Samen Een Amsterdam

sameneen-copyInleiding ‎

Op initiatief van Ina Beemster van de Protestantse Diaconie van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam werd op 4 oktober 2015 de eerste Manifestatie SAMEN EEN AMSTERDAM op de Dam georganiseerd. Deze manifestatie stond onder auspiciën van de Stichting Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam, waarin ook de Raad van Kerken Amsterdam participeert. De Raad van Kerken Amsterdam staat achter de ideologische doelen van de Manifestatie. Ons Mottto is immers: ‘Verbinden en present-zijn’.

Doel van de manifestatie op 25 september 2016

Het doel van de Manifestatie was om op een positieve manier zichtbaar te maken hoe de mensen in Amsterdam, in al zijn verscheidenheid en veelkleurigheid met elkaar samenwonen. De nadruk zou liggen op saamhorigheid. Mensen met een zo groot mogelijke verscheidenheid aan levensbeschouwingen en culturen namen deel. De activiteiten hadden als doel het accent te leggen op de genoemde verbindingen in onze samenleving, en de kruisbestuivingen die daar uit voortgekomen zijn. Deze verbindingen en kruisbestuivingen werden die dag extra zichtbaar gemaakt door middel van interacties, door de deelnemende organisaties en personen op de Dam.

De belangstelling was groot. Bij toerbeurt werd de stand van de Raad door de leden bemenst zodat belangstellenden hun vragen konden stellen. De leden konden hun folders op tafel leggen. Ook de folder van de Raad ontbrak niet.

Vormgeving

De manifestatie werd vormgegeven door domes, die waren opgebouwd uit grote platte sterren die tezamen een wereldbol vormden. Het had een open constructie waardoor zicht ontstond op wat er in de dome stond. Het was een mooie uitnodiging om naar binnen te gaan. De vorm en de opstelling van de domes straalden verbondenheid uit, met elkaar en met de wereld.

Bij regen konden de domes worden afgedekt.

Een prachtig ontwerp met een visie van architect Narda Beunders zelf lid van de kerngroep.

We hebben met plezier deelgenomen aan deze Manifestatie.

Nadere gegevens over de Manifestatie:

website: www.sameneenamsterdam.nl
facebook  https://www.facebook.com/sameneenamsterdam?ref=bookmarks

sameneenamsterdamfotos-copy

 

 Mei 2017: Samen ÉÉN Amsterdam wordt commissie van de RLRA
Samen ÉÉN Amsterdam heeft de afgelopen jaren twee keer een interreligieuze manifestatie op de Dam georganiseerd. Een grote verscheidenheid van religieuze organisaties was daarbij betrokken. De Raad van Kerken Amsterdam nam vanaf het begin aan SEA deel. Na de laatste manifestatie is uitgebreid teruggekeken op deze manifestaties, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Van onze kant was ons DB-lid Maarten Lubbers daar nauw bij betrokken. Wij zijn verheugd dat SEA verder gaat. Organisatorisch zal het een commissie worden van de Raad van Levensbeschouwingen en Religies in Amsterdam, die zo ook weer geactiveerd wordt. Plannen voor de activiteiten in de komende jaren worden ontwikkeld. Deze zullen voor een deel in een van de  stadsdelen, voor een deel op een centraal punt plaatsvinden. De deelnemersvergaderingen van SEA, die steeds bij een van de leden plaatsvinden, werken zelf al verbindend.
Zie www.sameneenamsterdam.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print deze pagina: