logo

Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen RvK A - Juni 2022

Er is genoeg te doen. Altijd weer.
In het Wereldhuis
papierwinkel zonder papieren
georganiseerde chaos
duiventil, waar mensen in en uit vliegen
soms met brood, dan een olijftakje
plek met een lach, met een traan
waar we samen doen wat moet gedaan.

uit: Wereldhuis Jaarverslag 2021

U vindt deze en onze eerdere nieuwsbrieven op:
www.rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
= 17 juni - Hoftuin Diaconie - Flee Festival - Wereldvluchtelingendag
= 16 juni - Wake Amsterdam
= Bidden voor vrede is niet genoeg
= Opvang Oekraïense vluchtelingen
= Naar stadsrechten voor ongedocumenteerden
= Lobby voor beter beleid
= De LVV-opvang voor ongedocumenteerden bedreigd
= Amsterdamse pastor loopt een walk of shame door Bosnië
= Leven in limbo
= Vlugschrift Vluchtelingen
Flee festival

= 17 juni - Hoftuin Diaconie – Flee Festival - Wereldvluchtelingendag

Evenement in aanloop naar Wereldvluchtelingendag (20 juni). In de Hoftuin achter de Corvershof is een festival waar ontmoeting tussen Amsterdammers en nieuwkomers zonder en met papieren centraal staat. Kom gezellig langs voor een hapje en een drankje, waag een dansje en bekijk de animatiefilm Flee in de open lucht.
Nieuwe Herengracht 18, 17.00-24.00 uur. Meer info via: www.diaconie.org/events

De landelijke Raad van Kerken geeft de oproep door vanuit Europese kerkverbanden om op zondag 19 juni de duizenden migranten en vluchtelingen te herdenken, die op zoek naar veiligheid op de Middellandse Zee en aan andere Europese grenzen hun leven verloren. Lees meer.
En zoals elk jaar rond Allerzielen is de herdenking van omgekomen vluchtelingen aan de grenzen van Europa, georganiseerd door de Prot. Diaconie, Sant’Egidio, Jeannette Noëlhuis en de Taakgroep Vluchtelingen; dit jaar op 6 november in de Mozes en Aäronkerk.

= 16 juni - Wake Amsterdam

Op donderdag 16 juni houdt Wake Amsterdam van 18 – 19 u. de maandelijkse wake bij het stadhuis. Thema: crisis in de opvang van asielzoekers en 24-uursopvang LVV bedreigd. Met sprekers en muziek. Info: https://sosmoria.eu/wake/amsterdam/

= Bidden voor vrede is niet genoeg!

Op verzoek van de redactie van Kerk in Mokum, het kerkblad van de PKA, reageerde Anna Verbeek, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam, op de stelling: Bidden voor vrede is niet genoeg! Vanuit de kerken kunnen en moeten we meer doen tegen de oorlog in de Oekraïne.
"Wat kun je doen tegen de absolute gruwel van oorlog? Ja, bidden – zo belangrijk en zeker als je dat in de kerk doet: zo troostend omdat je samen woorden vindt om je onmacht en misschien je angst te delen. Oorlog, hightech inmiddels, kunnen wij niet stoppen als kerken. Wel kunnen we met woord en metterdaad meeleven. In de eerste weken van de oorlog hebben we als Raad van Kerken Amsterdam veel contact gehad met onze lidkerk de (Russisch) Orthodoxe Kerk in Amsterdam. In een persbericht spuwden we onze afschuw uit over het patriarchaat van Moskou dat de oorlog legitimeert en gelovigen intimideert.
Praktische en pastorale hulp aan vluchtelingen is barmhartigheid én een daad van verzet tegen oorlogstirannie. Onze hulp moet zeker uitgaan naar juist de meest kwetsbaren onder de vluchtelingen; de mensen zonder papieren of de Afrikanen en Syriërs die nu ook uit Oekraïne moeten vluchten en opnieuw te maken krijgen met uitsluiting – alsof Europa alleen blonde christelijke Oekraïners wil helpen. Kerken moeten blijven pleiten voor open grenzen en inclusiviteit en zorgen dat mensen niet tegen elkaar worden uitgespeeld."
ingang Human.Opvang Centraal Station

= Opvang Oekraïense vluchtelingen

Dagelijks komen er nog ongeveer honderd vluchtelingen uit Oekraïne aan op het Centraal Station. Tot eind mei hebben zich daar ruim 16.500 gemeld. Na eerste opvang zijn zij doorverwezen naar een locatie elders in het land, in de regio of in Amsterdam zelf. Ruim 2.000 verblijven nu in een gemeentelijke of particuliere opvanglocatie. Voor het laatste nieuws, voor opvangmogelijkheden, evt. bij u thuis, en allerlei andere manieren om hulp te bieden, zie: www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/amsterdam-steunt-oekraine Nuttig is ook: www.refugeehelp.nl/get-help voor Oekraïners en voor wie hulp willen geven (site in nederlands of engels). Mocht u overwegen om Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen, lees dan ook over ervaringen en veelgestelde vragen.
Trouw gaf op 11 juni een actuele beschrijving van de opvang in Amsterdam.

= Naar stadsrechten voor ongedocumenteerden

Op 12 mei stond Pakhuis de Zwijger volledig in het teken van de positie en rechten van ongedocumenteerde mensen in Europese steden. Het internationale grassroots-netwerk City Rights United presenteerde de door hen ontwikkelde ‘Toolkit voor inclusieve steden’: een verzameling innovatieve en creatieve strategieën die de toegang tot onderwijs, huisvesting en een City ID kaart voor ongedocumenteerde mensen verbeteren, het belang van andere representatie van migranten in de media agenderen, en bijdragen aan het opzetten van grassroots campagnes voor politieke verandering. De avond eindigde met een spectaculaire en feestelijke fashionshow, met kleding en producten van het Amsterdamse collectief PrintRights (zij werden bekend met de productie van duizenden fraaie mondkapjes). Voor terugblikken zie: https://dezwijger.nl/update/terugblik-city-rights-unite
Tot de nieuwe ‘Toolkit voor inclusieve steden’ behoort de ‘City Rights App’, een gratis app die ongedocumenteerden toegang geeft tot actuele informatie op diverse thema’s in Amsterdam. De Z!-krant bood in nr. 8 (28 mei-17 juni) een interview met de ontwerper ervan, Mohammed Bah. Op https://www.cityrightsunited.eu/toolkit/ staan 15 posters over relevante onderwerpen (waaronder de genoemde app) met op elk een QR-code, die toegang geeft tot veel meer informatie.
De conferentie op 12 mei (voortgezet op 13 en 14 mei in Utrecht) is een initiatief van Amsterdam City Rights dat onderdeel is van stichting Here to Support.

= Lobby voor beter beleid

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart kwam een coalitie in zicht met vrijwel dezelfde partijen. Tijdens de formatiebesprekingen schreven het ASKV en andere organisaties, waaronder de Taakgroep, een brief aan de fractievoorzitters met suggesties voor beter beleid voor ongedocumenteerden in de stad. De groep Vrouwen tegen Uitzetting voegde hier een oproep aan toe om een 'bestendige oplossing' te bieden aan mensen die zonder perspectief uit de LVV-opvang worden gezet en in het asielgat blijven steken.

= De LVV-opvang voor ongedocumenteerden bedreigd

De gemeente biedt sinds 2019 opvang aan 500 ongedocumenteerden in het kader van de LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen, i.s.m. Utrecht, Groningen, Rotterdam en Eindhoven). Op 10 maart rapporteerde de wethouder over de voortgang van deze LVV-opvang. (pdf download)
Voortzetting van de LVV, na de driejarige pilot, wordt bedreigd door het nieuwe regeerakkoord van de landelijke coalitie, waarin alleen nog opvang geboden wordt aan mensen die verklaren terug te willen naar hun land van herkomst. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft bezwaren, net als de vijf LVV-gemeenten. Zie ook het artikel in de Volkskrant van 4 juni: Hulp zat, maar alleen richting de uitgang met veel aandacht voor de situatie in Amsterdam.
De nieuwe coalitie in de gemeenteraad, van PvdA, GroenLinks en D66, wijdt in haar ‘Amsterdams Akkoord’ twee pagina’s aan Opvang en Vluchtelingen Over de LVV staat er alleen in dat die eind dit jaar geëvalueerd wordt en dat A’dam uitgaat van continuering van de opvang. Opvallend is dat details uit de verkiezingsprogramma’s er nauwelijks in terug komen. Naast warme steun van GroenLinks voor deze opvang toonde de PvdA zich welwillend, terwijl D66 er geen woord over sprak; zie ons overzicht. (pdf download)
We zijn blij dat wethouder Groot Wassink de voordelen van dit type opvang benadrukt, zoals die ook vanuit hulporganisaties al sinds jaren zijn aangevoerd, ook vanuit de Taakgroep Vluchtelingen. Het was indertijd vooruitgang toen de gemeente bed-bad&brood aanbood, maar nachtopvang alleen was niet voldoende om tot rust en bezinning op perspectief te komen. Na lobby werd dit 24-uursopvang, waardoor ook juridische begeleiding mogelijk werd die tot perspectief kon leiden, nl. alsnog een verblijfsvergunning of doormigratie of terugkeer naar land van herkomst. Aan de uitwerking kan veel verbeterd worden - m.n. de IND speelt een belemmerende rol, en is nu zelf ook op zoek naar een meer meer menselijke maat - maar dan wel met behoud van de optie om tot weloverwogen perspectief te komen. Als de LVV zou verworden tot een ‘deportatiecentrum’ (weth. Groot Wassink) dan verliest het z’n waarde en effect, en zou de gemeente andere eigen vormen van opvang moeten realiseren, zoals de wethouder ook al heeft aangekondigd.

= Amsterdamse pastor loopt een walk of shame door Bosnië

De bekende Amsterdamse pastor en vluchtelingenactivist Rikko Voorberg reisde langs diverse steden in Bosnië om vluchtelingen te bezoeken die leven in kraakpanden en tentjes. Omdat zij er niet in slagen verder te komen in Europa – waar Rikko hen mee wilde helpen met zijn actie’s ‘We Gaan Ze Halen’ – ging hij naar hen toe, in een Walk of Shame, om hun iets terug te geven van hun menselijkheid; hij reisde samen met Derk Stegeman (STEK en Bethelkerk) en Minella van Bergeijk (Tearfund). Lees het artikel van Mounir Samuel:'Ik kom naar jou'

= Leven in limbo

De omroep Human heeft op tv een serie uitgezonden over het leven van mensen zonder papieren: op https://www.human.nl/leven-in-limbo.html kunt u de 4 afleveringen van elk 40 min. alsnog bekijken. De serie vertelt op intieme wijze verhalen van mensen die hun uiterste best doen om hun bestaan vorm te geven in een maatschappij waarin ze geen bestaansrecht hebben. En laat zien hoe het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) deze groep met raad en daad bijstaat.

= Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie

De editie van juni vindt u hier.
Alle nummers van Vlugschrift staan op deze lijst.
T a a k g r o e p V l u c h t e l i n g e n
Raad van Kerken Amsterdam
voor reacties, aanmelden of afmelden, mail naar:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
Email Marketing Powered by MailPoet