Missie & visie

dpa

De hulp aan drugsverslaafden vanwege de kerken vindt plaats via de Stichting Drugspastoraat. Het drugspastoraat is ontstaan als werkgroep van de RvKA, daarna is zij verzelfstandigd. De RvKA participeert in het Bestuur van de Stichting.

De Stichting laat zich leiden door het motto:

‘wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen.
God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.’
Zo luidt ook hun grondhouding. Ze accepteren mensen zoals ze zijn en bewaken hun menselijke waardigheid, onvoorwaardelijk. Ze zoeken samen met hen naar zingeving in het bestaan. Met wie dit wil wordt gezamenlijk de band met God en medemens gevierd.
Zij gaan belangeloos met hen mee op hun weg door het leven. Het drugspastoraat staat hen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben.
Zij biedt niet zozeer directe hulp aan maar wijzen eerder de weg naar de hulpverlening. Zij kennen de mogelijkheden in Amsterdam en bemiddelen waar mogelijk bij instanties en overheidsinstellingen.

Zie verder: www.drugspastoraat.nl

Print deze pagina: