logo

Duldung - gedoogstatus - webinar van de Taakgroep terugkijken en verslag

Op 22 april organiseerde de Taakgroep Vluchtelingen samen met Rian Ederveen van het LOS een webinar over het duitse beleid inzake Duldung ofwel gedoogstatus voor onuitzetbare ongedocumenteerden. Ongeveer 60 deelnemers volgden dit webinar, van wie de helft uit Amsterdam, de andere helft uit allerlei andere delen van het land, de meesten vanuit diverse hulporganisaties, al dan niet kerkelijk gerelateerd.
De opname van deze zoom-bijeenkomst is te vinden op:
https://us02web.zoom.us/rec/share/JuuLW6Scp1Fgr956c1sHd_zUmd_U1mFHpUtn8lrBNtgyDX-h0qTVFf53jEIf7_gG.12VfKhcI0OdDVYUT
Dan komt een scherm in beeld waarop u de volgende code kunt invullen:
@A0=td8P [na de A volgt een nul] en de opname, 1:23 min., gaat van start.

Een uitgebreid verslag vindt u hier.

Heel kort samengevat:
Karin Arendsen vertelt over de cursusssen die BOOST biedt om vluchtelingen te activeren.
Jeroen Doomernik (UvA) beschrijft de praktijk van Duldung (Gedogen) in Duitsland: ongedocumenteerden die (nog) niet uitgezet kunnen worden mogen studeren en werken, en na verloop van jaren legaal verblijf krijgen.
Arre Zuurmond (Ombudsman) noemt, afgezien van afgewezen asielzoekers, drie groepen tamelijk onzichtbare ongedocumenteerden, met name arbeidsmigranten, hun kinderen en de senioren, die baat zouden hebben bij een vorm van Duldung.
Rian Ederveen (st. LOS) pleit voor de zichtbare onuitzetbaren die in het asielgat klem zitten en op straat gezet worden: een vorm van Duldung betekent minstens bed-bad-brood en meer kans op uitstroom.
Het gesprek hierover wordt vervolgd met vragen van deelnemers via de chat. Jeroen Doomernik herinnert eraan dat we in de jaren negentig de vvtv hadden: voorlopige vergunning tot verblijf, die lijkt op de Duldung, maar die in de Vreemdelingenwet 2001 niet meer voorkomt. De nederlandse wetgeving zet de facto onuitzetbaren, maar ook gemeenten, volstrekt klem: niemand is er bij gebaat dat onuitzetbaren op straat moeten leven omdat de wet niet voorziet in een oplossing of maatwerk.
Anna Verbeek schetst een plan de campagne voor een ‘gedoogbeleid in Nederland’: 5 stappen voor de komende jaren. ‘Wij willen jullie aanmoedigen om mee te doen.’
Lees het hele verslag hier.
Taakgroep Vluchtelingen
Raad van Kerken Amsterdam
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com