Kerkennacht 2015 in Amsterdam

 onder  auspiciën van de Raad van Kerken Amsterdam

kerkennachtamsterdam

Doelstelling: Meer mensen laten kennis maken met wat de kerken te bieden hebben. Het versterken van de band tussen kerk en buurt. Daarnaast contact bevorderen tussen kerken onderling. Het thema in 2015 luidde: ‘Kerk binnenste buiten’.

Beginsituatie en voorgeschiedenis. De eerste Kerkennacht (we korten dit in het vervolg af met KN) in Amsterdam werd gehouden in 2009. Zij sloot daarbij aan bij een tweejaarlijks landelijk initiatief dat was overgewaaid uit Duitsland. In 2013 deden in Amsterdam 13 kerken mee. De organisatie had er voor gekozen de KN  te concentreren tot de kerken in het centrum van de stad. Het aantal bezoekers in Amsterdam was ca. 6000 (4000 minder dan verwacht). Er was een uitgebreid centraal programma: o.a. opening in/bij Westerkerk, boottocht, wandeltochten, fotowedstrijd.  De indruk toen was dat het programma vooral veel kerkmensen op de been bracht, maar ook weer niet uitsluitend. Vanaf 2009 ook verzorgde de PKA de organisatie van de KN in Amsterdam en droeg daarvan de kosten. In 2013 was dat ongeveer € 30.000,- , gelijkelijk verdeeld over arbeidskosten, publiciteit (o.a. grote posters in de stad en videofilmpje) en een centraal programma. Evaluerend twijfelde men of de mate waarin de doelstelling gerealiseerd werd opwoog tegen de gemaakte kosten. De financiële bijdrage van andere kerken dan die van de PKA voor de stedelijke organisatie was laag. E.e.a. was voor de PKA reden om in 2015 niet meer het voortouw te nemen en zich ook terug te trekken uit de landelijke organisatie. De Raad van Kerken Amsterdam is toen in dat gat gesprongen maar had toch ook enige aarzeling om dit gebeuren zonder meer te faciliteren en coördineren. Zij heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Het was gematigd positief. De AV besloot de KN het voordeel van de twijfel te geven. Uiteindelijk hebben 26 groepen meegedaan en daarmee hebben we ons doel gehaald.  Het geschatte aantal bezoekers bedroeg ruim 2000.

deelnemer_kerkennachtDeelnemers
De volgende kerken en gemeenschappen  deden mee:

Doopsgezinde Gemeente, Singelkerk Dominicuskerk, Spuistraat Russisch Orthodoxe Kerk aan de Lijnbaansgracht Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade Oude Kerk, Oudekerksplein Oranjekerk, De Pijp, van Ostadestraat OLV kerk aan de Keizersgracht Oudezijds 100, Oudezijds Voorburgwal De wandelende tak, Oudezijds Voorburgwal De Boomkerk van de Emmaüsparochie, Adm. de Ruijterweg Heilig Vuur West,  Nassaukerk, De Wittenkade Jeruzalemkerk, De Baarsjes Nieuwendammerkerk, Noord Keizersgrachtkerk, Keizersgracht Andrieskerk, A.J. Ernststraat  Weteringkerk, Veluwelaan Nederlands Gereformeerde kerk samen met de Weteringkerk Bijbelcentrum bij Simon de Leerlooier, Amstelkerk, Amstelveld, De Rode Hoed, Keizersgracht in combinatie met nacht van de theologie , Gemeenschap van Sant´Egidio, Mozes en Aäronkerk,  De Krijtberg, Singel, Koptische Kerk, Noord The Tabernacle Oudezijds Voorburgwal 65 De Pagegaai, Kalverstraat.

De deelnemers hebben hun deelname deze keer als een stimulans voor een volgende keer. Er is door de deelnemers een mooie eigen invulling aan gegeven. Een aantal kerken hadden een reeds geplande activiteit aan de KN opgehangen, waardoor de werkdruk niet extra vergroot hoefde te worden. Bovendien was het thema: “kerk binnenste buiten”. Een mooie manier om zichtbaar te maken waar je mee bezig bent. Er waren ook kerken die de stille aanwezigheid van de Heer lieten ervaren, waar anderen met orgelspel, een lezing, rondleiding of gebed de deelnemers meenamen. Het was weldadig die verscheidenheid te mogen ervaren. De deelnemers zijn bijna allemaal tevreden over de KN. Sommige kerkgelegenheden kregen veel toeristen zoals de Dominicus, de Oude Kerk, de Nicolaas en de Krijtberg, maar waardeerden dat positief. Anderen moesten het van hun eigen mensen hebben.

 

Print deze pagina: