logo

INLIA vraagt kerken om te zoeken naar tijdelijk onderdak

INLIA in Groningen stuurde vorige week een oproep aan de kerken die aangesloten zijn bij het Charter van Groningen (waaronder de Prot. Gem. Zuid-Oost) om te helpen zoeken naar lokaties, kerkgebouwen of andere, waar tijdelijk onderdak geboden kan worden aan asielzoekers/statushouders, om zo de overvolle opvang in Ter Apel te ontlasten. Het ministerie vraagt hulp en betaalt eventuele kosten.
Noortje de Boer (diaconale werkgroep PGZO) vroeg INLIA of deze oproep breder verspreid moest worden: ja, graag, aanbod uit èlke kerk is bijzonder welkom!
= = = = =
Beste mensen,
Het kan jullie de afgelopen tijd niet zijn ontgaan: er zijn te weinig slaapplekken voor de asielzoekers die zich in Ter Apel melden. Al maanden melden zich in Ter Apel meer asielzoekers dan het COA plek voor heeft. Met als gevolg dat deze mensen ’s avonds laat met bussen naar een slaapplek elders in Nederland worden gebracht, de nacht doorbrengen op een stoel in het aanmeldcentrum of zelfs in een slaapzak op het grasveld voor de poorten van het aanmeldcentrum.
De nood is hoog! Het ministerie van Justitie & Veiligheid doet daarom nu een beroep op gemeenten maar ook op ons en de kerken om ruimte beschikbaar te stellen.
In de bijlage van deze mail kunnen jullie meer lezen over de situatie in Ter Apel en de concrete hulpvraag die wij jullie nu stellen. Kort samengevat komt deze hulpvraag op het volgende neer:
Wij vragen jullie met ons te kijken wat we samen kunnen doen om de ergste nood van vluchtelingen en hun helpers te verlichten. Hebben jullie een leegstaand kerkgebouw, een lege pastorie of een andere ruimte in jullie bezit? Of kennen jullie een leegstaand gebouw in de omgeving? Meld het bij ons aan! Dan kijken wij graag samen met jullie of deze ruimte geschikt (te maken) is voor de opvang van asielzoekers en statushouders. Lees hiervoor de bijlage. [zie hieronder]
Mochten jullie een gebouw kennen dat ingezet kan worden, hebben jullie andere suggesties, of zijn er vragen, neem dan contact op met:
Crisisopvang INLIA Projecten
E-mail: crisisopvang@inlia-projecten.nl
Telefoon: 050-3138181
= = = = =
Urgente oproep: stel ruimte beschikbaar!
Beste mensen,
Het kan jullie niet zijn ontgaan: er zijn te weinig slaapplekken voor de asielzoekers die zich in Ter Apel melden. Het ministerie van Justitie & Veiligheid doet nu een beroep op de kerken om ruimte beschikbaar te stellen. Zo hoog is de nood. Hebben jullie een (deels) leeg gebouw? Meld het bij ons aan!

Op 6 mei 2022 stonden we met ruim 100 mensen op het grasveld voor de poort van het Aanmeldcentrum Ter Apel. Voor een manifestatie van solidariteit, om steun uit te spreken voor bewoners en medewerkers, de plaatselijke gemeenschap en het gemeentebestuur. Want al maanden melden zich daar meer asielzoekers dan er plek is. Met als gevolg dat mensen, vaak na uren wachten, ’s avonds laat met bussen naar een slaapplek elders in Nederland worden gebracht of de nacht doorbrengen op een stoel in de kantoren in het centrum.

Een week na de manifestatie van 6 mei liggen asielzoekers in slaapzakken op hetzelfde grasveld. Er is binnen zelfs geen stoel meer beschikbaar. De humanitaire situatie bij het centrum is door de ondergrens gezakt, vindt ook het COA zelf. Het Rode Kruis zette tijdelijk tenten op, maar die zijn weer weggehaald. INLIA haalde een vrouw met een hoog risicozwangerschap tweemaal een nacht op om een fatsoenlijke nachtrust te krijgen.

De opvang van asielzoekers is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van de kerken maar van de overheid. Echter, de kerken hebben ook de opdracht om te zien naar mensen in nood. Daar ligt ook een belangrijk fundament van de christelijke geloofsgemeenschap, voor het bondgenootschap van het Charter van Groningen en in de opdracht aan INLIA. Samen met kerken in de regio hebben we de eerste stappen al gezet. INLIA richt nu samen met 3 kerken in Groningen en Drenthe ruimten in om kortstondig onderdak te verlenen aan de meest kwetsbare asielzoekers; bejaarden, zieken en hoogzwangere vrouwen. Zodat die niet de nacht op een stoel of in de buitenlucht hoeven door te brengen. We doen dit vanwege de nood, compassie en roeping. Maar er is veel meer hulp nodig.

Het ministerie van Justitie & Veiligheid vraagt ons bij te springen. U kunt helpen!
Het COA, het ministerie, de staatssecretaris zelf, de gemeenten; ze slagen er niet in op korte termijn voldoende opvangplekken te realiseren. Er is geen zicht op een korte termijn oplossing, stellen kabinet, Tweede Kamer, COA en andere deskundigen vast. Alle nodige stappen gaan tijd kosten en de nood is nu. Alle geschikte gebouwen zijn nu welkom. Wij vragen jullie met ons te kijken wat we samen kunnen doen om de ergste nood van vluchtelingen en hun helpers te verlichten. Het is nú nodig.

Staat er een kerkgebouw leeg ? Hebben jullie een lege pastorie? Een leeg schoolgebouw van de schoolvereniging? Een leeg wijk- of kantoorgebouw in beheer ? Meld het bij ons!
Wij kijken dan graag met jullie naar de mogelijkheden. Dat kunnen heel verschillende dingen zijn. Bijvoorbeeld ‘crisisnoodopvang’: tijdelijke opvang van asielzoekers die wachten op de beslissing op hun asielaanvraag.
(Zie bijvoorbeeld https://dvhn.nl/groningen/Nieuwe-noodopvang-100-asielzoekers-in-Groningen-om-aanmeldcentrum-Ter-Apel-te-ontlasten.-Tijdelijk-verblijf-gebouw-Damsterdiep-waar-straks-studenten-komen-27736791.html.)

Ook opvang van ’statushouders’, vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, is een optie. Ook dat ontlast de asielzoekerscentra, omdat veel statushouders daar verblijven in afwachting van een woning. Jullie kennen mogelijk de ’Tussenvoorziening’ die wij bedacht en uitgevoerd hebben in het Drentse Eelde.
(Zie ook https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1126/inlia-rondt-project-tussenvoorziening-in-eelde-tynaarlo-af)

Er zijn veel verschillende opties: jullie bijdrage kan variëren van enkel kortstondig een leeg gebouw ter beschikking stellen (met misschien vrijwilligers om mensen te begroeten etc) tot een wat langer durend project voor statushouders, met betrokkenheid vanuit jullie gemeenschap. En alles daartussen!

Belangrijk om te weten: het Rijk betaalt eventuele kosten! De rijksoverheid neemt de kosten van de opvang voor rekening. Het beschikbaar stellen van ruimte kost jullie kerk dus geen geld. Inrichting, eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan het gebouw, de opvang zelf: dit wordt betaald door het Rijk en/of het COA. INLIA kan daarbij bemiddelen, om jullie zorgen uit handen te nemen. INLIA en/of gemeente en/of COA zorgen voor personeel. Natuurlijk zijn professionals en vrijwilligers uit jullie gemeenschap welkom om mee te helpen.

Structurele oplossingen moeten er ook komen.
Het mag duidelijk zijn dat we nu niet willen bijspringen om een niet-werkend opvangbeleid te laten voortduren. Naast de tijdelijke oplossingen, moeten er duurzame structurele oplossingen komen. Het spreekt voor zich dat we ook hierop gaan inzetten. Afgelopen week heeft de Raad van Kerken in Nederland hier met de staatssecretaris over gesproken omdat een humaan en rechtvaardig vreemdelingenbeleid altijd al hoog op de agenda heeft gestaan en zal blijven staan voor de kerken, ook in het voortgaande overleg met de staatssecretaris.

De huidige nood is hoog en er moet wat gedaan worden.

Daarom vragen we nu aan de Charterkerken in heel Nederland:
Hebben jullie een leegstaand kerkgebouw, een lege pastorie, een andere ruimte in jullie bezit? Of kennen jullie een leegstaand gebouw in de omgeving? Groot of klein: laat het ons weten, dan nemen we contact op.

Wij helpen dan te beoordelen of het geschikt is (te maken) voor opvang. We kijken graag naar álle opties. We hebben zoals jullie weten ervaring met allerlei vormen van opvang, van klein tot groot, van kerken tot hotels, van tenten tot Rijnschepen. Het kan nog zo onmogelijk lijken; wij kijken graag of er een mouw aan te passen is. Wij hebben ook een professionele ervaren bouwkundige die ons en jullie hierbij kan bijstaan.

Mochten jullie een gebouw kennen dat ingezet kan worden, hebben jullie andere suggesties, of zijn er vragen, neem dan contact op met:

Crisisopvang INLIA Projecten
E-mail: crisisopvang@inlia-projecten.nl
Telefoon: 050-3138181
= = = = =
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet