belang van voortzetting van de LVV, pleiten voor een meer menselijke maat in het asielbeleid (discretionaire bevoegdheid en een commissie o.m. ten behoeve van hier opgegroeide jongeren), opvang voor zieke ongedocumenteerden, oplossingen voor staatlozen, en alternatieven voor de asielroute, bijv. voor arbeid.
Lees de brief hier (te downloaden als pdf).
Bent u lid van een partij of ziet u kans om deze brief te verspreiden en bij programma-schrijvers onder de aandacht te brengen? Wilt u ook uw geloofsgemeenschap en achterban informeren over deze bemoedigende actie? Alvast hartelijk dank!

= 17 augustus - Wake Amsterdam

18-19 u. voor het stadhuis, Amstelzijde – Amsterdammers waken voor een humaan asielbeleid. Info: www.sosmoria.eu/wake/amsterdam

= 4 november - ‘Love the Stranger’ Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen

Op zaterdag 4 november 2023 organiseert de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland weer een Inspiratiedag voor iedereen die vluchtelingen en migranten een warm hart toedraagt.
Rond het thema ‘Love the stranger’ vertellen vluchtelingen over eigen ervaringen, worden verschillende actieve opvanglocaties in Utrecht bezocht en deelt hoogleraar Diaconaat Thijs Tromp zijn inzichten. Wethouder Rachel Streefland laat deelnemers aan de dag kennismaken met de praktijk van vluchtelingenopvang in Utrecht. Gedurende deze Inspiratiedag is er alle ruimte voor uitwisseling met de sprekers en andere deelnemers. De dag wordt afgesloten met een hartverwarmende viering en een drankje.
Locatie: De Dominicuskerk aan de Palestrinastraat 1, Utrecht (10.00 – 16.00 uur). Alle belangstellenden zijn van harte welkom! Meer informatie volgt binnenkort.

= 5 november - Herdenking omgekomen vluchtelingen aan Europese grenzen

Op zondag 5 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden.

Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Nederland, zal tijdens de herdenkingsdienst de toespraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.
Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatiebijeenkomst plaats. Spreker is Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij zal o.a. de plannen toelichten van het kerkelijke initiatief voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland (KAN).
De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant’Egidio.

= Zelfbeheer in LVV-opvang ongedocumenteerden Amsterdam

Sinds 2019 biedt de gemeente Amsterdam opvang aan ongedocumenteerden, in het kader van de LVV, de Landelijke Vreemdelingen Voorziening, i.s.m. het ministerie en vier andere grote steden. Zeven van de acht locaties worden beheerd door HVO-Querido. Deze organisatie heeft vanaf het begin onderzoek laten doen naar de beleving van de ongedocumenteerden omtrent kwaliteit en perspectief en veranderingen daarin.
Zelfbeheer blijkt goed mogelijk; begeleiders werden ondersteuners, op slechts 2 locaties is ’s nachts beveiliging aanwezig. Aanbevelingen gaan over zorg voor kwetsbare bewoners en specifieke aandacht voor subgroepen, heroverweging van de maximale woonduur en van het zelfredzaamheidscriterium.
Zie een kort overzicht op de factsheet ongedocumenteerden (1 pag.), het rapport van HVO over zelfbeheer 2022 (47 pag.) en het rapport van het Verwey-Jonker Inst. juli 2023 (35 pag.).

= RefugeeHelp - info voor vluchtelingen, van VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk heeft allerlei praktische informatie voor vluchtelingen bijeengebracht op de website RefugeeHelp (www.refugeehelp.nl) beschikbaar in elf talen. Nuttig voor vluchtelingen en voor wie hen helpen.

= Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie

De editie van juli-augustus vindt u hier.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet