logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - Maart 2022

Ria Borkent schreef n.a.v. de oorlog in Oekraïne een lied onder de titel ‘Hoe kan er in de wereld vrede zijn’ – hieronder vindt u het tweede couplet:

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

te zingen op de wijs van: Zo vriendelijk en veilig als het licht.
bron: www.riaborkent.nl/2022/03/04/hoe-kan-er-in-de-wereld
zie daar ook haar lied Een lange rij van mensen

U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
www.rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
= Oekraïne – hulp
= Spreekt u Oekraïens of Russisch ?
= Gemeenteraadsverkiezingen - overzicht en speerpunten
= Wij zijn nog altijd hier
= Bruggen bouwen – publicatie van het Wereldhuis
= Taakgroep Vluchtelingen van de RvK A’dam
= 17 maart – Wake Amsterdam
= Vlugschrift Vluchtelingen
de foto's zijn afkomstig uit de publicatie van het Wereldhuis
DIGITAL CAMERA

= Oekraïne - hulp

Allerlei manieren om hulp te bieden zijn in kaart gebracht en worden voortdurend geactualiseerd. KerkinActie geeft een overzicht in het Vlugschrift van maart
met daarin o.a. uitvoerige informatie voor kerken: www.protestantsekerk.nl/nieuws/wat-kun-je-doen-voor-oekraine met o.a. suggesties voor liturgie, info over onderdak zoals via Takecarebnb, en een stappenplan voor kerken.
In Amsterdam biedt de gemeente al onderdak aan 900 Oekraïense vluchtelingen en bereidt nog meer plekken voor. De gemeente wil het voor mensen met een bijstandsuitkering makkelijk maken om Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen: ze tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Actuele informatie is te vinden via: https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/amsterdam-steunt-oekraine/

De Russisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam, lid van de Raad van Kerken, heeft zich gedistantieerd van de kerkleiding in Moskou en toont zich solidair met Oekraïne. Zie de verklaring op https://orthodox-amsterdam.nl/nl/
De parochie, waar veel Oekraïners lid van zijn, heeft een hulpactie op touw gezet en is druk met inzamelingen voor vluchtelingen en andere slachtoffers van de oorlog. Parochianen hebben vluchtelingen opgehaald bij de Oekraïens-Poolse grens. Vorige week meldde de parochie al dat er enorm veel hulpgoederen zijn afgegeven in de kerk aan de Lijnbaansgracht, door parochianen maar ook door stadgenoten zonder enige binding met de kerk. De goederen zijn gesorteerd en verzonden naar Oekraïne. In enkele dagen is al € 10.000 ontvangen; met een deel worden hulpgoederen gekocht, een ander deel wordt overgemaakt naar de diaconie van de Orthodoxe kerk in Polen. Mocht u mensen thuis kunnen ontvangen, bijv. voor twee weken, meld dit aan office@orthodox-amsterdam.nl Vermeld svp hoeveel, of u Oekraïens of Russisch spreekt. Ook als u andere hulp wilt bieden, graag melden aan ditzelfde adres.

= Spreekt u Oekraïens of Russisch ?

Of kent u mensen die Oekraïens of Russisch spreken? Misschien wilt u de vrijwilligers helpen bij de organisatie Takecarebnb? Zij brengen Oekraïense vluchtelingen onder bij gastgezinnen – inmiddels al 3.000 aanmeldingen - en hebben hulp nodig bij de communicatie. Melden kan bij samia@takecarebnb.org
DIGITAL CAMERA

= Gemeenteraadsverkiezingen - overzicht en speerpunten

Op 16 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Net als vier jaar geleden hebben we een overzicht gemaakt van plannen van de meeste partijen met betrekking tot ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders. Klik hier voor het overzicht.
Deze download is te printen op 2 pagina’s A3.
Na het overzicht zijn de speerpunten van de Taakgroep opgenomen:

  1. Gerechtigheid & barmhartigheid
  Waar de waardigheid en integriteit van ongedocumenteerde mensen is het geding is, is onlosmakelijk ook onze eigen menselijke waardigheid en integriteit in het geding. Het woord van Jezus Christus raakt hier de kern: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ Mensen van de kerk geloven dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld. De Amsterdamse kerken kunnen niet anders dan steeds weer opkomen voor gerechtigheid voor álle mensen in Amsterdam.
  2. LVV – 24uurs opvang met begeleiding
  Het zittende college van B&W heeft de wensen van vier jaar geleden grotendeels vervuld met de instelling van de 24uurs opvang (LVV) in tien locaties verspreid over de stad, waar plek is voor 500 mensen zonder papieren, die daar begeleid worden naar een verblijfsstatus of perspectief op terugkeer. Maar de procedure kan veel beter en het gebrek aan menselijke maat bij de IND leidt tot teveel uitstroom van mensen zonder duurzame oplossing. Nodig is opvang voor wie niet (meer) in de LVV terecht kan, en stevige lobby naar de landelijke overheid om knelpunten in de procedure op te lossen. De Europese regelgeving moet hier leidend zijn: overheden zijn verplicht asielzoekers onderdak en voedsel te geven.
  3. Een zinvol bestaan
  Ongedocumenteerde vluchtelingen, die hun recht blijven zoeken met hernieuwde asielaanvragen, zijn officieel uitgesloten van werk en onderwijs en dus veroordeeld tot afhankelijkheid. De lokale overheid kan op verschillende manieren ruimte bieden aan mensen om opleidingen te volgen en (vrijwilligers)werk te verrichten. Om mensen te helpen hun ziekmakende afhankelijkheid en apathie voorbij te komen en toekomstperspectief te ontwikkelen moet de gemeente Amsterdam die mogelijkheden verruimen; kerken zouden daarbij een goede rol kunnen vervullen.

  = Wij zijn nog altijd hier

  De groep Wij zijn nog altijd hier (We Are Still Here) is een collectief van en met ongedocumenteerde Amsterdammers, vnl. bestaande uit vluchtelingen die jarenlang deelnamen aan We Are Here, gesteund door hun Nederlandse buddies. Na frustrerende procedures in de LVV-opvang worden zij bedreigd met uitzetting uit deze opvang zodat ze weer op straat zullen belanden. ‘We zitten hier muurvast in een papierloos bestaan.’ Niettemin kan de lokale politiek hun helpen. ‘Wat wij vragen behoort tot de primaire levensbehoeften zodat we eindelijk kunnen gaan leven in plaats van overleven.’
  Op deze flyer is te zien welke partijen veel beloven en welke veel steun geboden hebben. Voor meer informatie zie www.permanentverblijf.org ‘Stem solidair met ongedocumenteerde Amsterdammers.’ Zie ook de aanvulling op de flyer 'Voor een vrouwvriendelijke asielprocedure'.
  In onze nieuwsbrief van december meldden we over de rechtszaken die de gemeente aanspande tegen een aantal ongedocumenteerde bewoners van de LVV-opvang, die zich verzetten tegen beëindiging van de opvang. In de raadsvergadering op 16 februari werd een motie ingediend met het voorstel om een besluit over daadwerkelijke beëindiging van de opvang uit te stellen en over te laten aan het nieuwe college van B&W. Deze werd door 10 fracties met ruime meerderheid aangenomen. Allicht speelt vrees voor imagoschade mee in de aanloop naar de verkiezingen; in elk geval geeft het betrokkenen enig respijt.
  DIGITAL CAMERA

  = Bruggen bouwen – publicatie van het Wereldhuis

  Warm aanbevolen: Building Bridges (engelse titel, nederlandse tekst) 74 blz., A4 formaat, vlot geschreven, met heel diverse stukken, informatieve en persoonlijke plus fraaie columns, en veel prachtige foto's. Ook ideaal om cadeau te geven!
  Geeske Hovingh, coördinator van het Wereldhuis, schrijft:
  Building Bridges is de eerste ‘glossy’ waarin mensen zonder papieren de hoofdrol hebben. Dit magazine is gemaakt door het Wereldhuis en heeft als doel het draagvlak voor deze groep positief te beïnvloeden. Zij vertellen hoe en waarom ze hier zijn gekomen, wat hun dromen zijn en welke misverstanden en vooroordelen over hen zo snel mogelijk de wereld uit moeten. Ook gaat het over de ontmoetingen tussen hen en verschillende groepen in de samenleving. Prachtige portretfoto’s van fotograaf Adriaan Backer illustreren het geheel.
  U kunt dit magazine ontvangen door uw postadres te mailen naar g.hovingh@diaconie.org
  We hopen dat u vervolgens misschien ook overweegt om voor slechts € 25 per jaar Vriend wil worden van het Wereldhuis. U ontvangt dan verder vier keer per jaar een nieuwsbrief en uitnodigingen voor feesten en mee-denk-momenten. Van harte aanbevolen!”
  By the way: het Wereldhuis is in januari teruggekeerd op haar vaste adres Nieuwe Herengracht 18.
  DIGITAL CAMERA

  = Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam

  De Taakgroep is in de jaren '80 in het leven geroepen en is in verschillende vormen met verschillende activiteiten actief geweest. Op dit moment zorgen Anna Verbeek en Frans Zoer voor publicatie van de nieuwsbrief en onderhouden ze de contacten in het netwerk van kerken en hulpverleningsorganisaties. Interesse om mee te doen en meer activiteiten te ontwikkelen? Neem contact op met Frans Zoer via ons redactieadres: redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
  DIGITAL CAMERA

  = 17 maart - Wake Amsterdam

  Op donderdag 17 maart van 18-19 u. voor het stadhuis (Amstelzijde) is de maandelijkse wake voor een humaan asielbeleid. Info: www.sosmoria.eu/wake/amsterdam/
  DIGITAL CAMERA

  = Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie

  Hier vindt u de editie van februari en van maart.
  Alle nummers van Vlugschrift staan op deze lijst.
  T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
  Raad van Kerken Amsterdam
  voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
  redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
  Email Marketing Powered by MailPoet