logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - September 2022

In een artikel op Nieuw Wij geeft Derk Stegeman, directeur van STEK Den Haag, woorden en een plek aan onze schaamte en onmacht: het begint met protest en solidariteit.
‘De meeste vluchtelingen in Ter Apel hebben de gruwelijkheden overleefd. Ze hebben onze zorg nodig en onze menselijkheid. Kerken moeten nu niet het kabinet helpen met ‘oplossingen’. Kerken moeten allereerst en vooral de mensen zelf opzoeken, die daar buiten bij het aanmeldcentrum zijn. Het zijn onze broeders en zusters. Zij zijn geen probleem, zij hebben een probleem. Ook de kerk is een gemeenschap zonder grenzen. En dat betekent kiezen voor de mensen buiten de poort. Het begint met protest en aanklacht, met schaamte over onze opvang. - Als kerken kunnen we wel druk zetten op lokale overheden. Bij kleinschalige opvang kunnen we mensen een netwerk bieden, aandacht geven en steun. Dat kunnen we samen met andere godsdiensten, samen met alle mensen van goede wil. Die zijn ook te vinden op een stadhuis.’

U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
www.rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
= KLEDING gevraagd voor KINDEREN in Amsterdam en mannen in CALAIS
= Wat kunt u / jij doen: diverse oproepen
= Protestantse Diaconie en de Protestantse Kerk Amsterdam schrijven wijkkerken PKA
= De opvangcrisis in de pers:
- Derk Stegeman op Nieuw Wij
- Is de asieldeal meer dan symboolpolitiek?
- Kerken willen bijspringen in opvangcrisis
= 6 nov. - Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen aan Europese grenzen
= Teken de steunbetuiging voor humane opvang van VluchtelingenWerk, Amnesty, Humanistisch Verbond, Oxfam Novib en het UAF
= Steun ongedocumenteerde jongeren 18+
= Vlugschrift Vluchtelingen

= KLEDING gevraagd voor KINDEREN in Amsterdam en mannen in CALAIS

Stichting Human Aid Now, die al jaren praktische hulp geeft aan vluchtelingen op Lesbos, bij Calais en ook aan ongedocumenteerde gezinnen in Amsterdam, organiseert weer een kledinginzameling: winterkleding voor mannen bij Calais en winterjassen voor kinderen in Amsterdam.
Breng het tot uiterlijk 2 oktober langs (adressen zie hieronder) of laat grote hoeveelheden ophalen. Voor afspraken en informatie zie telefoonnummers hieronder.
- - - - - - - -
Ongeveer 1500 vluchtelingen (vooral mannen) leven onder erbarmelijke omstandigheden in Calais. Ze zijn afhankelijk van de vele vrijwilligers die daar zorgen voor kleding, tenten, eten en medische hulp. Er is een groot tekort aan onder andere kleding. Stichtingen Moving Stones en Human Aid Now organiseren samen een inzameling voor vluchtelingen in Calais. Heb je kleding over? Breng het uiterlijk 2 oktober bij ons langs. Wij sorteren het en brengen het naar verschillende organisaties die in Calais actief zijn.
Wat hebben we nodig? Winterkleding voor mannen (vooral maten S & M)! Er is vooral tekort aan jassen, (jogging-)broeken, t-shirts, hoodies, truien, sneakers (39-46), handschoenen, mutsen, sjaals, dekens, slaapzakken en tenten.
We kunnen trouwens wél nog heel goed winterjassen voor kinderen (maten 86 tm 176) gebruiken voor ons project in Amsterdam. Elke week delen wij 1.200 voedsel- en hygiënepakketten uit aan ongedocumenteerde gezinnen die hun inkomen verloren tijdens covid en nog niet zelfvoorzienend zijn. Dat zijn voornamelijk alleenstaande moeders, zieke of oudere mensen of andere bijzonder kwetsbare personen.
Heb je geen kleding over maar wil je wel helpen? Doneer geld! We kopen er sokken, ondergoed, tandenborstels en andere materialen mee. We kopen goedkoop in bij groothandels, dus jouw geld is effectiever dan jouw donatie voor deze materialen. Via www.humanaidnow.org/donate of https://tikkie.me/pay/HumanAidNow/ovgsNGp6pNWwD9FWuTMitF
Collectepunten in Amsterdam:
  • Voor alles: Curaçaostraat 88 h. Maak aub een afspraak op 06-1466 9821
  • Voor de kinderjassen, en dat alleen: Molenwijk 3 Amsterdam Noord. Maak aub een afspraak op 06-8720 6168
  • Voor grote hoeveelheden: Wij komen ze halen. Maak aub een afspraak met Dominique op 06-5470 8509.
Voor vragen en opmerkingen, bel of app Dominique op 06-5470 8509.

Heel hartelijk bedankt voor jullie hulp,
Bart en Dominique van Human Aid Now & Sanne van stichting Moving Stones

Lees hier de hele tekst van de oproep.

= Wat kunt u / jij doen: diverse oproepen

De crisissituatie in de opvang van asielzoekers in Nederland neemt enorme proporties aan. De beschamende beelden uit Ter Apel bepalen ons bij onze onmacht. Het doet ons allemaal pijn dat al die jaren de overheid de opvang van asielzoekers steeds verder minimaliseerde – een onrecht dat kerken en andere critici van dit beleid steeds aan de kaak hebben gesteld, maar niet hebben kunnen keren.
Opvang van vluchtelingen is meer dan tentenkampen in de regen voor de poort van Ter Apel. Veel kerken in het netwerk van de Taakgroep Vluchtelingen doen met kleinere en grotere activiteiten voor vluchtelingen wat in hun vermogen ligt. Toch vragen we jullie aandacht voor verschillende initiatieven en oproepen:

1. 26 augustus: Samen met 13 organisaties die actief zijn op het gebied van noodhulp, mensenrechten en vrede brengt de Raad van Kerken in Nederland een verklaring uit met daarin een dringend appel op minister-president Rutte en de overheid om de internationale verplichtingen na te komen met betrekking tot de mensonterende situatie in Ter Apel.
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/08/ter-apel-is-ons-eigen-moria/

2. 26 augustus: de Protestantse Kerk Nederland roept kerken op werk te maken van huisvesting van asielzoekers, i.s.m. lokale overheid (privaat-publieke samenwerking); PKN voorbeeld Kampen/IJsselmuiden heeft zelfs de Volkskrant en het AD gehaald. De Raad van Kerken steunt deze oproep; zie https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/08/kerken-willen-samen-met-gemeenten-opvangcrisis-humanitair-helpen-oplossen/

3. Een oproep van INLIA aan kerken om een ruimte ter beschikking te stellen om een groep AMA’s onderdak te brengen: "Weten jullie misschien een passend ( kerkelijk ) gebouw waar wij met spoed 40 tot 70 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden kunnen opvangen met professionele begeleiding en met kerkelijke vrijwilligers. Dit doen wij dan samen met de officiële gezinsvoogdijinstelling NIDOS omdat het niet langer verantwoord is de kinderen in Ter Apel te houden. ( .. )." Mocht u een ruimte ter beschikking kunnen stellen, bel INLIA: 050-3138181.


4. In vervolg op onze extra nieuwsbrief van juli (Urgente oproep van INLIA aan kerken) doet INLIA begin september opnieuw een beroep op kerken:
Heeft u leegstaande zalen in uw kerkgebouw of staat het hele gebouw leeg? Heeft u een ongebruikte pastorie, een jeugdhonk of iets dergelijks? Die ruimte is nu nodig! We vragen u dringend om die ruimte beschikbaar te stellen voor asielzoekers die nu in Ter Apel geen onderdak kunnen krijgen en anders op straat moeten overnachten. We hebben die plaatsen nodig om de tijd te kunnen overbruggen tot het COA en de nu wel willende gemeenten meer plekken kunnen bieden. Bij voorkeur tot in oktober, maar als u bijvoorbeeld voor slechts een week plekken beschikbaar kunt maken zijn we daar ook al mee geholpen. Het is denkbaar om dan een ‘estafette’-model toe te passen. Vrijwilligers (die 24 uur per dag nodig zijn) kunnen natuurlijk ook worden geworven bij andere kerken in uw plaats of regio. Bedden, matrassen en beddengoed kunnen eventueel via INLIA worden geleverd. Met het COA is afgesproken dat zij de kosten die kerken voor deze crisisopvang maken adequaat zullen vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan het (laten) verzorgen van maaltijden, het huren van douchecabines, etc. Graag horen we zo snel mogelijk van u of u kunt helpen, liefst vandaag nog. U kunt mailen naar: crisisopvang@inlia-projecten.nl of bellen naar: 050-3137371. We rekenen op de Charterkerken en alle geloofsgemeenschappen die ruimte hebben om deze asielzoekers van de straat te halen. De kerken in Groningen en Drenthe die, met onze ondersteuning, u voorgingen kunnen het zeker aanbevelen. Laten we met alle kerken samen er voor blijven zorgen dat er niemand buiten voor het hek van het aanmeldcentrum Ter Apel de nacht hoeft door te brengen. We zien uit naar uw reactie! Met warme groet, John W R van Tilborg, directeur INLIA
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1286/opvang-vluchtelingen-uit-ter-apel-help-ons-helpen
Een week geleden meldde INLIA dat kerken inmiddels meer dan 400 asielzoekers in crisisopvang hebben gehad, en dat er nog veel meer plekken nodig zijn; zie: https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1287/inmiddels-meer-dan-400-asielzoekers-uit-ter-apel-opgevangen
Lees hier Praktische aandachtspunten voor crisisopvang van dakloze asielzoekers uit Ter Apel

= Protestantse Diaconie en de Protestantse Kerk Amsterdam schrijven wijkkerken PKA

Beste lezer, [begin september]
Van veel kanten krijgen we de vraag of er vanuit de PKA/Protestantse Diaconie iets georganiseerd wordt voor de gestrande vluchtelingen in Ter Apel. De Diaconie heeft hierover overleg met o.a. de Regenbooggroep, het Leger des Heils en de Gemeente. De PKA heeft overleg met de Raad van Kerken Amsterdam. Zodra hier concrete dingen over te melden zijn, zullen we dit communiceren. Maar er is ook nu al veel mogelijk. Er zijn diverse mogelijkheden voor kerken en individueel om aan te haken bij Amsterdamse en landelijke initiatieven. Een aantal suggesties noemen we in deze mail.
Lees verder voor suggesties rond: Team Kerkbed, Wereldhuis, Regenboog, INLIA, MiGreat, e.a.

= De opvangcrisis in de pers:

# Derk Stegeman op Nieuw Wij over de verhouding tussen kerk en overheid rond de opvangcrisis.
# Is de asieldeal meer dan symboolpolitiek? 2 filosofen in Trouw 2 september.
# Kerken willen bijspringen in opvangcrisis: onderdak voor asielzoekers en statushouders.

= Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen - 6 november, Mozes en Aäronkerk Amsterdam

Op zondag 6 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die het afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden.
Dominee Rikko Voorberg (theoloog, kunstenaar en, als het moet, activist) zal tijdens de herdenkingsdienst de toespraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’ Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatiebijeenkomst plaats over het migratiebeleid van de EU en de gevolgen daarvan. Spreker is Minella van Bergeijk, directeur van ontwikkelingsorganisatie Tearfund; zij bezocht vastgelopen vluchtelingen in Bosnië, zoals we meldden in onze vorige nieuwsbrief ( artikel in De Groene: 'Ik kom naar jou' ).

De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant’ Egidio.

= Teken de steunbetuiging voor humane opvang

'Vluchtelingen zijn geen probleem, zij hèbben een probleem'
www.vluchtelingenwerk.nl/steunbetuiging

= Steun ongedocumenteerde jongeren 18+

Jongeren die in Nederland zijn opgegroeid zonder verblijfsvergunning belanden na hun 18de verjaardag in een legaal niemandsland: verder studeren of werken mag niet. Deze jongeren noemen we Dreamers: zij dromen van een leven zoals hun leeftijdsgenoten mèt papieren. Teken het manifest op: https://dreamersnl.org/

= Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie

De editie van september vindt u hier.
Alle nummers van Vlugschrift staan op deze lijst.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet